Poilsio akimirka.

„Ir Lietuvoje gyventi gera!“, Jaunimas

Vykdėme dvi programas

Gražina BUTEIKIENĖ

Rečionių universalaus daugiafunkcio centro direktorė

Neformalaus vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi bei saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. 2016–2017 mokslo metais Rečionių universaliame daugiafunkciame centre (UDC) buvo akredituotos dvi neformalaus vaikų švietimo programos: ,,Šokis – judėjimo laisvė‘‘ (vad. Jurgita Padolskienė) bei „Muzikos, judesio ir vaidybos ugdymo programa ,,Meninės improvizacijos‘‘ (vad. Rita Čižiūnienė). Užsiėmimuose dalyvavo 25 vaikai nuo 7 iki 18 metų.

Per ,,Meninės improvizacijos“ užsiėmimus moksleiviai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose: atliko žaidybines, kalbos lavinimo užduotis, kūrė etiudus, suvaidino linksmą istoriją apie Gretutę ir Gerdutę. Būrelio „Šokis – judėjimo laisvė“ šokėjėlės dalyvavo rajono mokinių šokių šventėje „Šokame kartu“, skirtoje tarptautinei šokio dienai paminėti. Su programėlėmis abiejų būrelių vaikai dalyvavo kalendorinėse šventėse – Kalėdų, Užgavėnių, Velykų. Taip pat sėkmingai pasirodė bendruomenės renginiuose, skirtuose Vasario 16-ąjai, Šeimų dienai paminėti. Pavasarį tvarkė ir gražino Rečionių kaimo aplinką. Birželio 1-ąją, Vaikų gynimo dieną, visų laukė saldus siurprizas, o jo ieškoti pagal nuorodas buvo galima tik išbandžius jėgas įvairiose rungtyse. Visiems įsiminė žygis prie Kurėnų dvaro. Nors pats dvaras apleistas ir paliko niūroką įspūdį, o ir kelionė pėsčiomis pareikalavo nemažai jėgų, tačiau išsimaudžius ežere, nuplovus kelionės dulkes linksmi ir laimingi grįžome namo.

Būrelių veiklose vaikai ne tik daug išmoko, bet ir patyrė gerų emocijų, šauniai bendravo ir bendradarbiavo, puikiai praleido laisvalaikį. Džiaugiamės, kad ir kaime gyvenantys moksleiviai turi galimybę dalyvauti neformalaus vaikų švietimo programose. Nuo spalio 2 dienos būreliai vėl pradės savo veiklą.

Palikite komentarą apie straipsnį

Nepamokinės veiklos diena

2017/12/07

Komentarų (0)

,,Knygų Kalėdų“ sulaukus

2017/12/07

Komentarų (0)