Šeimininkai parengė koncertą.

„Ir Lietuvoje gyventi gera!“, Jaunimas

Pasidalino gerąja darbo patirtimi

Taujėnų gimnazijoje vyko gerosios darbo patirties seminaras „Švietimo pagalbos specialistų veikla ugdant specialiųjų poreikių vaikus ir mokinius“. Renginyje dalyvavo švietimo pagalbos specialistai iš įvairių rajono darželių ir mokyklų, Švietimo pagalbos tarnybos bei svečiai iš Jonavos rajono.

Seminaras prasidėjo Taujėnų gimnazijos direktoriaus Dariaus Kaplūno sveikinimu. Po to atvirą ugdomąją veiklą „Kalbinių gebėjimų ugdymas vaidinant pasaką „Riestainėliai seneliui“ parodė gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė Asta Kaplūnienė. Mišraus amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai persikėlė į pasaką, kurioje jie įkūnijo paukščius, bitę, naminius gyvūnus. Vaidinimo pabaigoje priešmokyklinukai visus seminaro dalyvius pavaišino riestainėliais.

Vėliau pranešimą „Bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais – į pagalbą ugdymui“ pristatė gimnazijos direktorius. Jis pasidžiaugė viso kolektyvo ir vietos bendruomenės įsitraukimu į gimnazijos veiklą, kuri skatina mokinius tobulėti, siekti geresnių rezultatų. Renginio dalyvius pradžiugino ir pralinksmino šeimininkų koncertas, kurį paruošė gimnazijos muzikos mokytoja Nijolė Janulienė ir choreografijos mokytoja Jurgita Padolskienė.

Visiems šiek tiek pailsėjus išklausytas Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos specialiosios pedagogės Dalios Stundžienės pranešimas „Pagalbos mokiniui specialistų veikla formuojant ugdytinio savivertę“. Pranešėja pristatė, kaip per neformaliojo švietimo veiklas ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai ir kaip didėja jų pasitikėjimas savo jėgomis. Tos pačios mokyklos psichologė Snieguolė Cėgienė kalbėjo tema „Mokinių emocinių ir socialinių įgūdžių ugdymas psichologinėse grupėse“. Viešnia supažindino su savanorių veikla, vaikų iniciatyva organizuojant įvairias veiklas mokykloje ir už jos ribų.

Stendinį pranešimą „Mokyklos-darželio „Varpelis“ kaita įtraukiojo ugdymo link“ pristatė Ukmergės mokyklos-darželio „Varpelis“ logopedė-specialioji pedagogė Daiva Mauricienė.

 Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė Daiva Karvelienė ir logopedė Silvija Perednienė skaitė pranešimą „Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos veiklos principai“.

Seminaro pabaigoje vyko Taujėnų gimnazijos specialiosios pedagogės, logopedės A. Kaplūnienės parengta specialiųjų mokymo priemonių paroda. Visi renginio dalyviai šiltai bendravo tarpusavyje ir džiaugėsi galimybe pasidalinti savo patirtimi.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Nepamokinės veiklos diena

2017/12/07

Komentarų (0)

,,Knygų Kalėdų“ sulaukus

2017/12/07

Komentarų (0)