Dainiaus VYTO nuotr.

Aktualijos

Nestacionarių socialinių paslaugų centre daugėja etatų

Gruodžio 26 d. rajono Tarybos nariai patvirtino Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių – 66.

,,Ukmergės rajone 2016 m. gruodžio 31 d. socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 230 šeimų. Jose auga 470 vaikų. Su šeimomis dirba 16 socialinių darbuotojų, iš kurių 4 – Nestacionarių socialinių paslaugų centre, 12 – kaimiškose seniūnijose. Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos metodikas, vienam socialiniam darbuotojui nuo 2017 metų sausio 1 dienos turi tekti ne daugiau kaip 10 socialinės rizikos šeimų. 2017 m. iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams darbui su socialinės rizikos šeimomis pareigybėms Ukmergės rajonui skirta 234,6 tūks. eurų. Finansuojamų socialinių darbuotojų pareigybių numatyta 24. Papildomai 2017 metams gautas finansavimas 8 pareigybėms.

Kadangi socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, veiklą koordinuoja ir metodinę pagalbą organizuoja socialinių paslaugų centrai, papildomi etatai ir buvo skirti Nestacionarių socialinių paslaugų centrui.

Priėmus sprendimą, vieno vyr. socialinio darbuotojo etatui išlaikyti iš savivaldybės biudžeto reikės skirti 959 eurų per mėnesį, 11 159 – per metus, ašuonių socialinių darbuotojų etatams iš valstybės dotacijų – 5 951 Eur per mėnesį arba 71 420 Eur per metus. Darbui užtikrinti taip pat būtini du lengvieji automobiliai, patalpos ir lėšos naujų darbo vietų įkūrimui“, – nurodoma aiškinamajame rašte.

Sprendimo projektą pristačiusi savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė sakė, jog keturi papildomi eatatai bus skirti miestui ir tiek pat – seniūnijoms.

Palikite komentarą apie straipsnį