Laureatą apdovanojo K. Stepanova ir L. Gerulskienė.

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra, Naujausi

Įteikta 18-oji literatūrinė Vlado Šlaito premija

Žvarbų penktadienio vakarą Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyko poezijos ir muzikos vakaras „Balsą žemės gimtos išnešiojęs giliausiai širdy...“, skirtas kraštiečio išeivijos poeto Vlado Šlaito 96-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginio metu įteikta 18-oji literatūrinė Vlado Šlaito premija. Šiemet laureatu tapo kaunietis poetas Gvidas Latakas, jis įvertintas už poezijos rinkinį „Lokenos“.

Vertino komisija

Kam skirti literatūrinę Vlado Šlaito premiją nusprendė specialiai šiam tikslui rajono Savivaldybės tarybos sudaryta komisija. Jos sudėtyje – Lietuvos rašytojų sąjungos deleguoti atstovai Vainius Bakas ir Petras Bražėnas, rajono Savivaldybės tarybos narys Vytautas Česnaitis, Ukmergės literatų draugijos pirmininkė Rita Gelūnienė, rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė ir direktorės pavaduotoja Virginija Tylienė bei rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistas Julius Zareckas.

[caption id="attachment_7662" align="alignleft" width="819"]Premija įteikta Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Premija įteikta Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.[/caption]

Skaitė Vlado Šlaito eiles

Susitikimo pradžioje aktorė, skaitovė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Teatro ir kino fakulteto scenos kalbos dėstytoja Rita Juodelienė kartu su akademijos Teatro ir kino fakulteto Vaidybos ir režisūros katedros trečio kurso studentu Tomu Šečkumi, ukmergiškiams ir svečiams skaitė V. Šlaito poeziją. Tarp eilėraščių susirinkusieji galėjo pasigėrėti muzika, kurią atliko operos solistė Nijolė Kniukštaitė-Vaičiulienė ir vargonininkas Linas Dužinskas. Eiles taip pat skaitė ir Pašilės Šv. Barboros parapijos klebonas Rimantas Laniauskas.

Premija – kauniečiui

[caption id="attachment_7663" align="alignleft" width="256"]Laureatas G. Latakas paskaitė savo poezijos. Laureatas G. Latakas paskaitė savo poezijos.[/caption]

Po poezijos skaitymo poetui G. Latakui buvo įteikta 18-oji Vlado Šlaito literatūrinė premija. Menininką sveikino mero pavaduotoja Klavdija Stepanova, rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė. Apdovanojimą pelnęs poetas dėkojo už įvertinimą, perskaitė keletą savo eilėraščių.

Gražius žodžius poetui ir jo kūrybai tarė ir kiti svečiai – kraštietis poetas, Juozo Tumo-Vaižganto memorialinio muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas, filosofas, žurnalistas, vertėjas, kultūros žurnalo „Naujoji Romuva“ vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis, 2015 m. Vlado Šlaito literatūrinės premijos laureatas, poetas, kritikas, literatūros tyrinėtojas, redaktorius V. Bakas.

G. Latakas – Telšiuose gimęs ir augęs tapytojas, juvelyras, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, poetas. Nuo 1998 metų pradėjo kurti poeziją, ilgainiui ėmė spausdinti savo tekstus savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“, žurnale „Nemunas“. Po dešimties metų pasirodė pirmoji jo eilėraščių knyga „Kol išsiris varniukai“, pelniusi rašytojui garbingą Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės literatūrinę premiją. Poetas taip pat du kartus tapo Prano Lemberto konkurso laureatu.

Šiuo metu menininkas su žmona ir trimis vaikais gyvena Kaune, kur jau 15 metų dėsto tapybą vaikams ir suaugusiems Kauno tautinės kultūros centre.

G. Latako poezijoje nėra skubėjimo ir šiuolaikinio gyvenimo [caption id="attachment_7664" align="alignright" width="254"]Iš kairės – V. Bakas, A. Konickis ir A. Pakėnas. Iš kairės – V. Bakas, A. Konickis ir A. Pakėnas.[/caption]

paviršutiniškumo. Savo eilėse poetas skatina atsigręžti į senąsias vertybes, į tai, kas šventa, tikra ir laiko tėkmėje neišmatuojama. Tekstuose vyrauja žaismė ir lengvas atsainumas, kuriuo pabrėžiamos amžinosios žmogiškumo tiesos, o paprasta kalbėjimo maniera tik išgrynina nuoširdaus bendravimo su skaitytoju betarpiškumą.

Premija teikiama jau 17 metų

Literatūrinė Vlado Šlaito premija įteikiama kasmet nuo 1999 metų. Iki 2008 metų ši premija buvo skiriama už reikšmingus prozos, poezijos, publicistikos, literatūros kritikos ar kitus kūrinius Ukmergės rajono literatui arba kūrinio apie Ukmergę ir jo žmones autoriui.

Nuo 2008 m. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu įsigaliojo nauja literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų redakcija. Pagal ją, konkursas skelbiamas visoje šalyje bei užsienyje, o premija įteikiama Lietuvos ir išeivijos rašytojams, poetams, literatams, publicistams už literatūrinius kūrinius, labiausiai išreiškiančius meilę gimtajam kraštui.

Kandidatus Vlado Šlaito literatūrinei premijai gauti kiekvienais metais gali siūlyti kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, bibliotekos, visuomeninės organizacijos bei pavieniai asmenys, patys kūrinių autoriai. Premijos laureatą ar laureatus nustato Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sudaryta Premijos skyrimo komisija, o jos sprendimą tvirtina rajono Savivaldybės taryba.

Dainiaus VYTO nuotraukos

projekto logo

Palikite komentarą apie straipsnį

  • full spectrum cbd :
    I am the manager of JustCBD Store label (justcbdstore.com) and I am currently trying to grow my wholesale side of company. I really hope that someone at targetdomain share some guidance ! I thought that the most suitable way to do this would be to talk to vape stores and cbd stores. I was really hoping if anyone could recommend a trustworthy web site where I can buy Vape Shop Sales Leads I am already checking out creativebeartech.com, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.com. Not sure which one would be the most suitable choice and would appreciate any guidance on this. Or would it be easier for me to scrape my own leads? Suggestions? https://www.articlepoint.org/different-ways-to-use-cbd/