Tarybos posėdžio dalyviai svarstė, kaip būtų galima naudingai panaudoti tuštėjančias Vaikų globos namų patalpas.

Aktualijos, Naujausi

Socialinei paramai – milijoninės lėšos ir privačios iniciatyvos

Penktadienį įvyko Savivaldybės tarybos išvažiuojamasis posėdis. Jame dalyvavo 20 narių. Taip pat atvyko Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė, Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos vyriausioji specialistė Gintarė Anisko.

Ukmergė sensta

Prieš išvažiuojant į Ukmergės rajono socialines paslaugas teikiančias įstaigas, apie rajono socialinę padėtį Tarybos nariams pranešimą padarė savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė.

Ji akcentavo, kad pagal bendrą gyventojų skaičių matome, jog esame senstantis rajonas. Iš viso savivaldybėje gyvena 36 160 gyventojų, iš jų 21 406 – darbingi žmonės, 9 826 – pensinio amžiaus, 3 340 – suaugusių asmenų su negalia, tarp jų – 176 vaikai.

Rajone yra 415 suaugusių socialinės rizikos asmenų, 229 socialinės rizikos šeimos, jose auga 464 vaikai. Per 2016 metus įregistruota 3 891 bedarbis.

Iki spalio 1 dienos 1 197 šeimoms, kuriose yra 2 093 asmenys išmokėta 732 108 Eur socialinių pašalpų. Iš jų nepinigine forma – 201 šeimai, kuriose gyvena 502 žmonės. Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijoms skirta 175 485 Eur, jas gavo 2 056 šeimos, kuriose yra 2 943 asmenys, kieto kuro kompensacijoms skirta 56 072 Eur, kurie atiteko 403 šeimose gyvenantiems 786 žmonėms. „Nauja paramos forma – kreditų ir palūkanų dengimas už namų renovaciją. Šios išmokos – 48 272 eurai – teiktos 207 šeimoms“, – pasakojo A. Leonavičienė.

Iš valstybės biudžeto socialinei paramai 2015 metais skirta 4 mln. 847 tūkst. Eur, 2016-aisiais – 5 mln. 078 tūkst. Eur.

Šiai sričiai iš savivaldybės biudžeto 2017 metams numatyta 3 mln. 117 tūkst. Eur. [caption id="attachment_18056" align="alignleft" width="300"] Rajono socialinę padėtį pristatė A. Leonavičienė.[/caption]

Bendruomeniniams vaikų namams – keli šimtai tūkstančių iš savivaldybės biudžeto

Po informacijos pateikimo Savivaldybės tarybos nariai, administracijos vadovai, skyrių vedėjai, savivaldybės įmonių atstovai išvyko į socialines paslaugas teikiančias įmones.

Pirmiausia užsukta į Vaikų globos namus Vilniaus gatvėje. Jie įkurti 1992 metais. Nuo 2010-ųjų, kai ši įstaiga tapo pavaldi savivaldybei, per beveik septynerius metus čia gyvenančių vaikų skaičius mažėjo nuo 99 iki 46.

2014 m. Siesikų gyvenamajam korpusui įrengti iš savivaldybės biudžeto skirta 137 tūkst. eurų, čia apgyvendinti 24 vaikai. 2016–2017 m. bendruomeniniams vaikų globos namams įsigyti Bugenių gatvėje iš savivaldybės biudžeto skirta 100 tūkst. eurų.

Globojami vaikai kitąmet apsigyvens ir gyvenamajame name Vaižganto gatvėje, kuriam įsigyti atseikėta 80 tūkstančių eurų.

Taip pat numatyta per 2018–2019 metus įkurti dar dvejus bendruomeninius vaikų globos namus.

Planuojama, kad iki 2020 m. vaikai, gyvenantys vaikų globos namuose, bus įkurdinti bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Nuo 2020 m. institucijoje bus teikiama tik trumpalaikė (iki 3 mėnesių) socialinė globa.

Liko tik viena šeimyna

Vaikus įkurdinant atskiruose gyvenamuosiuose namuose, Vaikų globos namų patalpos tuštėja.

Dabar gyvena tik viena šeimyna „Viltis“ – septyni vienos šeimos vaikai, kurių tėvams apribotos tėvystės teisės.

Kai Tarybos nariai čia lankėsi, vyresnėliai buvo mokykloje, darželiuose, po kambarį tipinėjo tik pusantrų metų mažylė. Išvydusi tiek daug svetimų veidų, ji paskubomis įsitaisė ant auklėtojos rankų, kuri nejučia vis glostė mažylės galvytę...

[caption id="attachment_18052" align="alignnone" width="600"] Globos namuose susipažinta su tuščių patalpų panaudojimo planais.[/caption]

Kurs Globos centrą

Vaikų globos namuose mažėjant auklėtinių, renovuotą pastatą stengiamasi kuo geriau išnaudoti. Čia laikinai persikėlė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus darbuotojai, pastate rengiami socialiniai būstai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 4 d. įsakymu pakeitus socialinės globos normų aprašą ir siekiant įgyvendinti jame įtvirtintas nuostatas, ruošiamas naujas Ukmergės vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų planas.

Jame numatyta 2018 metų pradžioje Ukmergės vaikų globos namus pertvarkyti į Ukmergės globos centrą.

Nuo sausio 1 dienos čia bus vykdoma Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programa.

Padės savarankiško gyvenimo pradžioje

Lankantis Vaikų globos namuose rajono meras Rolandas Janickas, šios įstaigos direktorius Vygantas Kaselis pasidalino ir kitais planais.

V. Kaselis pasakojo, jog viename aukštų esantys negyvenami trys kambariai, virtuvė, buitinės patalpos fojė, labai tiktų savarankiško gyvenimo pradžiai jau pilnametystės sulaukusiems Globos namų auklėtiniams, kad tapę pilnamečiais jie „nebūtų išmesti į gatvę“. Vaikinai ir merginos čia, kaip bendrabutyje, galėtų gyventi iki 24 metų – kol mokysis, susiras darbą, turės galimybių nuomoti butą ar gauti socialinį būstą. Tvarką prižiūrėtų socialiniai darbuotojai.

Planuojama perkelti ir dalį „Ryto“ vaikų 

Atsilaisvinus patalpoms Globos namuose, puoselėjama mintis išspręsti ir kitą problemą – jau galvos skausmu tapusią specialiosios „Ryto“ mokyklos situaciją. Ši įstaiga dirba dviejose vietose – Vytauto gatvėje ir Dukstynos mikrorajone esančiuose pastatuose. Vytauto gatvėje didžiulės patalpos yra avarinės būklės, reikalauja daug remonto, be to, jų išlaikymas yra pakankamai brangus.

R. Janickas teigė, kad Vaikų globos namų patalpose gali būti specialiosios mokyklos „Rytas“ bendrabutis, kuriame vaikai gyventų, o Užupio pagrindinėje mokykloje jie mokytųsi.

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė supažindino, kad šiuo metu „Ryto“ specialiojoje mokykloje yra apie 80 vaikų, trisdešimt šeši gyvena bendrabutyje.

Numatoma, kad vaikai su kompleksine negalia liks Dukstynos mikrorajone, kur jiems yra tinkamiausios sąlygos, o čia būtų apgyvendinti turintieji intelekto sutrikimų. Vedėja aiškino, jog Užupio mokykloje veiktų ne lavinamosios, o specialiosios klasės. Įėjimas į šias patalpas būtų atskiras, tačiau vaikai galėtų naudotis sale, dirbtuvėmis.

Vaikų globos namuose numatoma įrengti ir liftą, dėl to čia galėtų gyventi ir turintys judėjimo negalią.

Toks sprendimas taptų vienu pirmųjų žingsnių specialiųjų poreikių vaikų integracijai į visuomenę.

Pastatus Vytauto gatvėje planuojama parduoti, nes tikimasi, kad jie yra patrauklūs verslui. [caption id="attachment_18058" align="alignnone" width="600"] Tarybos nariai lankėsi ir Bugenių gatvėje – apžiūrėjo bendruomeninius vaikų globos namus.[/caption]

 Nori kurti klasterį

Kitas objektas, į kurį pasuko išvažiuojamojo Tarybos posėdžio dalyviai – Miškų gatvėje, Jaunimo laisvalaikio centro patalpose, įsikūrusi viešoji įstaiga „Lyderių karta“.

