Per pastato langus besiveržiantys tiršti dūmai – pratybų dalis.

Kriminalai

Gaisras Jasiuliškiuose – didelio masto pratybos

„Pradedam“, – nuskambėjo žodžiai pirmadienį, Jasiuliškių socialinės globos namų laikrodžiui išmušus 10 valandai. Po šios komandos įstaigos patalpos buvo užtvindytos dūmais.

Nors ir skamba bauginančiai, visi veiksmai buvo suplanuoti iš anksto ir yra skirti tobulinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro bei institucijų ir tarnybų veiksmus ekstremalaus įvykio metu. Dūmai buvo paleisti iš specialių mašinų, naudojamų būtent tokio tipo pratybose. Šie galingi įrenginiai gana greitai patalpas pripildo tirštų dūmų. Po keleto minučių matomumas labai suprastėja.

Laiptais į viršų užbėgusi budėtoja įsitikino, kad netikras gaisras prasidėjo. Sukaukė priešgaisrinė sirena, buvo iškviesti ugniagesiai. Tučtuojau pradėta patalpų evakuacija. Iš gyvenamojo korpuso, kuriame neva vyksta gaisras, buvo išvesti visi gyventojai bei darbuotojai – septyniasdešimt žmonių. Kiti apžiūrėjo patalpas ir bandė tariamą ugnį gesinti. Kad būtų tikroviškiau, viename iš kabinetų buvo pastatytas ugnį imituojantis prietaisas. Tuomet darbuotojai pamatė neva apalpusį žmogų (lovoje buvo paguldyta lėlė). Nubėgę ir atsinešę neštuvus jie tariamai nukentėjusį išnešė laukan.

Penkios minutės po dešimtos valandos Globos namų gyventojai jau buvo tvarkinga eilute išsirikiavę lauke ir laukė tolesnių nurodymų. Juos jiems davė įstaigos direktorius Vilius Petrauskas. 10.17 val. pasigirdo ugniagesių mašinų sirenos, vos atvykę gaisrininkai ėmėsi darbo – pajungė vandens žarnas, jas tempė į pastato vidų. Tiesa, vandens jie nepylė, o, kaip šmaikštavo kažkas iš pratybas stebinčiųjų, „šaudė tuščiais šoviniais“.

Globos namų direktorius V. Petrauskas instruktuoja evakuotus gyventojus.

Globos namų direktorius V. Petrauskas instruktuoja evakuotus gyventojus.

Taikė įvairias priemones

Ugniagesiai patalpose rado dar du manekenus, ant kurių buvo priklijuotas popieriaus lapas su užrašu, nurodančiu neva patirtas traumas. „Nukentėjusieji“ buvo išnešti neštuvais.

Kol veiksmas vyko pastato viduje, lauke išrikiuotus gyventojus ugniagesiai pasitelkę megafoną mokė, kaip teisingai elgtis kilus gaisrui. Pagrindiniai akcentai – pasiimti su savimi vertingus daiktus, uždaryti kambarių langus ir duris. Tuo tarpu Vidiškių seniūnas Virgilijus Štaras taip pat su megafonu ėjo Jasiuliškių gatvėmis ir namuose esantiems gyventojams teikė informaciją: esą Globos namuose kilo gaisras, į aplinką veržiasi galimai sveikatai pavojingi dūmai. Ragino juos likti namuose ir neatidaryti langų ar durų.

Ugniagesiams grumiantis su tariama ugnimi, iš įstaigos archyvo buvo išgabenti svarbūs dokumentai, iš kabinetų – kompiuteriai. Evakuotieji buvo nuvesti į valgyklos salę, o tie, kurių kambariai per gaisrą neva nukentėjo – išvežti geltonuoju autobusiuku į Šventupę. Ten esančiose sporto bazės patalpose jiems suteiktas laikinas prieglobstis bei maitinimas.

Kruopščiai parengtas planas

Dar prieš užverdant veiksmui Socialinės globos namuose visi pratybų organizatoriai ir dalyviai susirinko rajono savivaldybėje, kur aptarė būsimą situaciją ir derino tarpusavio veiksmus.

Pratyboms vadovavo savivaldybės administracijos vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai Valdas Rabazauskas, jas vertino savivaldybės gydytojas Vytautas Motiejūnas, o stebėjo savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Socialinės globos įstaigų skyriaus atstovas Darius Pauliukonis.

Ugniagesiai gelbėjo tariamus sužeistuosius.

Ugniagesiai gelbėjo tariamus sužeistuosius.

V. Petrauskas „Gimtajai žemei“ sakė, kad apie būsimas pratybas sužinojo prieš daugiau nei mėnesį ir iš karto ėmė joms ruoštis, vyko pasitarimai. Globos namų gyventojai informuoti iki pratybų likus dviem savaitėms. „Buvo tokių, kurie sakė – nedalyvausim, mums tai neįdomu, niekur neisiu ir niekur nesievakuosiu. Visgi pavyko juos perkalbėti“, – sakė jis. V. Petrausko teigimu, ruošiantis pratyboms labiausia kreiptas dėmesys į gyventojų saugumą. Svarbu buvo išvengti panikos, kad nebūtų stumdomasi, bėgama ir niekas nesusižalotų. „Svarbiausia – rimtis ir komandų klausymasis“, – akcentavo direktorius.

Tokio didelio masto pratyboms Jasiuliškių socialinės globos namai pasirinkti ne atsitiktinai. Įstaigoje gyvena apie 300 žmonių, ir kilus tokiai nelaimei kaip gaisras, pasekmės galėtų būti itin skaudžios. Taigi, labai svarbu, kad čia gyvenantieji žinotų, kaip elgtis tokioje situacijoje.

Dainiaus VYTO nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

Nukentėjo konflikto metu

2020/05/30

Komentarų (0)

Vairuotojai buvo neblaivūs

2020/05/28

Komentarų (0)