„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“

Tremtiniai apžvelgė praėjusius metus

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) nariai gražią kovo sekmadienio popietę buvo susirinkę į Kultūros rūmus, kur vyko Ukmergės filialo ataskaitinis susirinkimas. Pilnutėlėje salėje buvę tremtiniai, jų vaikai, anūkai nuoširdžiai bendravo, dalijosi prisiminimais. Į susirinkimą atvyko ir svečių iš Kauno, Vilniaus, Lentvario, Širvintų.

Susirinkimą pradėjusi LPKTS Ukmergės filialo pirmininkė Aldona Kalesnikienė pakvietė visus sugiedoti Tautišką giesmę ir pagerbti per metus Amžinybėn išėjusius tremtinius.

Susirinkusiuosius skambiomis dainomis pasveikino mišrus choras „Tremtinys“ (vadovė Julė Juodienė), savo dainas dovanojo Bočių bendrijos „Viltis“ moterų vokalinis ansamblis „Lyra“, vadovaujamas Vacės Ignatavičienės.

A. Kalesnikienė pristatė LPKTS Ukmergės filialo valdybos ataskaitą. Savo pranešime pirmininkė pažymėjo, kad Ukmergės tremtiniai yra stiprūs, reikalingi ir vieningi. Vykdo ne tik patriotinę, bet ir kultūrinę atminimo įamžinimo veiklą, pirmenybę teikia leidybai, organizuoja renginius, išvykas ir edukacines programas filialo nariams, bendrauja su jaunąja karta. Be to, rūpinasi narių gerove bei užimtumo klausimais.

Per 2016 metus LPKTS Ukmergės filialas savarankiškai įvykdė keturis projektus, dar tris – su partneriais. Organizuotas respublikinis renginys Želvoje „Atmintimi sušildyti“, kuris buvo skirtas žuvusių partizanų atminimui. Pirmininkė pažymėjo, kad gyvendami taupiai tremtiniai sugebėjo susitvarkyti patalpas, vykti į ekskursijas, organizuoti renginius, viktorinas, akcijas, pristatymus, edukacines programas, dalyvauti rajono bei respublikiniuose renginiuose.

Susirinkimo metu kalbėjo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lentvario tremtinių vadovas Jonas Počepavičius, Širvintų rajono skyriaus pirmininkė ir mero pavaduotoja Irena Vasiliauskienė. Susirinkusieji apgailestavo, jog tarp svečių nebuvo ir tremtinių nepagerbė Ukmergės rajono savivaldybės vadovai bei politikai.

Renginyje buvo pasveikinti dešimt į sąjungą įstojusių naujų narių. Susirinkimo kulminacija tapo apdovanojimų teikimas. LPKTS II laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ pagerbtas Zigmas Vašatkevičius, III laipsnio tokiu pačiu žymeniu – Stasė Staputienė.

Šventės pabaigoje visiems gerą nuotaiką dovanojo Širvintų rajono Anciūnų kaimiškos muzikos kapela, kuriai vadovauja Gediminas Makauskas.

SAM_5854

S. Stasiūnienė ir Z. Vašatkevičius.

IMG_0435

Susirinkime dalyvavo ukmergiškiai tremtiniai, sulaukta ir svečių.

G. ž.“ inform.logo2

Palikite komentarą apie straipsnį