Dainiaus VYTO nuotr.

Aktualijos

Socialdemokratai išrinko naują skyriaus vadovą

Ketvirtadienį vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos rajono skyriaus visuotiniame ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime išrinkti nauji vadovai. Skyriaus pirmininko pareigos patikėtos Savivaldybės tarybos nariui, verslininkui Valdui Petroniui. Jis pakeitė nuo 2013-ųjų, dvi kadencijas, skyriaus pirmininku buvusį Arūną Dudėną.

Vadovauti Ukmergės socialdemokratams buvo pasiūlyti keturi kandidatai – V. Petronis, A. Dudėnas, Kazys Grybauskas ir Klavdija Stepanova. Juos iškėlė skyriuje veikiančios grupės. Skyriaus vadovas buvo renkamas iš trijų kandidatų, kadangi K. Grybauskas savo kandidatūrą atsiėmė.

Partiečių balsų dauguma pirmininku išrinktas V. Petronis.

Šį politiką partiečiai kandidatu į skyriaus pirmininko postą kėlė ir 2013 bei 2015 metais vykusiuose rinkimuose. Abu kartus V. Petronis kandidatuoti atsisakė.

„Prieš ketverius metus tokį mano sprendimą lėmė tai, kad tuomet dar gerai nepažinau bičiulių, buvau įsitikinęs, jog man siekti šios pozicijos per anksti. 2015-iais palaikiau tuomet skyriui vadovavusį A. Dudėną. Mano nuomone, jis turėjo tęsti pradėtus darbus“, – „Gimtajai žemei“ sakė V. Petronis.

Pasak jo, šiuose skyriaus pirmininko rinkimuose jį kandidatuoti paskatino partiečių siekis atsinaujinti, imtis permainų: „Ketvirtą kadenciją dirbu rajono Savivaldybės taryboje. Manau, kad jau turiu patirties ir galiu vesti skyrių atsinaujinimo keliu.“

Pagal partijos statutą skyriaus vadovas teikia pirmininko pavaduotojų kandidatūras, jos tvirtinamos visuotiniame susirinkime. V. Petronis pavaduotojais, skirtingai nei jo pirmtakai, nepasirinko nė vieno iš siūlytų į pirmininkus partiečio. Jis pavaduotojais pasiūlė naujus žmones – Saulių Grigą, Indrę Kižienę, Giedrių Pocių ir Rūtą Sriogienę. Susirinkimas šias kandidatūras patvirtino.

„Mano tikslas buvo į vadovybę įtraukti naujus žmones. Turime pripažinti ir susitaikyti, kad prasideda kartų kaita, būtina naujų lyderių paieška. Pavaduotojai – šioje pozicijoje nauji, tačiau jie visi yra seni ir aktyvūs partiečiai, iki šiol galbūt mažiau partijos veikloje viešai matyti skyriaus nariai“, – savo pasirinkimo motyvus komentavo naujasis pirmininkas.

V. Petronis tikino, jog buvę skyriaus pirmininko pavaduotojai, kandidatai į pirmininkus, kurių dauguma užima atsakingas pareigas, nuo veiklos partijos vadovybėje nenušalinti – jie visi dirbs taip pat atnaujintoje skyriaus taryboje: „Tai yra ne mažiau svarbu. Veiklos partijoje užteks visiems, svarbu – noras. Džiaugiuosi, kad skyriaus nariai yra nusiteikę darbingai, turi idėjų, planų ir sieks juos įgyvendinti. Jau susirinkime vyko aktyvi diskusija, jautėsi pagyvėjimas.“

Susirinkime socialdemokratai taip pat išklausė ir patvirtino iki šiol skyriui vadovavusio A. Dudėno ataskaitą, aptarė nuveiktus darbus, įvardino, kas nepadaryta, atvirai kalbėjo apie pasitaikiusias klaidas.

Taip pat skyriaus nariai turėjo galimybę padiskutuoti su į svečius atvykusiais kandidatais į Lietuvos socialdemokratų pirmininko postą – Mindaugu Sinkevičiumi, Andriumi Palioniu ir Artūru Skardžiumi. Nors Ukmergės skyrius kandidatu vadovauti partijai iškėlė A. Palionį, balandį pirmą kartą vyksiančiuose tiesioginiuose lyderio rinkimuose kiek-vienas socialdemokratas galės balsuoti už jam labiausiai patinkantį kandidatą.

Palikite komentarą apie straipsnį