R. Zinkevičiui meras R. Janickas įteikė Garbės piliečio ženklą.

Aktualijos, Naujausi

Pagerbtas naujasis Garbės pilietis Rimantas Zinkevičius

Miesto šventės metu tradiciškai rengiamas Savivaldybės tarybos posėdis. Šįkart jis vyko šeštadienį, naujajame Kraštotyros muziejaus pastate. Posėdžio metu buvo apdovanotas ir pagerbtas Ukmergės rajono Garbės pilietis tautodailininkas Rimantas Zinkevičius. Jam įteiktas specialus Garbės piliečio ženklas ir pažymėjimas, nominantas pasirašė Garbės piliečių knygoje. Suteikti garbės piliečio vardą R. Zinkevičiui rekomendavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Ukmergės rajono tautodailininkų draugija ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Ukmergės skyrius. Iškilmingame posėdyje dalyvavo ne tik rajono Tarybos nariai, bet ir nemažai svečių – dvylika delegacijų iš dešimties užsienio šalių, Seimo nariai Juozas Varžgalys, Laurynas Kasčiūnas, Žygimantas Pavilionis, kiti. Pagerbiant naująjį Garbės pilietį, kartu buvo ir jo šeima – žmona, mama, sūnus, anūkai, kiti artimieji. R. Zinkevičius – žinomas Ukmergės krašto menininkas. Posėdžio metu pažymėta, kad jis vadinamas Lietuvos kryždirbių karaliumi, jo drožiniai eksponuoti įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje, menininkas ne kartą tapo Panevėžio tautodailininkų bendrijos parodos-konkurso „Aukso vainikas“ laureatu. R. Zinkevičius yra Ukmergės partnerio – Vengrijos miesto Kiskunmajsa garbės pilietis, tad tarp kitų sveikintojų buvo ir šio miesto atstovai. Naujasis Garbės pilietis sakė, kad savo veiklą pradėjo 1979 metais, nuo 1981 metų iki šiolei vadovauja rajono tautodailininkams. Jis akcentavo, kad jam svarbiausia – atsakomybė ir parei-gos jausmas. Rajono meras Rolandas Janickas nominantą iš karto supažindino ir su teisėmis, kurios suteikiamos Garbės piliečiui, – dalyvauti ir pasisakyti Savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose, nemokamai lankytis visuose miesto teritorijoje vykstančiuose renginiuose, kuriuos organizuoja savivaldybės institucijos. Ukmergės rajono garbės piliečio vardas pradėtas teikti 2010 m. spalio 28 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą ,,Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“. Pirmasis garbės pilietis šį titulą pelnė 2011 metais. Garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Ukmergės rajono, Lietuvos ir pasaulio mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui. Siūlymą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariai, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, kolegialios gyventojų grupės, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Siūlymas asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą gali būti pateikiamas Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijai iki einamųjų metų kovo 15 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikta išsami informacija apie siūlomą kandidatą: gyvenimo aprašymas, darbų ir nuopelnų Ukmergės rajonui aprašymas ir ne mažiau kaip dvi rekomendacijos, taip pat kandidato sutikimas raštu, kad jis sutinka būti siūlomas Garbės piliečio vardui suteikti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teisti asmenys negali būti siūlomi kandidatais Garbės piliečio vardui gauti. Nesant pateiktų kandidatų, tais kalendoriniais metais Garbės piliečio vardai nesuteikiami. Ukmergės rajono garbės piliečių vardai jau suteikti visuomenės veikėjui Alfonsui Bernotui, lietuvių kalbininkui, habilituotam mokslų daktarui, akademikui Zigmui Zinkevičiui, diplomatui Vygaudui Ušackui, muzikos mokytojai ekspertei, chorvedei Jūratei Martinkutei, pedagogui, chorvedžiui, visuomenininkui Jonui Ženteliui (po mirties), ekonomikos mokslų daktarui, politiniam veikėjui Juliui Veselkai (po mirties). Garbes pilietis 2017 2 Iškilmingame posėdyje dalyvavo ne tik rajono Tarybos nariai, bet ir daug svečių. Dainiaus VYTO nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas