Giedriaus AUGLIO nuotr.

Aktualijos

Rajono taryba suteikė lengvatą šilumininkams

Gruodžio 22 dieną vykusiame rajono Tarybos posėdyje buvo nutarta suteikti lengvatą UAB ,,Ukmergės šiluma“ – sumažinti 73 procentais 2016 m. nekilnojamojo turto mokestį.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija prašymams dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo nagrinėti 2017 m. sausio 9 d. išanalizavo UAB ,,Ukmergės šiluma“ prašymą dėl dalinio įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

2001 m. sausio 2 d. UAB „Ukmergės šiluma“ turtas penkiolikai metų buvo išnuomotas UAB „Miesto energija“. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu nusprendė nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukti 2000-12-20 SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį ir pavedė UAB „Ukmergės šiluma“ tiekti šilumą ir karštą vandenį Ukmergės mieste bei Šventupės gyvenvietėje.

„Nuo 2012 metų vyksta teisminiai ginčai su UAB „Miesto energija“ dėl kompensacijos Ukmergės savivaldybei vienašališkai nutraukus sutartį. Teismuose UAB „Miesto energija“ prašo priteisti solidariai iš Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Ukmergės šiluma“ kompensaciją už atliktus turto pagerinimus bei kitas patirtas išlaidas. 2016 m. spalio 27 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dalį ieškovo (UAB „Miesto energija“) prašymų atmetė, dalį grąžino iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui bei dalį prašymų tenkino ir priteisė iš UAB „Ukmergės šiluma“ UAB „Miesto energija“ naudai 715 918 eurų.

2016 m. spalio 27 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas yra įvykdytas, t. y., UAB „Ukmergės šiluma“ priteistą sumą apmokėjo. Apmokėjimo šaltiniai tokie: 432 128 eurai – įvykdyta užskaita UAB „Miesto energija“ įsiskolinto turto nuomos mokesčio suma; 250 000 eurų – gauta AB Šiaulių banko paskola septynerių metų laikotarpiui; 33 790 eurų apmokėta nuosavų apyvartinių lėšų sąskaita.

AB Šiaulių bankas suteikė paskolą, kurią bendrovė privalės padengti ir mokėti metines palūkanas, kurios sudarys apie 8 125 eurus per metus.

UAB „Ukmergės šiluma“ įvykdžius teismo nutartį, ženkliai padidėja poreikis apyvartinėms lėšoms, kurios naudojamos atsiskaitymams už kurą, elektros energiją, darbo užmokesčiui, valstybės mokesčiams ir pan. Todėl įmonė prašo dalinai atleisti bendrovę nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2016 metus 41 915,90 eurų sumai (33 790 eurų apmokėta dalis apyvartinių lėšų sąskaita ir 8 125 eurai vienerių metų bankinių palūkanų suma). Visas 2016 m. bendrovės nekilnojamojo turto mokestis sudaro 57 190 eurų.

Komisija, išnagrinėjusi gautą prašymą bei išklausiusi bendrovės vadovo informaciją apie finansinę padėtį įmonėje, siūlo Savivaldybės tarybai sumažinti UAB ,,Ukmergės šiluma“ 73 proc. nekilnojamojo turto mokestį – tai sudarytų apie 42 tūkst. eurų,” – rašoma aiškinamajame rašte.

Galiojimo laikotarpis – treji metai

Savivaldybės taryba taip pat priėmė sprendimą skaičiuojant šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias), nustatyti 3 metų jos galiojimo laikotarpį.

Šis principas veikė nuo 2013 metų, kai UAB „Ukmergės šiluma“ patvirtino bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpį trejiems metams. Jis naudingas tiek įmonei, tiek vartotojams, kadangi kainodarai įtakos turintys veiksniai pagrįstai ir operatyviai įvertinami.

Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų. Kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą, pirktos šilumos, elektros energijos kainas. Pastovioji šilumos kainos dedamoji yra pastovi šilumos bazinės kainos dalis, antraisiais ir kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant pastoviosios dedamosios dydį metams. Pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į infliacijos, realizuoto šilumos kiekio pokyčio, investicijų nusidėvėjimo ir kitų nuo tiekėjo veiklos nepriklausančių veiksnių.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • S/S :
    UBAGELIAI MAZINKIT KAINAS,AR NEGEDA KAD SKAITLIUKO KARSTO PRIEZIUROS KAINA PAKELET,ATLIEKU ISVEZIMA APIE 30%,VAGYS BUVOT ,VAGIMIS IR MIRSIT