Čia jų laukė įstaigos direktorė Agnė Tėvelytė-Petronienė, Skautų slėnio vadovas Jonas Dragūnas.

„Lyderių karta“ – savivaldybės partneris įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone“. Projekto tikslas – padėti šeimoms įveikti iškilusius sunkumus, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau gyvenamosios vietos. Dar vienas projekto partneris – savivaldybės įsteigta VšĮ „Ukmergės šeimos centras.

A. Tėvelytė-Petronienė pasakojo, kas nuveikta vykdant projektą.

Ji sakė, kad jo vykdymui trejų metų laikotarpiui yra numatyta 282 tūkstančiai eurų. „Šie pinigai mums bus skirti tuomet, kai įgyvendinsime visas veiklas ir už tai atsiskaitysime. O dabar esame gavę 33 737 eurų avansą“, – teigė direktorė.

Projekto vykdymo metu VšĮ „Lyderių karta“ įstaigoje teikia psichosocialinės, mediacijos, teisinės pagalbos, šeimos įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės, vaikų priežiūros paslaugas.

Pranešėja pasidžiaugė, kad vykdomas projektas sulaukė daug dėmesio – nuo liepos 4 dienos, kai jis pradėtas vykdyti, jau turima 290 unikalių dalyvių ir tai rodo, kad projektas šeimoms labai reikalingas. Užsibrėžta per trejus metus jų turėti 400.

A. Tėvelytė-Petronienė sakė, kad VšĮ „Lyderių karta“ pradėjo veiklą nuo 2015 metų. Tuomet šiame pastate gautos patalpos buvo apleistos, apgriuvusios, tačiau organizacijos pastangomis jos buvo sutvarkytos ir dabar yra jaukios, patrauklios.

Pristatydama VšĮ „Lyderių karta“ direktorė ją apibūdino kaip „atsakingą organizaciją siekiant patogesnio gyvenimo, vienijant aktyvius ukmergiškius, kuriems svarbu mūsų miestas ir bendruomenė“.

Pranešėja teigė, kad glaudžiai bendradarbiaujama su panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis, viena iš jų – Skautų slėnis. „Kartu numatėme šio pastato naudojimo viziją – jame įkurti socialinių paslaugų klasterį. Čia po vienu stogu galėtų dirbti daugelis socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų“, – atskleidė direktorė.

Jai antrino ir J. Dragūnas, papasakojęs apie skautų veiklą, kuri vyksta taip pat šiame pastate.

A. Tėvelytė-Petronienė minėjo, kad per mėnesį pastate įsikūrusiose organizacijose „prasisuka“ apie 600 žmonių, tarp kurių – ir vaikai.

Abu vadovai pažymėjo, kad jie norėtų ir toliau čia dirbti, bet neturima garantijų iš savivaldos pusės. „Ar neateis diena, kai tiek investavę galime būti išprašyti?“ – neslėpė nerimo direktorė.

Ji taip pat kalbėjo, jog per mėnesį moka 150 eurų už nuomą, pridėjus mokestį ir už šildymą susidaro apie 600 eurų. „Už tuos pinigus galėtume didinti paslaugų kiekį, jų kokybę“, – svarstė A. Tėvelytė-Petronienė.

Ji išsakė mintį, kad gal būtų rasta galimybė atleisti organizacijas nuo šių mokesčių, leidžiant naudotis patalpomis, o nevyriausybininkai pasirūpintų jų ir teritorijos priežiūra, tvarkymu, atnaujinimu.

Posėdžio dalyviai sutiko, kad būtų sukurta darbo grupė, kuri apsvarstytų šiuos klausimus. [caption id="attachment_18060" align="alignnone" width="600"] A. Tėvelytė-Petronienė pasakojo apie veiklas ir perspektyvas.[/caption]

Apie išvažiuojamojo posėdžio dalyvių vizitus į kitas rajono socialines paslaugas teikiančias įstaigas – šeštadienio „Gimtosios žemės“ laikraštyje.

Dainiaus VYTO nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas