E. Daunoravičius (antras iš dešinės) su Biblijos instituto studentais.

Naujausi, Žmonės

„Priklausomybes, ligas išgydė Dievas“

Į redakciją užsukęs ukmergiškis Egidijus Daunoravičius sakė, jog atėjęs pasikalbėti dėl laikraštyje išspausdinto skelbimo apie būrėją, kuri galinti išgydyti „nuo visų ligų“, priklausomybių, neištikimybės ir kitų blogybių.

Vyriškis neslėpė pasipiktinimo, kad tokie šarlatanai apgaudinėja žmones ne tik jiems nepadėdami, bet dar ir pakenkdami. Savo argumentus jis grindė Biblija ir citavo Šventojo Rašto žodžius: „O bailiams, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“ (Apr. 21,8).

Dar daugiau pabendravus paaiškėjo, jog Egidijus – Evangelijos skleidėjas, vienas iš tų, į kuriuos kartais žiūrime įtariai, kai jie prieina tiesiog gatvėje, užkalbina autobuse, kitose viešose vietose, aiškindami Šventojo Rašto tiesas.

 

Gyvenimo istorija –  filmuke

E. Daunoravičius pasakojo, kaip tapo Evangelijos skelbėju: „Kažkada buvo laikai, kai sirgau depresija, turėjau didelį kraujo spaudimą, man buvo taip sunku, kad norėjau nusižudyti. Bet kai prieš dešimtį metų į savo širdį įsileidau Jėzų, man dingo ligos, priklausomybės. Aš gyvenu visai kitą gyvenimą.“

Egidijus savo istoriją išdėstė filmuke „Egidijaus liudijimas“, kurį ir dabar galima rasti socialiniame tinkle „YouTube“. Vyriškis pasakoja, jog dviejų mėnesių jis susirgo plaučių uždegimu, tėvų ir medikų rūpesčiu buvo išgydytas. Jam esant dvejų, dėl nepaklusnumo prižiūrėti berniuką atsisakė dvi auklės. „Būdamas trejų, prisigėriau daug vaistų, dėl to labai norėjau miegoti. Kai diedukas pamatė, kad trūksta tablečių, tėvai mane nuvežė į ligoninę, išplovė skrandį ir likau gyvas. Man pradėjus eiti į mokyklą, visur buvau blogiausias. 1993-iaisiais, būdamas vienuolikos, su dvidešimt ketverių metų draugu važiavau motociklu ir trenkėmės į medį. Draugas žuvo vietoje, o man konstatavo smegenų sutrenkimą. Gydytojai močiutei sakė, kad esu gimęs po laiminga žvaigžde. Penkiolikos kritau iš didelio aukščio, dėl to trūko blužnis, pasipylė kraujai. Ir vėl močiutei gydytojai kalbėjo, kad tik atsitiktinumo dėka išlikau gyvas.

Vėliau pradėjau rūkyti, gerti, mane išmetė iš vienos mokyklos, po to – iš kitos, „sėdau“ į nepilnamečių koloniją. Iš ten pabėgau. Norėjau mokytis, bet kadangi labai gėriau, mane išmetė iš technikumo, profesinės mokyklos.

Norėdamas nusižudyti prisigėriau vaistų. Tačiau tai pastebėjęs vienas žmogus mane nuvežė į ligoninę ir dar kartą buvau išgelbėtas. Pabandžiau išeiti iš gyvenimo persipjovęs venas. Kai jau buvo ištekėjęs beveik visas kraujas, mane nuvežė į ligoninę ir venas užsiuvo.

Dvidešimties pirmą kartą sėdau į kalėjimą. Kadangi buvo priimti nauji kodeksai, išėjau į laisvę ir išvažiavau į užsienį. Ten vogiau, dėl to mane deportavo atgal. Sugrįžęs į Lietuvą antrą kartą sėdau į kalėjimą. Ten paragavau narkotikų, pradėjau lošti. Kai išėjau į laisvę, vėl gėriau. Trečią kartą sugrąžintas už grotų vartojau narkotikus, smarkiai lošiau“, – dėstė savo gyvenimo karčias patirtis vyriškis.

Egidijus filmuke taip pat pasakojo, kad antrą kartą sėdėdamas kalėjime pradėjo skaityti knygą, kurioje buvo rašoma, jog mes patys kalti, kad tokie esame, tuo tarpu jis visada kaltindavęs kitus. Kai trečią kartą atsidūrė už grotų, vaikinas dar kartą į rankas paėmė tą pačią knygą. Ten buvo rašoma, jog „reikia Dievo“.

„Kalėjime pabandžiau nevartoti narkotikų, nelošti, tačiau išėjus į laisvę vėl viskas ėmė kartotis. Iš pradžių visi siūlė kvaišalų, tačiau „kranelis užsisuko“ ir aš, padaręs nusikaltimą siekdamas gauti pinigų narkotikams, ketvirtą kartą sėdau. Tuomet sirgau depresija, hipertonija. Gėriau vaistus nuo šių ligų. Pradėjau galvoti, kad viskas tik blogėja, ir vėl paėmiau į rankas tą pačią knygą. Ir nutariau: užteks kaltinti kitus, pradėsiu nuo savęs. Dar kartą perskaitęs, kad man reikia Dievo, tariau sau: užteks, viską dariau savo jėgomis, dabar pasikliausiu Dievu. Nuėjau į koplytėlę, kunigas man davė Naująjį Testamentą. Skaitau jį ir nieko nesuprantu. Tada man pasakė, kad atvažiuoja veiklieji vyrai (Lietuvos veikliųjų žmonių bendrija, kurios nariai skleidžia Evangeliją – aut.). Nuėjęs į susitikimus su jais išgirdau liudijimus, kad jie būdami laisvėje jau nevartoja narkotikų, negeria, nerūko, turi šeimas ir yra laimingi. Ir jie pasakė, kad tai padarė Jėzus Kristus. Evangelija skelbia, kad Jėzus numirė už mane, aš turiu atgailauti ir įsileisti jį į širdį. Aš laikiausi Jėzaus ir jis nuėmė mane nuo narkotikų, rūkymo, alkoholio, aš nesikeikiu, man nereikia gerti vaistų, nes abi ligos pradingo. Mane užplūdo ramybė, kokios gyvenime niekada neturėjau. Garbė, šlovė Jėzui Kristui“, – tokiais žodžiais baigėsi filmukas.

