D. ir P. Geišos.

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

„Išlaisvintos mintys“

Vaida PUPELIENĖ

Ar girdi, Ką kalba senas klevas? Ša, paklausyk, Kaip lapai krinta nuo šakų... Ach, gera mums pabūti dviese... O dar geriau – smagiam būry savų...

Šias ir daug kitų eilėraščių eilučių išgirdo Siesikų kultūros namų žiūrovai, sugužėję po penktadienio darbų į nuoširdų, šiltą Dalios ir Pauliaus Geišų autorinių dainų bei poezijos vakarą. Švelniais pasteliniais tonais papuoštoje scenoje plazdeno didelės raidės – renginio tema ,,Išlaisvintos mintys“.

Jau bene 20 metų Dalia kuria eilėraščius, rašo juos į sąsiuvinius. Dar mokykliniais metais jos lietuvių kalbos užrašų paraštės būdavo pilnos staiga gimusių posmų, kuriuos skubiai tekdavo kažkur užsirašyti, kad neišnyktų... O Paulius daug metų kuria ir atlieka muziką, gyvena joje, negali būti be kūrybos...

Likimas suvedė šiuos du gražius žmones į darnią porą, štai ir atžala – sūnus – greitai baigs Siesikų gimnaziją... Bet širdyse tebekunkuliuoja kūryba, veržiasi nesustodama eilėraščių posmais Dalios užrašuose, gimsta vis naujos dainos, kai jos poeziją muzikinėmis melodijomis apipina Paulius... Tada Dalia atlieka jų abiejų kurtas dainas, o Paulius šiuolaikinės muzikinės technikos pagalba jai pritaria kaip visa grupė muzikantų... Ir jau daug metų taip – buvo daug pasirodymų šventėse, vestuvėse, daug sukurta eilėraščių, daug jų tapo dainomis...

Dalia moka sušvytėti scenoje ne tik kaip žavi solistė. Jos meniniai gabumai liejasi popieriaus karpiniuose augaliniais, jausmų, šilumos, meilės motyvais didelio formato darbuose... Siesikų miestelio bibliotekoje kiek anksčiau buvo surengta Dalios karpinių paveikslų paroda. Šio renginio metu taip pat galėjome išvysti naujus moters karpinius.

Tą vakarą šių dviejų kūrėjų ,,išlaisvintos mintys“ pripildė visą salę džiugesio, nuotaikingų dainų, puošnių sceninių apdarų žavesio, šokių... Autoriams talkino ir pakviesti svečiai, draugai – pasirodo, Siesikuose nemažai kūrybingų žmonių, kurie rašo eiles, groja, dainuoja, šoka...

Dalios eilėraščiu ,,Pokalbis su klevu“ buvo tarsi įžengta į rudenišką nuotaiką, plazdančios raidės IŠLAISVINTOS MINTYS, tarsi rudens voratinkliais išaustos – mintyse nuskraidino žiūrovus margais klevų lapų nuklotais takais. Pirmieji užgrojo svečiai, liaudiškos muzikos kapela ,,Unt smagumą“. Nuo pat kolektyvo susikūrimo pradžios Dalia ir Paulius kūrė jiems dainų žodžius ir muziką. Vakaro metu nuskambėjo trys kapelos atliekamos jų dainos – ,,Jazminai“, ,,Didvyriai“, „Bernelio bėdos“.

Vėliau D. ir P. Geišos pateikė žiūrovams gražiausias savo dainas – ,,Lietaus lašai“, ,,Niekas“, „Laikas“, ,,Sapnų paukštė“, ,,Sielos kambarys“, „Tyla“. Pasirodė ir kiti svečiai kūrėjai – Siesikų gimnazijos mokytojos Gražina Savilionienė ir Rasa Kuliavaitė. Rasa pažėrė šmaikščios ironiškos poezijos pluoštą, o Gražinos rankose suskambo gitara ir išgirdome nuostabią jos pačios sukurtą dainą...

Keletą dainų meistriškai sugrojo Saulius Kuliešius. Jis taip pat dainavo tik savo kūrybos dainas, sukurtas jaunystėje. Nepaisant to, kad šis kūrybingas žmogus daug metų buvo pasinėręs į kitokius, žemiškus darbus, tik dabar vėl paėmė gitarą į rankas, klausytojai džiaugėsi jo uždegančia energija ir nuotaika... Poezijos ir prozos autorė Janina Staškūnienė pakvietė prisiminti vaikystę, gražiausią gyvenimo laiką – kai niekas nerūpėjo, kai švelnios motinos rankos globojo ir saugojo nuo pavojų... Širdį suspaudžiančios eilės ne vienas akis sudrėkino ašaromis...

Iš eilėraščių ir dainų kūrėjos V. Pupelienės žiūrovai išgirdo Siesikų mokyklai sukurtą himną bei giesmę ,,Ačiū tau, Dieve“. Vaidos eilėraščiai apie Siesikų miestelio žavesį, gyvenimo prasmę vėl sugrąžino į rudeniškos nuotaikos dvelksmą... Renginio vedėja bib-liotekininkė Rima Vilčinskienė pakvietė visus norinčius žiūrovus viename dideliame lape ekspromtu sukurti bendrą savo eilėraštį – kiekvienam įrašyti po 3 eilutes... Siesikų kultūros centro moterų linijinių šokių kolektyvas ,,Aist-ringa branda“ atliko keletą nuotaikingų šokių. Žavios moterys, gražioji solistė Dalia, melodingos Pauliaus dainos nuskaidrino žmonių veidus šviesia nuotaika, jie pamiršo savo rudeniškus rūpesčius, nepajuto, kaip praėjo laikas, skirtas šiam koncertui. Kai finale buvo perskaitytas žiūrovų bendrai sukurtas eilėraštis, jame vienbalsiai buvo gėrimasi puikiais vakaro rengėjais, dainų ir poezijos autoriais, nuostabia kūrėjų pora D. ir P. Geišomis...Pasipylė sveikinimai, linkėjimai, dovanos ir puokštės gėlių... Dalia tiesiogine prasme paskendo glėbyje rožių... O vakaro rengėjai tarė padėkos žodį savo rėmėjams – Ingai ir Egidijui Andrašiūnams, Jolantai ir Egidijui Mačiuliams, Redai ir Daliui Valavičiams, Ritai ir Juozui Buteikiams, Stasytei Haslinger. Be rėmėjų nebūtų taip gerai viskas pavykę... Ačiū jiems už sąmoningumą ir dėmesį miestelio kultūriniam gyvenimui.

Namo visi išėjo pakylėti, pilni džiugesio širdyse, išsinešė po dalelę išlaisvintų Dalios ir Pauliaus minčių – dainos, žodžio, judesio, nuotaikos forma. Išsinešė kaip dalelę šių kūrėjų šeimos židinio šilumos, kad perduotų ją savo artimiesiems. Nuostabi idėja – pasidalyti šiluma rudenį... Beje, svarbi detalė – šis didžiulis renginys buvo nemokamas... Pagarba visiems, prisidėjusiems prie šios šventės Siesikuose.

projekto logo

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas