Planuojama pradėti tvarkyti jau ne vienerius metus miesto veidą bjaurojantį buvusį karinį miestelį. Dainiaus VYTO nuotr.

Aktualijos, Naujausi

Investicijų projektams finansuoti – paskola

Kitą savaitę vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje numatyta teikti svarstyti sprendimo projektą dėl ilgalaikės 866,9 tūkstančių Eurų paskolos investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, finansuoti.

Daugiausia – 160 tūkstančių eurų, numatoma skirti socialinio būsto pažeidžiamoms gyventojų grupėms įsigijimui ir pritaikymui, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimui numatyta 139,9 tūkstančiai eurų, paviršinių nuotekų tinklų statybai ir rekonstravimui Ukmergės mieste – 127 tūkstančiai eurų, Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymui – 100 tūkstančių eurų, Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymo antrajam etapui: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros atnaujinimui bei įrengimui – 60 tūkstančių eurų.

Parama žemės ūkio vandentvarkai sudarys 50 tūkstančių eurų. Miestelių viešosios infrastruktūros gerinimui ir plėtrai bus atseikėta 40 tūkstančių eurų.

Dukstynos pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimui; Deltuvos bei Leonpolio kadastrinių vietovių Armonos polderio, drenažo rinktuvų bei hidrotechnikos statinio ant Armonos upės rekonstrukcijai numatoma skirti po 28 tūkstančius eurų.

Ukmergės gatvių rekonstravimui; Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymo pirmojo etapo darbams vykdyti: Ukmergės miesto aikščių, parkų ir skverų su prieigomis atnaujinimui bei įrengimui; atvirų erdvių šeimai sukūrimui teks po 20 tūkstančių eurų.

Užugirio (A. Smetonos) dvaro parko tvarkymui bus skirta 20 tūkstančių eurų, dvaro pritaikymui turizmo reikmėms (II etapas) – 14 tūkstančių eurų.

Po dešimt tūkstančių eurų numatoma skirti Ukmergės sporto centro paslaugų plėtrai; Dienos socialinės globos paslaugų plėtrai prie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro; pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcijai ir plėtrai Ukmergės mieste; Tolerancijos centro įkūrimui, rekonstruojant buvusios Ukmergės dailės mokyklos pastatą.

Sprendimo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, jog Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų LR 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybės biudžetui sumos, t. y. negali būti didesnė kaip 11 mln. 255,3 tūkst. Eur. „2016 metų gruodžio 31 dieną Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto skola, kuri skaičiuojama į skolos limitus, sudarė 7 mln. 279,4 tūkst. Eur arba 45,3 proc. Įstatyme taip pat numatyta, kad savivaldybės, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis. 2017 metų rajono savivaldybės biudžete paskolų grąžinimui numatyta 1 mln. 413,8 tūkst. Eur, planuojama pasiskolinti (įskaitant ir Finansų ministeriją) – 1 mln. 413 tūkst. eurų“, – rašoma aiškinamajame rašte.

Jeigu rajono Tarybos nariai pritars teikiamam sprendimui, paskolos pinigai bus skirti savivaldybės prisidėjimui prie Europos Sąjungos lėšomis vykdomų projektų.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį