Svarstant posėdžio klausimus diskusijų nekilo.

Aktualijos

Meno mokyklai – Tarybos narių dovana

Ketvirtadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje dalyvavo 22 nariai. Neatvyko komandiruotėse buvę „darbiečiai“ Vidmantas Krikštaponis, Darius Varnas, dėl ligos – „valstietis“ Romas Pivoras.

RT 17-05-25 4-

M. M. Tamošiūnas eilinį kartą pasisakė Piliečių tribūnoje.

Gobšus nepraturtės, o kurčias neišgirs“

Piliečių tribūnoje ukmergiškis Mindaugas Mykolas Tamošiūnas vėl kalbėjo apie centralizuotos šilumos tiekimą ir kainas. Pradėdamas pasisakymą jis pastebėjo, jog jau pats nesuskaičiuoja, kiek kartų lipo į šią tribūną iškeldamas tas pačias problemas ir siūlydamas jų sprendimo būdus, tačiau visada sutikdavo tik atsainų pasipriešinimą. Tad čia esąs paskutinis kartas, kai jis kalba Piliečių tribūnoje, nes yra sakoma: „Gobšus nepraturtės, o kurčias neišgirs.“

M. M. Tamošiūnas išdėstė kelias problemas – dėl, anot jo, Butų ūkio įmonės vadovų neteisėtai nurašytų techninės priežiūros lėšų; renovuojant daugiabučius gyvenamuosius namus buvo nesilaikoma prioritetinių darbų; neaišku, kur panaudotos atliekų rūšiavimo linijai surinktos lėšos, bei kitas. Jis teigė, kad turintis atsiųstus atsakymus į ankstesnius paklausimus, tačiau jie problemų neišsprendžia. Anot M. M. Tamošiūno, kadangi negalima geruoju susitarti su rajono valdžia, sutarta prie miesto bendruomenės steigti iniciatyvinę grupę – bus renkamasi, skaičiuojama ir bandoma pakartoti tą patį žygį, koks buvo surengtas prieš šilumos ūkio nuo-mininkus. „Vieną kartą reikia išsiaiškinti, koks pavojus gresia žmonėms, kai viskas palikta savieigai ir niekas nekontroliuojama“, – reziumavo kalbėtojas.

M. M. Tamošiūnas eilinį kartą pasisakė Piliečių tribūnoje.

Nepasiturintiems mokestis bus mažinamas

Birželio–rugpjūčio mėnesiais rajone bus įgyvendinama 19 vaikų užimtumo vasaros atostogų metu programų, iš jų 15 – dieninės. Tarybos nariai nustatė vaikų vasaros stovyklose teikiamų paslaugų kainas.

Už Meno mokyklos Dailės skyriaus teikiamas paslaugas tarptautinėje vaikų vasaros stovykloje-plenere „Liet art’17 Balt“ vienam asmeniui septynioms kalendorinėms dienoms reikės mokėti 50 Eur.

Meno mokyklos Muzikos skyriaus teikiamos paslaugos tarptautinėje vaikų vasaros stovykloje „Grokime kartu“ vienam asmeniui trims kalendorinėms dienoms atsieis 24 eurus.

Sporto centro organizuojamos vaikų vasaros stovyklos „Dėmesys vienam ir kiekvienam vaikui“ septynios kalendorinės dienos asmeniui kainuos 41 eurą.

Ukmergės švietimo centro Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filialas rengs tris vaikų vasaros stovyklos „Šventosios vingiai“ + Kosmosas“ pamainas. Už dešimt kalendorinių dienų kiek-vienos pamainos dalyviams reikės sumokėti po 180 Eur.

Nuo dalies mokesčio už kelialapį vasaros stovyklose, organizuojamose iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšų, bus atleisti nepasiturinčiose šeimose augantys vaikai (kai šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (VRP) – 153 Eur).

Fortepijonui skirs 15 tūkstančių eurų

Svarstant klausimą dėl rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo, meras Rolandas Janickas sakė, jog prieš du mėnesius buvo gautas Meno mokyklos prašymas, kad iš biudžeto būtų paremtas siekis Muzikos skyriui įsigyti koncertinį fortepijoną, kainuojantį daugiau kaip 30 tūkstančių eurų. „Įstaiga yra susitaupiusi 15 tūkstančių eurų, ir toks Savivaldybės tarybos prisidėjimas būtų kaip dovana Muzikos mokyklos 60-ojo jubiliejaus proga“, – siūlė skirti minėtus pinigus meras.

Tarybos nariai tam neprieštaravo.

Patvirtino atlyginimus

Patvirtinti uždarųjų akcinių bendrovių Ukmergės autobusų parko, „Ukmergės šiluma“, „Ukmergės vandenys“ ir „Ukmergės butų ūkis“ vadovų darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientai ir kintamosios dalys.

Tyla – viena valanda ilgiau

Pakoreguotos Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. sprendimu „Dėl Triukšmo prevencijos Ukmergės rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Triukšmo prevencijos Ukmergės rajono viešosiose vietose taisyklės. Jose pakeistas dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio laikas. Dienos – nuo 7 iki 19 val. (buvo nuo 6 iki 18 val.), vakaro – nuo 19 val. iki 22 val. (anksčiau nuo 18 iki 22 val.), nakties – nuo 22 val. iki 7 val. (buvo nuo 22 iki 6 val.).

Tyliosiose zonose nuo 22 iki 7 val., o vaikų ugdymo įstaigų teritorijose – nuo 7 iki 18 val. maksimalus garso lygis leidžiamas iki 55 dBA.

