Viešnagės metu su kolegėmis. Ukmergiškė A. Krogertienė – kairėje.

Aktualijos

Gerosios patirties sėmėsi Švedijoje

Asta KROGERTIENĖ

Vilniaus apskrities VPK Komunikacijos poskyrio specialistė

Pažintis su švedų policijos pareigūnų ir socialinės pagalbos tarnybų bendradarbiavimo modeliais, profesinės sveikatos stiprinimu bei darbo saugos reikalavimais, apsikeitimas gerąja praktika – toks buvo kelionės į Švediją tikslas.

Gerosios patirties Švedijoje sėmėsi Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovės Vaida Bratcher, Vilniaus apskrities VPK Darbuotojų sveikatos ir saugos darbe komiteto pirmininkė Daiva Britovienė bei šių eilučių autorė. Taip pat į Švediją kartu buvo nuvykę Lietuvos profesinės sveikatos asociacijos atstovė Raimonda Eičinaitė – Lingienė ir Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos atstovė Jūratė Tamašauskienė.

Vizitas organizuotas įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos paramos projektą „Rizikos veiksnių identifikavimas ir valdymas darbo aplinkoje specialistų, dirbančių su bendruomenių rizikos grupėmis (policijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai)“.

Viešnias iš Lietuvos sutiko Švedijos policijos profsąjunga, turinti gilias tradicijas, o kaip organizacija gyvuojanti jau 114 metų.

Prezentacijų metu dalyvavo policijos bei socialinės tarnybos atstovai. Švedai pabrėžė, kad jau policijos akademijoje būsimiems pareigūnams išugdomas suvokimas, kad pirmiausia savo saugumu turi rūpintis pats – stebėti aplinką ir įvertinti rizikas, įtariant net mažiausią grėsmę patariama kviesti pastiprinimą. Policijos pareigūnams, išgyvenantiems įtampą, siūloma dalyvauti savipagalbos grupėse, kurias moderuoja psichologas.

Švedai akcentavo policijos ir socialinių pagalbos tarnybų glaudų bendradarbiavimą teikiant pagalbą smurtą patyrusioms aukoms, dirbant su nusikalsti linkusiais nepilnamečiais. Buvo papasakota, kaip veikia vieninga informacinė sistema, kurioje kaupiama informacija apie kiekvieną asmenį, susidūrusį su socialinėmis tarnybomis ar policija. Taip pat papasakojo apie socialinę tarnybą, kurioje dirba socialiniai sekretoriai, o jų darbo vieta yra gatvė. Anot pranešėjų, šie socialiniai sekretoriai nuveikia didelį darbą – stebi besibūriuojantį jaunimą, informuoja apie besikuriančias grupuotes. Ši informacija patenka į sistemą, ji analizuojama ir vertinama, imamasi priemonių ir užkertamas kelias galimų nusikaltimų vykdymui. Tiek socialinių tarnybų, tiek policijos tikslas – padėti, nors, anot pranešėjų, patys asmenys dažniausiai taip nemano. Švedijos komunose (seniūnijose) visą parą veikia Skubios socialinės pagalbos tarnyba. Švedai atkreipė dėmesį, kad daugiausia problemų kyla dėl nesaikingo alkoholio vartojimo bei svaiginimosi narkotinėmis medžiagomis. Problemos paaštrėja savaitgaliais ir pašalpų mokėjimo dienomis.

Atstovėms iš Lietuvos buvo surengta ekskursija į Vaiko namą. Tai įstaiga, kurioje dirba įvairių profesijų atstovai, privalantys tarpusavyje bendradarbiauti, jeigu vaikas patiria smurtą ar gyvena šeimoje, kurioje smurtaujama. Komandoje dalyvauja policijos atstovas, turintis specialiąsias kompetencijas, socialinis darbuotojas, vaiko teisių tarnybos atstovas, psichologas, medikas, prokuroras ir t. t. Vaiko kambarys labai primena jaukų namų kampelį. Šalia – vaiko apklausos kambarys su sumaniai įrengtomis, netrikdančiomis vaizdo filmavimo kameromis. Už šio kambario yra patalpa, kurioje, vykstant apklausai, įsikuria psichologas, prokuroras, socialinis darbuotojas, kiti specialistai. Jie stebi apklausą, protokoluoja, esant reikalui daro pertrauką ir užduoda klausimus. Pačią apklausą vykdo specialiai tam paruoštas policijos darbuotojas.

Švedai akcentavo, kad jie ypatingą dėmesį skiria vaiko teisių užtikrinimui. Na, o patys atlieka darbus taip, kad nepatirtų streso.

Palikite komentarą apie straipsnį