Mokytojos diskutavo, kaip gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

„Ir Lietuvoje gyventi gera!“

Apskritojo stalo diskusijoje – pradinio ugdymo pedagogės

Užupio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos savo mokykloje organizavo apskritojo stalo diskusiją ,,2–4 klasių mokinių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė ir priemonės mokymosi pasiekimų ir pažangos gerinimui“. Renginyje dalyvavo Ukmergės rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių mokytojai.

Rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Augustinas pristatė Ukmergės rajono ugdymo įstaigų 2017 m. 2–4 klasių mokinių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizę. Jis akcentavo, kad nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo nauda pirmiausia yra individualiai vaiko pažangai stebėti, taip pat grįžtamasis ryšys mokiniui ir mokytojui, gairės mokyklos veiklos tobulinimui bei būdas įtraukti tėvus į ugdymo procesą.

Ukmergės rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinės tarybos pirmininkė Edita Komarovienė pranešimo ,,Pradinio ugdymo iššūkiai ir galimybės“ metu pateikė rekomendacijas mokinių mokymosi pasiekimams gerinti. Ji paminėjo, kad šiuolaikinis mokytojas turi mokytis su mokiniais ir iš jų, tapti vaikams mokymosi visą gyvenimą pavyzdžiu, tik toks pedagogas šiuolaikiniams vaikams yra autoritetas.

Pradinio ugdymo pedagogės darbo grupėse aktyviai dalyvavo diskusijoje ir pasidalino savo patirtimi, kaip sekasi gerinti mokinių mokymąsi įgyvendinant bendrąsias ugdymo programas, kas daro įtaką mokinių pasiekimams, ką mokytojas galėtų padaryti, kad mokinių rezultatai gerėtų, kaip įstaigose analizuojami nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų duomenys ir kaip panaudojama ši informacija.

Diskusijos pabaigoje baigiamąjį žodį tarė rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Bakučionienė. Ji palinkėjo mokytojoms išlaikyti pozityvumą ir motyvaciją darbui.

Renginio koordinatoriai – Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba bei rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Nepamokinės veiklos diena

2017/12/07

Komentarų (0)

,,Knygų Kalėdų“ sulaukus

2017/12/07

Komentarų (0)