Ligoninėje bus teikiamos dializės paslaugos

Taryba pritarė, kad viešojoje įstaigoje Ukmergės ligoninėje būtų teikiamos stacionarinės dializės paslaugos.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad VšĮ Ukmergės ligoninė dializės paslaugas pagal sutartį perka iš UAB ,,Nefrologų pagalba“. Per metus atliekama apie 100 dializės procedūrų, kurios kainuoja apie 11 tūkst. eurų.

Paprastoji ir sudėtingoji hemodializės bus atliekamos ligoninės Anesteziologijos–reanimacijos skyriuje įsteigus dvi papildomas lovas.

Turtas – rajono Visuomenės sveikatos biurui

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 4 095 Eur, ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio vertė – 5 197 Eur.

Tai – penkios magnetinės lentos, kurių viena kainuoja 773 eurus, beveik du tūkstančius eurų atsiėjusi vitrina vaizdinėms priemonėms, planšetė, atminties kortelė, kitkas.

Šis turtas nupirktas Jonavos rajono savivaldybės administracijai vykdant projektą „Visuomenės sveikatos biuro kabinetų steigimas ir gerinimas Jonavos švietimo įstaigose“ Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-008, kuriame partnerio teisėmis dalyvauja ir Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Finansavimo šaltiniai – 85 proc. ES, 15 proc. – valstybės biudžeto lėšos.

Mokyklinis autobusas – Želvos gimnazijai

Tarybos nariai sutiko perimti Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą mokyklinį M2 klasės autobusą „Mercedes-Benz Sprinter 514CDI“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė – 34 679 eurai.

Automobilis bus perduotas eksploatuoti Želvos gimnazijai.

Padaugėjo norinčių renovuoti daugiabučius

Papildytas Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti III etape, sąrašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendime „Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo“, kadangi norą renovuoti savo daugiabučius gyvenamuosius namus pareiškė dar penkių namų gyventojai.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad vykdant Ukmergės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, buvo suderinti 73 investicijų planai. Iš šių metų gauto septynių namų limito suderinti šešių namų investiciniai planai. 49 projektų įgyvendinimui pritarė gyventojai. Šiuo metu atnaujinami 4 daugiabučiai namai, kuriuos planuojama baigti modernizuoti 2017 metais. Ukmergėje renovuota 32 daugiabučiai namai.

Įvykdė reikalavimą

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė gegužės 15 dieną rajono Tarybai pateikė reikalavimą, kad pagal Kultūros įstatymą turi būti sukurta kolegiali, patariamoji, balso teisę turinti Kultūros centro taryba. Vykdant šį reikalavimą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tokia taryba įsteigta. Joje dirbs savivaldybės administ-racijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistas Julius Zareckas, Kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Sigita Rimydienė, kultūrinės veiklos vadybininkė Gražvyda Tušienė, Savivaldybės tarybos narys Vytautas Česnaitis.

Sustabdė daugiabučių aplinkos tvarkymo paslaugos teikimą

Meras R. Janickas pateikė informaciją dėl Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimų įgyvendinimo.

Kovo mėnesį vykusiame Tarybos posėdyje patvirtintos taisyk-lės nustato bendruosius tvarkymo, švaros ir tvarkos palaikymo reikalavimus. Pagal naująjį dokumentą daugiabučių namų tvarkymo ir valymo prievolė perduota naudojamų kiemų teritorijų daugiabučių namų savininkams ir naudotojams.

Daugiau nei 200 daugiabučių mieste ir rajone administruojanti UAB „Ukmergės butų ūkis“ paskelbė konkursą dėl daugiabučių namų teritorijos priežiūros paslaugų teikimo. Jį laimėjo Vilniuje registruota UAB „Mano aplinka“. Įmonė darbus pradėjo nuo gegužės 15 dienos.

R. Janickas Tarybos posėdyje sakė, kad gegužės 18 dieną vykusiame rajono Antikorupcijos komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl minėtų taisyklių įgyvendinimo tvarkos ir nutarta kreiptis į savivaldybės merą, kad būtų apsvarstytas klausimas dėl daugiabučių namų administratoriaus UAB „Ukmergės butų ūkis“ veiksmų užtikrinant Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių laikymąsi. „Buvo surengti du pasitarimai, kuriuose dalyvavo specialistai, Butų ūkio įmonės atstovai. Priimtas sprendimas, kad prižiūrint namo teritoriją pirmiausia turi būti suderinta su gyventojais, kas tuos darbus atliks – ar jie patys, ar samdys norimą įstaigą. Todėl nutarta stabdyti paslaugų teikimą, reglamentuoti jų teikimo tvarką“, – informavo meras.

Pateiktos informacijos

Posėdžio metu informaciją dėl projekto „Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas“ vykdymo pateikė Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinio centro koordinatorė Sabina Aukštuolienė.

Savivaldybės mero pavaduotoja Klavdija Stepanova papasakojo apie savo vizitą Gruzijoje. Apie Ukmergės rajono savivaldybės delegacijos vizitą Švedijoje kalbėjo Savivaldybės tarybos narė Elena Mirinavičienė, Ukrainoje – Savivaldybės tarybos narys Arvydas Pėšina.

K. Stepanova taip pat informavo, kad šeštadienį vyksiančio iškilmingo Tarybos posėdžio metu bus pasirašomas ketinimų protokolas su Estijos Respublikos Polva savivaldybe dėl bendradarbiavimo.

Dainiaus VYTO nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Anonimausui :
    Na va, vis tik antikorupcinė komisija "gyva". Atsiprašau komisijos, kad negerai apie juos pagalvojau.

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas