E. Mončinskienė informavo apie nedarbą rajone. Dainiaus VYTO nuotr.

Aktualijos

Pristatė vykdomų projektų naudą ir situaciją darbo rinkoje

Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyriuje visuomenei pristatyti rajone vykdyti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai (VUI). Praėjusiais metais rajone buvo parengtas vienas toks projektas, kurį įgyvendino ir keturias naujas darbo vietas įsteigė UAB „Statybos montavimo darbai“.

VUI projektai įgyvendinami socialinės rizikos ir didžiausio nedarbo teritorijose. Darbo vietos steigiamos neterminuotam įdarbinimui labiausiai socialiai pažeidžiamiems asmenims. Paramos gavėjams, steigiantiems darbo vietas ir įdarbinantiems į jas bedarbius, skiriama subsidija, kurios dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių VUI projektų konkurso paskelbimo dieną. Paramos gavėjai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.

Į vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą Ukmergė įsijungė nuo 2007 metų. Rajone VUI projektus vykdė ir beveik 40 darbo vietų įsteigė uždarosios akcinės bendrovės „Norta“, „Rorio statyba“, „Normetas“, „Ukmergės duona“, „Paina ir KO“, „Roris ir KO“, „Egreda“, „Konstra“ ir „Statybos montavimo darbai“. Bendra šių projektų vertė – 492 927,08 Eur. Vidutinė vienos įsteigtos darbo vietos kaina – 12 971,8 Eur, iš jų valstybės lėšos sudarė 7 394,8 Eur, darbdaviai investavo 5 577 Eur.

Praėjusią savaitę į Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyrių buvo pakviesti rajono vadovai, verslininkai, VUI projektų atrankos komisijos nariai. Pranešimus apie situaciją darbo rinkoje, VUI projektus skaitė Ukmergės darbo biržos vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas Edita Mončinskienė bei vedėjo pavaduotoja Violeta Kvirienė. Susirinkusiuosius pasveikino rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas. Patirtimi pasidalino UAB „Statybos montavimo darbai“ direktorius Valdas Petronis.

Praėjusiais metais rajone įgyvendintas vienas VUI projektas, kurio bendra vertė – beveik 61 tūkst. eurų. Bendrovė iš valstybės gavo 35,96 tūkst. Eur ir pridėjo 24,99 tūkst. Eur nuosavų lėšų. Kaip pasakojo V. Petronis, UAB „Statybos montavimo darbai“ įsteigė keturias darbo vietas. Taip pat projekto lėšomis buvo įsigytas autobusėlis, statybose naudojamas keltuvas, nupirkti keli deimantiniai grąžtai.

Kaip susirinkusiuosius informavo E. Mončinskienė, darbingo amžiaus gyventojų Ukmergės rajone yra 21 406, iš jų – 10 980 vyrai (51,3 proc.), 10 426 – moterys (48,7 proc), jaunimas nuo 16–29 m. – 6 150 (28,7 proc.). Sausio 1 dieną rajone buvo užregistruoti 2 603 bedarbiai. Iš jų – 1 201 (46,1 proc.) moteris, 1 402 (53,9 proc.) vyrai. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų sudarė 12,2 proc. Tuo tarpu nedarbo lygis visoje šalyje metų pradžioje siekė 8,5 proc., Vilniaus apskrityje – 7,2 proc.

Palikite komentarą apie straipsnį