Ukmergės samarietės ir F. Amann.

Aktualijos

Lietuvos samariečių bendrijai – 25-eri

Šie metai Lietuvos samariečių bendrijai – jubiliejiniai. Jau 25 metus gausus būrys savanorių skuba daryti gera ir mažina skurdą Lietuvoje.

Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas. LSB įsikūrė praėjus dvejiems metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – 1992-ųjų sausio 25-ąją. Rūpestis dėl didelio žmonių skurdo, nuasmeninimo, kurį paliko sovietų sąjunga, subūrė 47 asmenų grupę, pasiryžusią įkurti organizaciją, dirbsiančią Lietuvos visuomenės labui. Devizu samariečiai pasirinko „Skubėkime daryti gera“, tad jau nuo pirmų veiklos dienų imta kovoti su nepritekliais, negalios žmonių atskirtimi, skurstantiems žmonėms teikta pagalba rūbais, inventoriumi, maistu. LSB žengiant pirmuosius žingsnius daug padėjo Vokietijos ASB (Arbeiter Samariter Bund), kuri iki dabar yra viena didžiausių rėmėjų samariečių veikloje.

Kaip „Gimtajai žemei“ pasakojo LSB Ukmergės skyriaus pirmininkė Jolita Stankaitienė, gražaus jubiliejaus proga Vilniuje, Mokytojų namų kiemelyje, vyko oficialus minėjimas. Į jį atvyko 14 samariečių skyrių Lietuvoje atstovai ir visi Arbeiter Samariter Bund partneriai iš įvairiausių Vokietijos vietovių, dalyvavo Seimo nariai, Vilniaus, Klaipėdos, Marijampolės, Kauno savivaldybių atstovai.

Šventės metu padėkos buvo skirtos visiems savanoriams, partneriams, rėmėjams. Labai džiaugiamės, kad ilgametis Ukmergės samariečių bičiulis ir partneris Fritz Amann taip pat buvo apdovanotas Samariečių garbės medaliu už visokeriopą pagalbą bendrijai.

Renginyje mūsų rajono skyriaus samarietės pristatė savo gamybos rankdarbius.

Kitą dieną Trakuose vyko Vokietijos–Lietuvos partnerių tinklo susitikimas, kurio metu apžvelgti bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Vokietijos samariečių rezultatai, aptartos naujų darbų gairės. Keturios darbo grupės pateikė pasiūlymus, ką reikia tobulinti Lietuvos samariečių bendrijos darbe, numatytas veiklos planas.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas