Asociatyvinė pixabay.com nuotr.

Aktualijos

Atsisakius popierinių liudijimų, laukia naujovės

Nuo šių metų įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas ir naujos civilinės būklės registravimo taisyklės – popieriniai civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimai (gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties ir kt.) nebus išduodami. Visa informacija apie gyventojų civilinės būklės pasikeitimus bus saugoma elektroninėje erdvėje – Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje.

Rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Regina Jackūnienė „Gimtajai žemei“ sakė, kad šiuos teisinės bazės pakeitimus pajus gyventojai, kurie registruos kūdikių gimimą, santuokos nutraukimą, artimųjų mirtį.

Priimtose pataisose numatyta, kad registruojant kai kuriuos civilinės būklės aktus asmeniui pačiam nereikės atvykti į civilinės metrikacijos įstaigą. Įrašai bus sudaromi remiantis institucijų elektroninių ryšių priemonėmis persiųstais dokumentais be atskiro asmens kreipimosi.

Kaip pažymėjo vedėja, daugiausia naujovių laukia asmenų, kuriems teks laidoti savo artimuosius. Iki šiol svarbiausias dokumentas organizuojant laidotuves buvo civilinės metrikacijos įstaigos išduotas mirties liudijimas. Šį dokumentą reikėdavo pateikti laidotuvių paslaugas teikiančioms bendrovėms, dvasininkams, kapinių administratoriams, krematoriumų darbuotojams. Dabar svarbiausiu dokumentu organizuojant laidotuves bus popierinis medicininis mirties liudijimas, kurį išduos sveikatos priežiūros įstaiga (ligoninė, poliklinika, Valstybinė teismo medicinos tarnyba).

„Nuo šių metų sausio 1-osios popierinį medicininį mirties liudijimą, išduotą sveikatos priežiūros įstaigų ir patvirtintą gydytojo parašu bei įstaigos antspaudu, reikės pateikti visoms įstaigoms, susijusioms su laidotuvių organizavimu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad mirusio žmogaus asmens dokumentus (pasą arba asmens tapatybės kortelę) reikės perduoti sveikatos priežiūros įstaigai atsiimant medicininį mirties liudijimą arba teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai. Iki šiol mirusio asmens dokumentai grąžinami civilinės metrikacijos įstaigai“, – pasikeitimus komentavo R. Jackūnienė.

Ji pažymėjo, kad nuo šių metų įsigaliojo dar viena naujovė – mirties fakto neberegistruoja seniūnai.

„Artimiesiems, norintiems gauti laidojimo pašalpą iš savivaldybės l artimo mirties, nereikės pateikti jokių papildomų dokumentų. Apie žmogaus mirtį savivaldybės duomenis gaus iš Gyventojų registro. Jeigu artimieji norės laidojimo pašalpą gauti mirties dieną ir duomenų apie mirtį nebus Gyventojų registre, tuomet gali tekti pateikti sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininį mirties liudijimą“, – paaiškino Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

Pasak R. Jackūnienės, vaiko gimimas bus registruojamas pagal sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus civilinės metrikacijos įstaigai vaiko gimimo pažymėjimus, tačiau tėvai turės pateikti prašymą dėl vaiko gimimo įregistravimo ir suteikti vaikui vardą ir pavardę. Tai jie galės atlikti ir elektroniniu būdu, prisijungę prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos (MEPIS). Taip pat liks galimybė suteikti vaikui vardą atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą asmeniškai. Popieriniai vaiko gimimo liudijimai taip pat nebebus išduodami. Tėvams pageidaujant, jie galės nemokamai gauti tik gimimo įrašų išrašus.

Santuoką nutraukus teisme, visus duomenis civilinės metrikacijos įstaigoms perduos teismas, asmenims nebereikės vykti į civilinės metrikacijos įstaigas pasiimti santuokos nutraukimo liudijimo.

Kaip pažymėjo vedėja, gimimo, santuokos, mirties liudijimus ar jų kopijas žmonės turi pateikti daugeliui institucijų – pavyzdžiui, notarų biurams, SODRAI, savivaldybei. Įsigaliojus minėtoms pataisoms, visos šios institucijos reikalingą informaciją gaus iš registrų.

Nors popierinių liudijimų nebeliks, tačiau asmuo, jeigu pats to norės, galės už nustatytą valstybės rinkliavos mokestį (2,90 Eur) gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą. Asmenys dėl to gali kreiptis į bet kurią civilinės metrikacijos įstaigą.

R. Jackūnienė taip pat pastebėjo, jog šiuo pereinamuoju laikotarpiu pasitaiko sutrikimų elektroninėse informavimo sistemose: „Tokiais atvejais piliečiams yra išduodami popierinės formos dokumentai. Tačiau jie su šiais dokumentais privalo atvykti į civilinės metrikacijos įstaigas duomenų patikslinimui.“

Palikite komentarą apie straipsnį

  • cbd edibles :
    I'm the owner of JustCBD Store company (justcbdstore.com) and I am currently seeking to expand my wholesale side of business. It would be great if anybody at targetdomain share some guidance . I considered that the most suitable way to accomplish this would be to talk to vape shops and cbd stores. I was hoping if anyone could suggest a trusted website where I can get Vape Shop B2B Leads I am presently taking a look at creativebeartech.com, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.com. Unsure which one would be the most ideal option and would appreciate any assistance on this. Or would it be easier for me to scrape my own leads? Ideas? https://www.mylifeline.org/beinghealthy/updates/post/1562552#