Studijuoja Biblijos institute

Pokalbio metu redakcijoje Egidijus pratęsė savo gyvenimo istoriją. „2012–2013 ir 2015–2016 metais studijavau Ukrainoje, prie Kijevo esančiame miestelyje Andrejevka veikiančiame pasaulinės organizacijos „Word of Life Ukraine“ („Slovo žitja“) įkurtame Biblijos institute. Jo steigimo iniciatoriai – iš Argentinos atvykę didikų Radvilų palikuonys sutuoktiniai Laura ir Georgijus Radzviliuk. Čia kasmet studijuoja 30–50 merginų ir vaikinų, taip pat organizuojamos stovyklos jaunimui iš viso pasaulio. Per vasarą jų susirenka apie tūkstantis. Pavyzdžiui, šįmet buvo suvažiavę jaunuoliai ir merginos iš Kazachstano, Baltarusijos, Kanados, Moldovos, kitų šalių.

Čia gyvena apie 50 misionierių, iš jų daugiau kaip 10 – sutuoktiniai, atvyksta paskaitininkai iš viso pasaulio, kurie moko krikščioniškų vertybių, aiškina, ką skelbia Dievo žodis“, – kalbėjo pašnekovas.

Jis taip pat atskleidė ir kasdienį gyvenimą: „Studijų metu vaikinai ir merginos gyvena atskiruose pastatuose, iki pietų vyksta paskaitos, taip pat gaminame maistą, dirbame buities darbus, sportuojame. Važinėjame į Kijevą skelbti Evangelijos gatvėse, mokyklose, pasakoti apie Jėzų, patarnaujame bažnyčiose.“

Vienerių metų studijos ir pragyvenimas kainuoja pusantro tūkstančio dolerių. Vyriškis per laiką, kai nestudijavo, pinigų užsidirbo Lietuvoje, Norvegijoje.

„Esu pašauktas tarnauti Kristui skelbiant jo žodį“

E. Daunoravičius teigia, kad Ukmergėje yra evangelikų bažnyčių, tačiau tokių kaip jis, „einančių į žmones“ ligoninėse, kapinėse, gatvėse, nėra. Jis neslepia ir priežasties – nenorima diskomforto. „Kai prieinu prie žmogaus ir pradedu aiškinti Dievo žodį, kartais išgirstu pašaipų, priekaištų, kad esu sektantas. Bet aš neprieštarauju Biblijai, tikiu Jėzumi Kristumi, kuris gimė iš Mergelės Marijos, ir yra visų žmonių Dievas ir gelbėtojas. Tačiau evangelikai moko, kaip suprasti ir gyventi pagal Šventąjį Raštą, priimti į širdį Jėzų, nes jis yra tarp mūsų, gyvas, nes prisikėlęs“, – pasakojo Egidijus.

Jis sakė, kad Šventasis Raštas moko, koks turi būti vyras, tėvas, kaip turi gerbti, mylėti žmoną, vaikus, o moteris – nuolanki, paklusni vyrui. „Bet ne diktatoriui vyrui, kuris girtuokliauja, smurtauja. Moteris protingesnė. Tačiau yra emocionali, o vyras turi loginį mąstymą. Dievas visada šaukia vyrą, o moterį duoda kaip padėjėją. Ji gali padėti vyrui tapti tikru vyru ir gali jį paversti skuduru“, – įsitikinęs pamokslininkas.

Anot jo, bendraudamas su žmonėmis išgirsta daug pasakojimų apie jų patirtas nelaimes, ligas, netektis, nusivylimą, depresiją. Egidijus teigia, jog žmogus turi sielą, kurią davė Dievas, ir ji visada ieško kūrėjo bendrauti. „Bet kai mes viską užpildom tik materialiais dalykais, siela liūdi. Dėl to, stokojant Dievo meilės ir kankinantis dėl gyvenimo beprasmybės, žmones apima depresija, mintys apie savižudybę.“

E. Daunoravičius neslepia, kodėl pasirinko būtent evangelikų bažnyčią: „Esu krikščionis – Kristaus mokinys, pasekėjas. O Kristaus mokymas yra Šventajame Rašte. Mūsų autoritetas yra Šventasis Raštas ir Jėzus. Buvęs katalikas Martynas Liuteris, augustinų vienuolis ir kunigas, prikalė 95 tezes prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų. Tai buvo žinia, kad Dievas atleidžia mūsų kaltes be jokių mūsų nuopelnų ir darbų, tik iš savo malonės. Vienintelis Dievas ir vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus – Jėzus Kristus, ir nė vienas neateina pas Tėvą kitaip – tik per Jį. „Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana9ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. 10Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“, – rašoma laiške efeziečiams (Ef 2,8-9). Žmonės garbina stabus, eina keliais aplink bažnyčias ir paveikslus, tikėdami, kad dėl to bus atleistos jų nuodėmės. O „Išėjimo knygoje“ rašoma: „Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. /Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus. Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų“ (Iš 20,3-6). Šventajame Rašte nėra rašoma apie skaistyklą, nes ją išsigalvojo žmonės. Katalikų kunigams tenka mokėti už žmogaus palaidojimą, pakrikštijimą, vestuvių apeigas, užperkamas Mišias. Evangelikų bažnyčių pastoriai už porų tuokimą, krikštynas, laidotuves pinigų neima.“

„Dirbsiu ten, kur Dievas pašauks...“

Kalbėdamas apie ateitį Egidijus prisipažįsta, kad norėtų būti misionieriumi. Dėl to dar kartą vyks į Ukrainą, Biblijos institutą, kad pasisemtų kuo daugiau žinių ir įgytų praktikos. Jis skleis Evangeliją, kad padėtų žmonėms pradėti studijuoti ir gyventi pagal Šventąjį Raštą, nes tuomet jie kardinaliai pasikeičia: šeimos susitaiko, vienas kitam viską atleidžia, išsilaisvinama nuo ligų, priklausomybių.

Pasiteiravus, kur jis misionieriaus, atsakė trumpai: „Dievas mane pašaukė skelbti Evangeliją gatvėse ir dirbsiu ten, kur Jis pasiųs...“ [caption id="attachment_18075" align="alignnone" width="600"] Įtikėję į Jėzų Kristų šie buvę narkomanai išsilaisvino nuo priklausomybių.[/caption] [caption id="attachment_18077" align="alignnone" width="600"] Egidijus su bendraminčiais Šventąjį Raštą skelbia ukrainiečių mokyklose.[/caption]

Nuotraukos iš asmeninio archyvo

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Egidijus :
  Nes kai žmogus atsipeikes nuo būrtų,visviena pabėgs. Reikia ne burtais žmones pavergti sau,kad tavo užgaidas tenkintu,bet rūpintis savo vidumi. Nes jei tavo vidinis grožis bus tikras,tai ir būrtų nebereiks. Vidinis grožis,tai nuolankumas,gerumas,švelnumas,ištikimybė,paprastumas,ne kariera bet šeima. Jei šios vertybes bus tavo praktikuojamos,tai žmogus pats nores būti šalia. O jei rūpi tik konfortas,pinigai,dominavimas,kariera,egoizmas,kontrole,tai tada jau nieks nepades,nei būrtai.
 • Egidijus :
  Kvaila yra manyti,kad burtais priryšį žmogų prie saves.
 • Regina :
  Kreipimasis į visokius burtininkus ar ekstrasensus visada atneša prakeikimą ir pačiam žmogui ir jo vaikams ir proanūkiams nes tokiu būdu prarandama Dievo apsauga. Tik nuodėmė gali taip užtemdyti protelį kad svarbu tik pririšti žmogų kuris gal ne Dievo skirtas, ir negalvoti kas atsitiks vaikams.
 • Egidijus :
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135287257728440&id=100037414983834
 • Egidijus :
  Daznai isgirstu pasakyma,kad visos religijos tiki ta pati dieva,bet tik kitu pavadinimu. Bet,ar tai tiesa? As tik pasidalinsiu,apie savo Viespati Jezu Kristu,kuris yra aprasytas Sventajame Raste Biblijoje. Pacituosiu tas Dievo Zodzio vietas,kuriose Dievo pasakyta,kad Jezus vienintelis yra kelias atvedantis pas Dieva. 1. Jn.14,6 Jezus jam sako:"As esu kelias,tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Teva kitaip,kaip tik per mane. Dar Jezus save vadina gyvenimo duona,kuri pamaitina musu dvasia,kad turetume gyvenimo harmonija ir vidine dvasine ramybe..Jn.6,35 Jezus atsake:"As esu gyvenimo duona!kas ateina pas mane,niekuomet nebealks,ir kas tiki mane,niekuomet netroks. Dar Jezus vadina save vieninteliu tarpininku,tarp musu zmoniu ir tarp Dievo. 1.Tim.2,5 Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir zmoniu Tarpininkas-zmogus Kristus Jezus. Ir Jezus yra musu uztarejas ir permaldavimas uz musu nuodemes. 1.Jn.2,2 Jis yra permaldavimas uz musi nuodemes,ir ne tik uz musu,bet ir uz viso pasaulio.Dar Jezus yra musu vyriausias kunigas,kuris vienintelis gali mus suprasti ir uzjausti ir atleisti. Tad Jis siulo ateiti pas Ji tiesiai ir bet kuriuo metu. As asmeniskai tsip ir darau,jau nevieni metai. Hbr.4,14-16 Ir Jezus bus teisejas,per paskutiniji teisma. Apr.22. Bet svarbiausia,kad mano Viespats Jezus Kristus,paaukojas savo givybe,asmeniskai uz mane,kad isgelbetu mane is pragaro ir is nuodemes vergyjos,taipogi is mirties baimes.Ir Jis prisikele ir yra gyvas,savaja Dvasia gyvenantis manyje. Tad linkiu visiems susipazinti asmeniskai su Jezumi Kristumi. Atgailauti ir atsiversti o Ji,tai pirmas zingsnis i vidine laisve.
 • Egidijus :
  Kadangi visi baige nusivilti Vatikano religine politika ir kunigu tikejimu,na ir,kad jau žmones visai vatikano tikejimu nebetikes,tai šetonas dar viena gudrybę rado. Kad rado Turkijoje pačią seniausią ir pačią tikriausia Bibliją,kad neva dar teisingesnia už slepiamą Vatikano Bibliją. Matom,kad šetonui netrukdo kitos religijos ir tradicinis tikejimas,jo tikslas,kad žmonės netikėtų,kad Jezuz prisikėlė ir yra gyvas šiandien ir,kad netiketu žmonės Šventuoju Raštu Biblija. O taip gali tiketi bet kuo.
 • Egidijus :
  Komunizmo laikais,šetono strategija buvo,kad drausti tiketi Dievu. Šiandien šetono strategija kita. 1. Šetonas palwides propoganda per žiniasklaidą,kad rastas Kristaus kapas su Jo palaikais,kad neva Jezus ne prisikėlė ir Jis nera Dievas. O antra,tai kad netiketu žmonės turima Bibliją,kad neva Vatikanas nuo jų slepia tikra Bibliją. Na ir matau,kad šetonui,tai gerai sekasi.
 • Egidijus. :
  Džiugu isgirsti zmogaus nuomone,adekvataus,kuris maloniai kalba. Tik vienas klausimas jums. Jei tai tiesa,kad vatikanas slepia Šventą Raštą Biblija,kuris yra Dievo Žodis paliktas žmonems,kodel jie slepia?
 • Anonimas :
  Meile, palaimininas ir Sviesa mums Visiems ! Leiskit man prašau viena palyginimą klausimo forma : ar mes Baltai ( lietuviai ) būdami pagonys, netikėjome DIEVU ??? Kol kryžiuočiai mums per prievarta ir karą atnešė krikščionybe ? Egidijau, stiprybes jums! Einant savo keliu ! Ir daugybe keliu vedančiu pas Dievą ! Tikėjimas nėra religija ! Religija nėra tikėjimas , nes kaip jus galit paaiškinti , kad vien tik krikščionybėje ( neatsižvelgiant į kitas religijas) žmones dėl religijos detaliu karus veda, vienas kita žudo ( pv. Bartolomėjaus Naktis su hugenotais -vien todėl kad jie garbina Marija- kai upe krauju pildėsi )? Ir mūsų Šventas Rastas ( senas ir naujas Tastamentas ) yra manipuliuotas ! Originalai saugomi griežtai slėpti , Vatikano katakombose . Pasidomėkit Vatikano istorija. Aš studijavusi vokiečiu kalba, tai atsiprasau, kad nuorodų jums lietuviskai negaliu duoti. Mums Dievas davė viską ! Ne tik kūną - materija Protą - logika, Siela -jausmus, Ir stiprybe atrasti kelia ! Ar krikščionys , ar žydai , ar musulmonai, ar budistai, ar gamtos tikintis, ar ateistai - mes visi šioj žemėj turim tik viena Dievą ! Tai eikim kiekvienas SAVO KELIU naudodamiesi nepriklausomumu ! Misionavimas esantis mano nuomone , žmonių viliojimas o ne rėmimas ieškant savo kelio pas Dievą ! O atsakomybė prieš mūsų Viešpati irgi turesim patys ! Aš labai daug metu negyvenu Lietuvoje ir mano širdyje dažnai liūdna , kaip mes Lietuvaičiai , neigiamai sloviname mūsų tėvyne , mūsų prosenelių šalį , visam pasaulyje! Su pagarba , meile ir palaima Irena Drechsel p.s. Egidijau , mes nesam nei vienas be klaidų , bet jus apgalvokite ir pajuskite , ką jus galit dar padaryti ( ne tik melstis, studijuoti, misionuoti) ATI taisant jūsų neigiamumus praeityje
 • Egidijus :
  Dievo palaimos jums Rivanda.
 • Rivanda :
  Aciu uz straipsni!
 • Egidijus :
  Ar kada atkreipėte dėmesį į tai, po kokio Jėzaus Kristaus poelgio, pradėjo Jo nekęsti ir nusprendė Jį nužudyti? O gi kai šventykloje su botagu išvaikė visą turgų. Tai nuo tada religiniai vadovai, kurstė minią, kad tik galėtų nužudyti Jėzų Kristų.
 • Egidijus :
  Sako juos pažinsit iš jų darbų. Džiugu, kad skaitote Šventą Raštą,pagarba jums Artūrai.
 • Artūras :
  Biblijoje parašyta, kad šėtonas turi tarnų. Taip pat parašyta, kaip šėtonas geba apsimesti šviesos angelu, taip jo tarnai apsimeta teisumo tarnais.
  • Egidijus :
   Pamenu Evangelijoje Jėzų Kristų irgi vadino, kad Jis demono apsėstas ir tai daro demono belzebulo galia. Bet matome, kad iš pavydo norėjo su Jėzumi Kristumi susidoroti. Na vistiek susidorojo ir Jėzų Kristų nužudė. Religiniams žmonėms juk Jėzaus Kristaus nereikia, nes jiems tik apeigų reikia, o jei atsiranda žmogus kuris skelbia Dievo žodį ir nori gyventi pagal Šventa Rasta Bibliją, tai juos visą laiką puola, nes jie daug ką apšviečia ir atskleidžia. Per visą istoriją, juos naikino religingi žmonės,kurie eidavo į bažnyčią, bet naikina tuos kurie skelbia Dievo žodį.
 • Egidijus :
  Aš tikiu, ką sako Dievo žodis, Šventas Raštas Biblija, bet ne ką žmonės susigalvoja. Tikiu, kad Biblija yra Dievo žodis, tikiu Šventa Trejybę, tikiu, kad Maryja neturėjo vyro, iki kol angelas Gabrielius jai pranešė, kad ji pastos iš Šventosios Dvasios, pastojo ir gyme Jėzus Kristus, Gelbėtojas žmonių. Tikiu, kad tik per Jį vieną galima išsigelbėti, nuo nuodėmių ir pragaro Jn. 14,6.Tikiu, kad bažnyčia, tai gyvi žmonės, atgimė iš Šventosios Dvasios, ir tapę Kristaus kūnas.
 • Arturas :
  Kuo skiresi Jehovos sekta nuo tamstos evangelistu.
  • Egidijus :
   Egidijus. Jahovistai netiki Šventąją Trejybę. Netiki, kad Jėzus Kristus, yra Dievas. Nors 1.Jono laiškas 5,20 aiškiai pasakyta, kad Jėzus Kristus yra Dievas.Ir dar yra daugelis vietų, kur Dievo žodis, Šventas Raštas, sako, kad Jėzus Kristus yra Dievas.
 • Egidijus :
  Ir ar čia manę kaltina tas žmogus, kuris man yra davęs pinigų, ar ta, kuri nešioja pletkus, iš pavydo norėdama man pakenkti?
 • Egidijus :
  Norėjau jūsų paklausti, ką reiškia žodis išvilioti? Ir kodėl kai mane kaltinate, neprisitatote?
 • Anonimas :
  Egidijau, tu apgaudinėjai žmones, viliodamas iš jų pinigus. Todėl tavo kalbos apie tikėjimą yra apgaulė.
 • Egidijus :
  Pažiurėkit filmą Liūteris,jis irgi buvo vienuolis,kol nepradėjo studijuoti Švento Rašto😊. Vėleu išvertė Nauja testamenta i Vokiecių kslbą,atskleidė popiežeus melą,kaip pardavinėjo indulgencijas kad iš skaistyklos issipirktu žmonės,tam ir sugalvojo skaistyklą,nes kitai žlūktu visas Vatikanas😊. Tada liuteris susituokė su buvusia vienuole ir mokino žmones Švento Rašto😊.
 • Egidijus :
  Jėzus su apaštalais nesedėjo vienuolyne,bet ėjo pas nusidėjalius skelbti Evangelijos. Ir dabar Jėzus isakė krikščionims eiti i žmones ir mokinti juos Dievo Žodžio ir skelbti Evangelija pagal Matą 28,18-20 Dievas padarė mus krikščionimis,reiškia Kristaus mokoniai,ar pasekėjai,bet ne vienuolius😊 Po mirties pas Dievą nebus,nei Pranciskonų,nei katalikų,nei protestantų,bet tik dvieju tikėjimų žmonės,vieni kurie tikėjo pagal Šventą Raštą ir jį praktikavo Mt.7,24-25 ir kiti,tai tie kurie tikėjo,kaip jiems norėjosi,kaip patogeu Mt.7,26-27 Na ir ten gausim atlygį😊. Tad Dievas sako,kad nieko neteiskit pries laiką,nes cia Jo kompetencijoje. O jus prasau man parodikite,kur as klystu,pagal Šventą Raštą,o jei negalėsite,tai tada prasau nesmeiskite mūsų😊,nes čia bus nuodemė😊. Aš viską parėmeu Šventuoju Raštu,ką mačeu neteisyngo,tad prasau ir jus būkite sažiningi,nesisvaistykite šmeiztais ir piktom kalbom,nes krikščioniui tai netinka. Juo lab jeigu jus skaitote save aukščeu😊 Lai brolau Dievas atskleidžia savo tiesą,per šia mūsų diskusiją.
 • Egidijus :
  Brolau Pranciškonai,jūs mane apkaltinote,kad mes ieskom,materialinės naudos iš žmonių ir,nuteisėte,kad mes esame sekta. Nors esame pripažinta Lietuvos kultūros dalis 2002. Tai norėjau paklausti du klausymus. 1.Ka reiškia žodis sekta? Ir 2. Ar evangelinių bažnyčių krikščionis,jus skaitote broliais ir sesėm Kristuje,ar ne?
 • Egidijus :
  Brolau Pranciškonai,pimeusiai,tai tame Biblijos institute,mokslai nemokami,bet ten visus metus gyveni,na ir mane maitina keturis kart per diena,man duoda kur gyventi. Na ir šildymas,elektra,vanduo ir maistas metam kainuoja 1500€,as nezinau,ar uz tiek gal Lietuvoje pragyventi? Aisku,kad taupant labai galma.Antra,as ir Lituvo Vilniuje mokeusi Biblijos koledzia metus laiko😊. Kai man ankšceu buvo sunku,kai Jėzaus nepazinojau,tai brolau as jūsų misionieriu nesu sutikes,o dabar kai atsiverceu i Jėzų,na ir einu i žmones,i alūdes,pas neigalius,pas nusikaltelius,pas atstumtuosius skelbti Dievo žodį,tai Ukmergėje,per astuonis metus,jūsų misionierių vienuolių,nesu mates😊,tai as nežinau koks jūsų tikslas yra ir ką aš ten pas jus veikčeu?😞 Iš evangelinių krikščionių bažnyčių,tai sutinkų brolių,ar sesių Kristuje,skelbent Dievo Žodį,bet kur jus tai nežinau?😊
 • Pranciškonas :
  Jei jau tave dievas pašaukė skelbti jo žodį, kodėl nestoji į vienulyną-kad ir į Pranciškonų Kretingoje? Kad galėtum skelbti jo žodį kaip teisėtas dievo tarnas, o ne kaip civilis žmogus, nežinia ko besikabinėjantis prie žmonių. Antai ukmergiškis Evaldas Darulis, tapęs Pranciškonų vienuoliu, dykai gavo studijas Italijoje. Nesuprantu, kam tarnauti kažkokiai neaiškiai sektai, vežti pinigus jos filialui Ukrainoje? Kai atsiduoti tarnystei dievui ir skelbti jo žodį galima Lietuvoje dykai ir dar gaunant visus įmanomus bonusus: išsimokslinimą, keliones, bendravimą su žmonėmis? http://ofm.lt/nori-tapti-broliu/
  • Pranciškonas :
   Įtariu, šita sekta davė užduotį pritraukti naujų klientų, kurie vežtų jiems pinigus neva už kažkokias biblijos studijas ir išsigelbėjimą nuo ligų? Jei tai būtų ne sekta, ji nereikalautų jokių pinigų. Visas žinias apie bibliją ir apie tikėjimą galima gauti dykai kad ir pakuta.lt
 • Egidijus :
  O kur man siulote,skaityti tas interpretacijas žmonių išgalvotus,tai ačiū tikrai man to nereikia😊. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė,Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendravimas tebūna su jumis! Amen. 2.Kor.13,13😊
 • Egidijus :
  Taip,Jėzus Jonui,pasakė,kad rūpinkis Maryja,kaip mama,o Jonui asmeniskai pasakė,kad rupinkis Maryja kaip motina ir taškas😊. Ir nieko daugeu😊
 • Egidijus :
  Apreiskimas Jonui,paskutinė Švento Rašto knyga 22,18-19 paziurėkite,koks Dievo perspėjimas,už pridėjima savo supratimų,prie Jo paskelbtos žinios ir instrukcijos,perduotos žmonėms😊
  • Kristina :
   Atsiprašau už pakartotus komentarus. kažko nemoku gal su kompiuteriu. Egidijau, ar suvokiate, kad Jonas buvo suaugęs žmogus ir tikriausiai turėjo savo žemiškąją mamą? Ar manote, kad suaugusiam žmogui Jėzus pasiūlė antrą mamą? Ar niekad Jėzus nekalbėjo slėpiniais, palyginimais? Diskusiją aš jau baigiu, nes reikia visame kame turėti saiką. Pasidomėkit Lectio divina. Vienas šv.Rašto nagrinėjimo būdų. Palaiminto laiko.
 • Egidijus :
  As žinau,kad reikia žmonėm padėti ir financiskai ir svarbeusia su meilia,ko Dievas mane ir moko. Bet svarbeusia Kristina,ar mes skelbiame Rašta,taip kaip Dievas pasakes,ar taip kaip mum atrodo?😊
 • Egidijus :
  Kristina,kaip jus suprantate isakyma pagrindinį,kad neturėk kitų dievų,šale Manes ? Iš.20,1-6 Arba mylėti savo Dieva visa sirdim,visa siela,visu protu ir visomis jėgomis? Arba,kad Viešpatį,savo Dievą tegarbink ir Jam vienam tetarnauk? Mt.4,10. Kaip,tai turėtu būti praktikoje?
 • Egidijus :
  Na as Kristina padareu kaip jus patarėte,atsisėdau ir tą Rašto vietą skaiceu ir klauseu Dievo,ar Maryja yra mano mama? Tai Dievas manes paklasė,ar Dievas per savo žodį kur nors yra pasakes,kad Maryja jūsų visų motyna? Nu aš sakau,kad ne. O Dievas klausė maldoje manes,o Ar Aš per savo žodį pasakeu,kad tapai Mano vaikas,kaip priemei Mano Sūnų Jėzų i savo širdį? Pasakeu,kad taip,nes Evangelijoje pagal Joną 1,12 Dievas per savo žodį pasakė,kad visi kurie priemė Jėzų,Dievas padarė juos savo vaikais.😊 Na man to pilnai užtenka😃 ir žinau,kad tikrai nepralosiu tikėdamas tuo,ka Dievas aiskiai pasakė😊. O kaip nepazinojau Jėzaus kaip savo asmeninio Gelbėtojo,tai tada man ir reikėjo ieskoti stabų visokių,ir Antanų ir Agotų,ir Kreidu ir duonu ir verbu ir vandens ir paplotėliu ir paveiksliuku ir statulėliu ir karoliuku ir visokiu stabu,nes Jėzaus nepazinojau ir Juo nepasitikėjau. Bet šiandien Jėzus mane islaisvino is visu stabmeldysciu ir tu visu tustybiu😃!
 • Egidijus :
  Nes vien jei darai gera žmonėm,bet neskelbi žmonėm tiesos,tai kaip jie atgailaus dėl savo nuodemių ir kai jiem patekti po mirties pas Dievą? Daugelis organizacijų daro labdaras,bet nuo to žmonės negali išsilaisvinti iš priklausomybių,neisgydomų lygų,iš nuodemės vergyjos,vidinės baimės,nezinomybės baimės,kas jo laukia po mirties? Kas is to jei žmonės šlovina tuos,kas jiems duoda labdaros,bet juk Jėzaus nepažista ir po mirties keleuja i pragarą😢. Juk nieko nėra gyvenime brangeu už teisyngą Evangeliją,kuria Dievas žmonėms duoda dovanai,bet žmonėm niekas aiskiai nepasako,kaip ta dovaną priimti?
  • Kristina :
   per jėgą nepavyks...Siauras kelias. Net jei žmonės supranta, aiškiai suvokia, skaito, girdi, jie užkietina širdis. Tikėjimas malonė, bet ji yra sunkiai priimama nes reikia atsižadėti savęs. Net kai labai aiškiai pasakysit, jei žmogus nenorės jis atsisakys visko visai visko, net jei rėksit jei šauksit jei vaidinsit vaidinimus...Labai gaila. Vat ir prie kryžiaus kiek gi liko? Jonas, Mergelė Marija tik?...deja. Labdaros teikimas kai eini su meile su Dievu širdy keičia gyvenimus. Tikrai. Gydo širdis. Ir garantuotai daug svarbiau pagydyt sielą nei kūną. O kai žmogus atsiveria ir priima meilę, kai yra apkabintas, jaučiasi mylimas, tada gali ir šv. Rašto žodžiam tapt atviras ir jų klausyt ir sveikti. Dievo globos ir Marijos palaimos Jums Egidijau.
  • Kristina :
   Mielas Egidijau, per jėgą nepavyks...Siauras kelias. Net jei žmonės supranta, aiškiai suvokia, skaito, girdi, jie užkietina širdis. Tikėjimas malonė, bet ji yra sunkiai priimama nes reikia atsižadėti savęs. Net kai labai aiškiai pasakysit, jei žmogus nenorės jis atsisakys visko visai visko, net jei rėksit jei šauksit jei vaidinsit vaidinimus...Labai gaila. Vat ir prie kryžiaus kiek gi liko? Jonas, Mergelė Marija tik?...deja. Labdaros teikimas kai eini su meile su Dievu širdy keičia gyvenimus. Tikrai. Gydo širdis. Ir garantuotai daug svarbiau pagydyt sielą nei kūną. O kai žmogus atsiveria ir priima meilę, kai yra apkabintas, jaučiasi mylimas, tada gali ir šv. Rašto žodžiam tapt atviras ir jų klausyt ir sveikti. Dievo globos ir Marijos palaimos Jums Egidijau.
 • Egidijus :
  Nes kaip kitaip jus suprasite,ką jums sako Dievas per savo Žodį,jeigu ji iškrapysite,ir tikėsit tuo,ko Dievas visai nesako,o tik žmonės neismanantis Rašto,jį iškraipė?😊 Apie tai Antras Petro laiskas 3,15-18 mus perspėja,kad saugotus tų,kurie iškraipo Raštą,dėl neišmanymo.
 • Egidijus :
  O Jėzus taip ir pasakė,kad dabar jūsų visų katalikų motyna,bus Maryja,ar Jėzus konkreciai pasakė tik Jonui?😊
  • Kristina :
   Egidijau, jei abejojate. atsisėskite tyloje, savo kambarėlyje, paimkite tik tą ištrauką. Ir pabandykit ją suvokti ne protu o širdimi. Ir klauskit skaitydamas: ką man sakai Dieve, ar tikrai aš Marijos sūnus kaip Jonas? Tvirtinu ir garantuoju, kad pasakė Jonui, bet per jį sakė visiems žmonėms, nes ne tik Jonas tapo Marijos vaiku o visi tapom Marijos vaikai, nes šv. Raštas yra slėpinys, kai reikia suvokti gelmingumą, o ne tiesioginius žodžius kaip kokias eismo taisykles. Puikiai suvokiate. Džiaugiuosi.
  • Kristina :
   Taip, Egidijau, pasakė Jonui, bet per jį sakė visiems žmonėms, nes ne tik Jonas tapo Marijos vaiku o visi tapom Marijos vaikai, nes šv. Raštas yra slėpinys, kai reikia suvokti gelmingumą, o ne tiesioginius žodžius kaip kokias eismo taisykles. Puikiai suvokiate. Džiaugiuosi.
 • Egidijus :
  O jus Kristina,ar visą Šventą Raštą esate perskaičius?😊
  • Kristina :
   ačiū už atsakymus. šv Raštą perskaičiau dar ne visą, nes skonėjuosi mėgaujuosi žaviuosi. aš su meile ir labai pamažu skaitau. Pradėjau nuo Senojo Testamento. Ir svarstau širdy ką konkrečiai man sako Dievo žodis. Nes visas šv. Raštas visų pirma skirtas auklėti man nusidėjėlei. Jis gyvas veiksmingas. Kiekviena eilutė mano širdį atnaujina. Nemėgstu daug kalbų o geriau savo pavyzdžiu rodyti gerumą ir meilę. tad tik trumpai: Jėzaus žodžiai: štai tavo motina katalikams aiškus nurodymas ir kvietimas suprasti, kad Marija nuo tos akimirkos duota mums visiems kaip mūsų dvasinė motina. Ir tai visiems laikams. Nes Jėzus toks pats ir nesikeičia niekada. Dievo palaimos ir motinos Marijos globos jums Egidijau
 • Egidijus :
  Nes apaštalų laiškuose Naujam Testamente,yra išaiskinos Evangelijos,kaip jas suprasti ir kaip teisyngai praktikuoti krikščionišką tikėjimą😊 na,o Jn.19,26-27 Jėzus kreipiasi i Maryją "Moterie" tavimi dabar rūpinsi Jonas,jis tau bus kaip sunus,o tu Jonai,rupinkis Maryja,kaip motyna ir ją mylėk😊. Matom,kad Maryja buvo su apastalais kartu. Ir jie rūpinosi ja. Na,o apie ką čia kalba Apr.12. Tai prisipazinsiu,kad tiksliai ir nezinau,girdėjau,kad apie tauta Izraeli,nes Dievas S.T kreipiasi moteriska gimine,net ir Jėzus sakė,Heruzale Jeruzale,kiek kartu as tave norėjau surinkti kaip vista visciukus,bet tu nenorėjai😊. Bet ką galiu pasakyti,kad si Apreiskimo Jonui knyga,tai nurodo i ateities ivykius,kas dar ivyks,todėl daug joje kas neaisku,ur daug dalykų,dar tik ivyks😊.
 • Egidijus :
  Atsiprasau uz klaidas😖.Ir po sekminių dienos,po Jėzaus isėjimo pas Tėvą ir atsiuntimo i žemę Šventosios Dvasios,mes matom,kad atsiverte i Jėzų tikintieji,jie tampa gyva duona,arba Kristaus kūnų,o Kristus to galva,tai ir reiskia baznycią. 1.Kor.10,16-17 ir 12.sk. O 1.Kor.11,23-34 parodo,kaip svesti tą Viespaties vakariene.1.Lauzydami mes duoną,prisimename,kad Jėzus mus atpirko savo mirtim,kad esame Jo vaikai ir laukiam Jo ateinant mūsų pasiimti.2.Ir vyna visi gerdami,ar vynuogiu sultys,irgi prisimename,kad Jis savo krauju,nuplovė mūsų nuodemes ir mes dziaugemės ir laukiam Jo sugristant😃.
 • Egidijus :
  Dabar,kuo skiresi kunigas ir pastorius,arba kitaip tarent ganytojas? nes pastor reiskia ganytoją😊 Po sekminiu dienos Apd.2 kai Dievas pirmą karta ikūrė bažnyčia,tai yra gyvai atsiverte zmones į Jėzu Kristu,tai mes matom Laiške Efeziečiams 4,11-14 kad Dievas dabar paskyrė bažnyčioje,apastalus,pranasus,evangelistus,mokytojus ir ganytojus😊,nematau niekur,kad dar Dievas būtu naudojas kūnigus? Apie tai aiskiai parasyta laiske Žydams,arba Hebrajams 7,22-28 ir9,24-28 ir 10,5-22. Ir Dievo zodis,krikščionim parodo,koks turi buti vyskupas,vyreusias tarp pastoriu Pimame laiske Timotiejaus 3.sk. Ir pastoriai nesipelno is zmonių nelaimių (is laidotuvių) ir neima uz jokia mišias,nes skaistyklos juk nėra ir melsk uz mirusi,ar nemels is to jokio naudos nėra,tai afiora,nes is to daugeusiai pasipelno visuomenė😢. O pastoriai skelbia Dievo zodį Evangeliją,kad zmogus kol gyvas,turi sancą atgailauti ir susitaikius su Dievu,praleisti amžinybę su Juo😊. O pastoriai,arba dirba,arba bendruomenė juos pareme,kad pastoriai galėtu mokyti zmones Dievo zodzio ir buti pavizdziu savose seimos,nes jie turi zmonas😊 ir vaikų. Ne pavainiukių su paleistuvėm padarytu,bet santuokoje,taip kai moko Dievo žodis😊
 • Egidijus :
  2. Dėl idomumo perskaicius bet kuria Evangeliją,pavyzdžiui pagal Matą,pasizymėkitte visas vietas kur kalba apie kunigus,na ir visame kontekste pamatysite,kas jie būvo tokie😊. Po sekminių dienos,kai susikūrė pirma bažnyčia krikščionių,tai paskatykit Apastalų darbuose 5,17-20 paskaitykit,ką kunigai norėjo padaryti apastalam😊. O Apd.6,7 kai kunigai pakluso Dievo zodziui,ir paliko savo religija ir prisijungė prie apastalų😊.
 • Egidijus :
  Ačiū,kad maloniai kalbate,nes pasiilgstu to😃. Pabandysiu atsakyti į jūsų klausymus,ne pagal tai kaip man atrodo ir ne pagal tai ką visuomenė tiki,bet pagal tai ką sako Dievo Žodis Biblija,ar kitaip tarent Šventas Raštas😊.1. Taip aš perskaiceu visą Švent Raštą ir ne vieną kartą. 2. Gerai būtų,jei kunigai mokintu žmones Švento Rašto,tai visuomenė tikrai keistusi i gerą. Kunigas man davė Testamentą,bet man evangelijos aiskios nepaskelbė or vistiek as to Testamento nesupratau,tad man evangeliją paskelbė visai ne kunigai😊ir tik tada aš atgailavau ir atsiverčeu i Jėzų ir gavau isgelbėjimą ir nuodemių atleidimą,kai asmeniškai pakviceu Jėzų ateiti i mano sirdį. Ir tai buvo visai ne baznycioje,o klasėje mokyklos.
 • Kristina :
  Klausimus ir pastebėjimus surašiau,bet pamiršau parašyti vardą. Esu Kristina.
 • Anonimas :
  Egidijau.pora klausimų: ar esat perskaitęs iš eilės visą šv.Raštą.nuo Senojo iki Naujojo ir psalmes.Ne ištraukomis o visą? Pirmasis koplytėlėj jums Naująjį Testamentą padavė kunigas katalikas ar pastorius evangelikas? Jei katalikų kunigas tai kodėl neišliko pagarba kunigams? Iš ko gyvena pastoriai evangelikai? Ir kokioj koplytėlėj gavot Naująjį testamentą ar katalikų ar evangelikų? Ką manot apie eilutes. Jn.19,26 ir 27 štai tavo Motina... ir Apr12.1? Moteris apsisiautusi saule... Ir ką manot apie Jėzaus žodžius: Esu Gyvoji Duona nužengusi iš dangaus, kas valgys mano kūną gyvens per amžius. Kaip evangelikai atranda galimybę be švč.Sakramento valgyti Dievo kūną? Dėkoju už atsakymus.šlovė Viešpačiui per amžius ir garbė Marijai.Dievo palaima Jus telydi,Egidijau ir Mergelės Marijos globa.
 • Anonimas :
  Ant apaštalų tą patį sakydavo,kad jie skelbia ikyriai Dievo žodį😊. Kurie gyvena nuodemėse,tai žinoma,kad jiem tas mano skelbiamas Dievo žodis bus kaip druska ant žaizdos,bet dėl to reikia kaltinti Biblijos autoriu,tai yra Šnentą Dvasią Dievą😊. O jūs matau irgi gyvenate nuodemėje,kuri negali man atleisti,juk žinau,kad klaidų pradzioje dareu,bet juk Dievas mane keičia. Neklysta tik tie,kurie nieko nedaro😊. O jum Melanija,prasau negyventi nuodemėje ir neapkalbinėti manes,o su manimi pakalbėti,o dabar penki metai gyvenate nuodemėje neatleidimo,pletkų,savimylos. Aš melsiuos už jus ir Dievo palaimos jum😊
 • Anonimas :
  skaudi patirtis. Šitas žmogus išstudijavęs psichologiją įkyriai ir priekabiai skelbia tikėjimo dogmas, labai apsukriai parenka citatas iš Biblijos, tėvams patarimas saugoti vaikus, kurie lengvai patiki ir pasiduoda tikrai įtaigiai Egidijaus iškalbai. Šį žmogų gerai pažįstu ir esu labai nuo jo nukentėjusi.
 • Buvusių nebuna :
  Egidijau, pasirinkai savo kelią ir eik juo.
  • Egidijus :
   Tai gerai,ar blogai,kad pasirinkau tarnauti Jėzui Kristui? Čia jūsų paskatinimas,ar priekaištas??
   • Buvusių nebuna :
    Taip, tai paskatinimas. Esi drąsus žmogus. Ne kiekvienas gali papasakoti savo istoriją, kokia ji bebūtu. Sėkmės tavo pasirinktame kelyje.
    • Egidijus :
     Ačiū?! O man jau buvo paranoja,nes daug kas man nori pakenkti,tiksleu šetono tikslas,kad sugadinti liūdijimą mano,kad tik žmonės nenorėtu klausyti Dievo žodžio iš manęs. Tad ačiū už padrąsinimą ir prašau jūsų maldų už manę,kad ištikimai tarnaučeu Jėzui Kristui ir už Ukmergės žmones?
 • Anonimas :
  Aciu Dievui uz tokius tarnus.Evengelystu buti,reik drasos ,isminties,supratymo.Dziugu,kad tokiu yra,taip ir toliau,telaimina tve Dievas.
  • Anonimas :
   Ačiū už padrąsinimą,to tikrai trūksta?
 • lija :
  Nesąmonė, nes tai krikscionys, o ne sektantai! Negrazu priekaistauti, atvira prisipazinima ne bet kas isdrįstų atskleisti. Todel pagarba jam, nedaug kas kviecia maldai materialistineje visuomeneje, deja...
  • Egidijus :
   Ačiū jums už palaikimą,labai mažai yra tokių,kurie nebijo užstoti žmogų prieš daugelį?.
 • !! :
  Pilnas neapykantos sitas zmogus yra.
  • Egidijus :
   Evangelijoje pagal Luką 9,52-56 Jėzaus mokiniai Jokūbas su Jonu,kai išgirdo,kad samariečiai nenori priimti Jėzaus,tai jie sušuko:"Viešpatie,ar nori,mes liepsim ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti?" Bet Jėzus juos subarė,kad ne tos jie dvasios. Juk Jėzus atėjo gelbėti,o ne pražudyti. Bet Jėzus jų nepasmerkė ir nenurašė,bet toleu su Jono charakterių dirbo ir matom po keliatos metų,Jonas tapo meilės apaštalu,parases laišką apie meilę.Tad prašau jūsų kantrybės,Jėzus dar nebaigė manes formuoti?
  • Egidijus :
   Ačiū už pastebėjimą,žnosiu kur prasyti Dievo,kad keistu mane. O jūsų prašau melstis už manę?
 • ! :
  Neissigyde,tiesiog viena priklausomybe pakeite kita. Sektantai.

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas