R. Kiškis.

Naujausi, Žmonės

Policijos reformos iniciatorius neabejoja šios pertvarkos sėkme

Spalio 2-ąją minima Angelų Sargų – Policijos diena. Šia proga pasikalbėti apie policijoje vykdomą reformą, pasikeitimus, ateities perspektyvas pakvietėme buvusį rajono Policijos komisariato vadovą, nuo 2014-ųjų gegužės einantį Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pareigas Rolandą KIŠKĮ. Sostinėje aukštas pareigas einančio ir iki šiol Ukmergėje gyvenančio pareigūno teiravomės ne tik apie policijos pertvarkos esmę, bet ir apie dabartinį jo darbą bei asmeninį gyvenimą.

– Rolandą Kiškį pažįsta dauguma ukmergiškių, todėl pirmiausia norisi sužinoti, kuo Jūs šiuo metu užsiimate?

– Dirbu Tėvynės labui... :) O jei rimtai, tai laikinai eidamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Vilniaus AVPK) viršininko pareigas aktyviai stengiuosi padėti įgyvendinti naujuosius pokyčius policijos sistemoje. Tuo pačiu, kiek įmanoma, stengiuosi neatitrūkti nuo Respublikos kriminalinės policijos bei Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) reikalų.

– Kadangi užsiminėte apie darbą LKPB, gal galėtumėte „Gimtosios žemės“ laikraščio skaitytojams papasakoti apie svarbiausias biuro funkcijas, ar su daug iššūkių teko susidurti, ko išmokė naujos pareigos, kas labiausiai įsiminė?..

– Lietuvos kriminalinės policijos biuras – optimaliai veikianti, moderni specializuota policijos įstaiga, atitinkanti šiandienos diktuojamas aktualijas. LKPB, kaip centrinė Kriminalinė policija, atsakinga už Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomos programos prioritetines priemones, kuriose numatyta užtikrinti tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą kovos su nusikalstamumu srityje, šalies viduje stiprinti policijos, saugumo, kitų teisėsaugos institucijų, teismų ir prokuratūros bendradarbiavimą, ypač kovojant su organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais, terorizmu, prekyba žmonėmis ir kitomis nusikalstamomis veikomis, įgavusiomis tarptautinį pobūdį. Taip pat į biuro funkcijas įeina kontrabandos ir šešėlinio verslo ekonomikoje pažabojimas.

LKPB suteikti įgaliojimai ir atsakomybė vykdyti strateginį ir taktinį teritorinių policijos įstaigų veiklos koordinavimą ir kontrolę kriminalinės žvalgybos vykdymo ir ikiteisminio tyrimo srityse. Biuras teikia policijos įstaigoms visą reikiamą pagalbą tiriant nusikalstamas veikas, ir tai leidžia tobulinti teritorinių policijos įstaigų veiklą, efektyviau vykdyti nusikalstamų veikų užkardymą ir tyrimą, laiku nustatyti galimas grėsmes ir tinkamai į jas reaguoti.

LKPB pareigūnai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, regioninėse iniciatyvose, Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse ir kt. Atsižvelgiant į šių formatų sprendimus, vykdomi LKPB veiklos pokyčiai, prisiimami tarptautiniai įsipareigojimai. Europos Sąjungos lėšomis finansuojami įvairūs tarptautiniai projektai ir programos taip pat yra viena iš biuro veiklos sričių.

Esame atsakingi už naujų kriminalinės žvalgybos bei kitos kriminalinę policiją dominančios informacijos analizės sistemų bei programų diegimą.

LKPB yra vienintelė teisėsaugos įstaiga Lietuvoje, per kurią koordinuojamas Lietuvos teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas su Europolu bei užtikrinamas saugus informacijos keitimasis jo kanalais.

O dėl iššūkių, patikėkite, darbo pradžioje jų buvo tikrai daug, nemažai jų laukia ir ateityje. Nelengva iš palyginti nedidelio padalinio ateiti vadovauti įstaigai, kuri atsakinga už viešąjį šalies saugumą ir daugybę mano jau išvardytų sričių. Tenka vienu metu ir dirbti, ir gilintis į visas veiklos sritis, mokytis… Dveji su puse metų darbo Biure prabėgo kaip keli mėnesiai... Patirties per tą laiką gavau, manau, tiek, kiek jos buvau sukaupęs per 18 metų darbo vidaus reikalų sistemoje. Išmokau taip pat daug ko. Kalbu ne vien apie žinias. Labiausiai vertinu perimtą patirtį iš savo kolegų tiek policijoje, tiek kitų teisėsaugos įstaigų, tiek tarptautinių partnerių, tiek politikų... Yra dalykų, kurių nerasi išdėstytų ant popieriaus, kai kurias subtilybes gali perimti tik bendraudamas.

– Kodėl prieš porą mėnesių buvote paskirtas laikinai eiti Vilniaus AVPK vadovo pareigas?

– Kažkodėl labai dažnai išgirstu panašų klausimą. Daugeliui buvo netikėta, kad būdamas Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovu, prisiėmiau atsakomybę laikinai vadovauti Vilniaus apskrities policijai. Dėl šio paskyrimo pats girdėjau ne vieną sąmokslo teoriją... Kaip jau ne kartą minėjau – sutikau su policijos vadovybės pasiūlymu eiti šias pareigas dėl kelių priežasčių. Visų pirma, esu vienas iš naujo darbo organizavimo teritoriniuose policijos komisariatuose modelio, t. y. viešosios ir kriminalinės policijos padalinių sujungimo, iniciatorius ir darbo grupės narys. Šimtu procentų tikiu šia idėja ir man svarbu, kad pokyčiai būtų kuo sklandžiau įgyvendinti. Kadangi Vilniaus AVPK yra didžiausias Lietuvos policijos komisariatas, todėl nuo to, kaip pertvarka startuos sostinėje, priklausys tiek visos policijos sistemos veikla, tiek ir šalies policijos įvaizdis. Be to, policijos vadovybė taiko naują praktiką. Kai kurie Policijos departamento padalinių, specializuotų policijos įstaigų vadovai deleguojami į apskrities komisariatų padalinius, kad įvertintų pokyčius iš vidaus, bendrautų su ten dirbančiais pareigūnais, pasiūlytų, kaip vienus ar kitus procesus galima būtų tobulinti.

– Jau minėjote, kad esate policijos sistemoje vykdomos reformos iniciatorius. Kokia šios reformos esmė? Kodėl reikėjo pertvarkyti policiją?

– Mano nuomone, policija su savo užduotimis ir iki šiol tvarkėsi neblogai. Tačiau mes išgryninome tam tikras spragas, kurias reikėtų kiek įmanoma greičiau ištaisyti arba pagerinti. Kalbu apie nepakankamai efektyvią veiklos organizavimo sistemą, kur vyrauja vykdomų funkcijų gausa. Teritoriniuose policijos komisariatuose išryškėjo viešosios ir kriminalinės policijos pareigūnų funkcijų dubliavimas; atliekamos perteklinės procedūros, neturinčios didesnės įtakos teisės pažeidimų tyrimo kokybei ir lemiančios neefektyvų tiek policijos pareigūnų, tiek į policiją besikreipusių asmenų laiko, finansinių išteklių naudojimą. Įtakos reformai turėjo ir nepakankamas pajėgų, užtikrinančių viešąją tvarką, skaičius, netolygūs pareigūnų darbo krūviai, skirtingas veiklos ir kompetencijų reglamentavimas, nepakankamai efektyvus reagavimas į įvykius ir įrodymų surinkimas įvykio vietoje, menkas pareigūnų aprūpinimas darbo priemonėmis – transportu, kompiuterine įranga ir pan.

Pagrindinis dabartinės policijos vadovybės tikslas ir yra užtikrinti gyventojų poreikius į saugią gyvenamąją aplinką: gerinti policijos paslaugų pasiekiamumą, kad daugiau pareigūnų dirbtų teritorijose, gatvėse, bendrautų su gyventojais, ir mažiau funkcijų būtų atliekama kabinetuose. Taip pat reforma siekiama gerinti paslaugų teikimo visuomenei kokybę – padidinti pareigūnų atliekamų veiksmų efektyvumą, užtikrinti geresnius darbo rezultatus, sutrumpinti reagavimo į pranešimus ir pranešimų apie įvykius tyrimo terminus, racionaliai naudoti turimus žmogiškuosius, finansinius ir techninius išteklius, supaprastinti procedūras ir atsisakyti perteklinių, aprūpinti policijos pareigūnus būtinomis funkcijoms įgyvendinti priemonėmis ir įrankiais, ugdyti jų kompetencijas.

– Pareigūnų profesinės sąjungos šalies vadovams išsiuntė kreipimąsi, kuriame baiminasi galimų atleidimų, neproporcingai padidėsiančio darbo krūvio ir atsirasiančių naujų funkcijų. Kaip Jūs vertinate šiuos priekaištus?

– Profsąjungiečiai dalyvavo darbo grupės, rengusios reformos esminius klausimus, posėdžiuose, su jais buvo derinamos visos principinės nuostatos. Visų 16 profesinių sąjungų nariai, kurie sudaro apie 22 procentus policijos bendruomenės, iš esmės pritaria tam, kad pokyčiai yra būtini, bet jie teigia, kad dar reikėtų palaukti 2–5 metus. Pertvarkai labiausiai priešinasi tie pareigūnai, kuriems teks daugiau dirbti ir išeiti iš vadinamosios komforto zonos.

Vertindama profsąjungiečių priekaištus LR prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu. Šalies vadovė ragino atsakingai įvertinti komisariatuose pradėtų bandomųjų pertvarkų rezultatus, įsitikinti, kad jos tikrai pasiteisino, ir kad policija dirba geriau, o žmonės jaučiasi saugiau. Kaip rodo praktika, komisariatai, kurie jau dirba pagal naują modelį, puikiai susitvarko su darbo krūviu, žmonių nusiskundimų iš tų rajonų taip pat nesulaukiame.

– Ukmergės rajono policijos komisariate jau neliko budėtojų, nuo ateinančių metų komisariatą žadama naktimis užrakinti. Ar dėl to nenukentės eiliniai gyventojai?

– Manau, kad įgyvendinus naująjį darbo organizavimo modelį, eiliniai gyventojai taps tik saugesni, nes jie pagalbos sulauks greičiau jau vien dėl to, kad policijos ekipažų gatvėje bus kelis kartus daugiau nei iki šiol. O kalbant apie budėtojų padalinius ir komisariatus, mano įsitikinimu, ne pastatas ar patalpa padeda žmogui bėdoje, tai daro tie patys žmonės, t. y. mūsų policijos pareigūnai.

– Ko trūksta šiandieninei policijai, kokia ji turėtų tapti ateityje?

– Lietuvos policija yra pasiekusi tikrai daug. Mes mažai kuo atsiliekame nuo daugelio Vakarų valstybių, netgi lenkiame jas savo novatoriškumu ir nauju požiūriu. Tačiau mūsų šalies policijai dar daug ko trūksta – pradedant finansavimu, baigiant nauju inovatyviu požiūriu į policijos veiklą. Turiu mintyje visų policijos pareigūnų požiūrį į savo tarnybą ne tik kaip į darbą, bet kaip tarnybą iš pašaukimo, kuomet svarbiausia yra noras padėti ir pagelbėti žmonėms.

Net neabejoju, kad Lietuvos policija eina teisingu keliu, ir ne už kalnų tas metas, kada policininko profesija bus viena gerbiamiausių ir prestižiškiausių, o sistemoje dirbs tik tikri profesionalai, savo sričių specialistai, ambicingi, kūrybingi, savo profesiją gerbiantys ir vertinantys pareigūnai.

– Šiek tiek papasakokite apie save. Dirbate Vilniuje, gyvenate Ukmergėje. Ar neketinate su šeima kraustytis į sostinę?

– Gyvenu Ukmergėje. Su žmona Neringa auginame trejų su puse metukų dukrytę Elingą. Paprastai kasdien važinėju į Vilnių, bet paskutinius porą mėnesių dėl darbo intensyvumo 2–3 dienas per savaitę tenka likti nakvoti Vilniuje.

Į sostinę tikrai keltis neketiname. Manome, kad auginti dukrą Ukmergėje yra geriau ir patogiau. Prie pat mūsų namų – vaikų darželis, visi keturi seneliai – taip pat netoliese, todėl pasiruošę bet kuriuo paros metu mums pagelbėti. Be to, žmona dirba Ukmergės policijoje, jai darbas ir kolektyvas patinka. Todėl nusprendėme, kad „legionieriumi“ šeimoje kol kas būsiu aš vienas.

– Ar lieka laiko laisvalaikiui, kaip jį leidžiate?

– Laisvalaikio lieka tikrai nedaug, todėl jį stengiuosi praleisti su šeima, dukryte. Jei turiu galimybę, dar kartkartėmis nueinu į sporto salę, paskaitau knygą ar pažiūriu gerą filmą. Tenka apgailestauti, kad kol kas visai nelieka laiko draugams. Už tai jų labai atsiprašau.

– Ar nepamiršote savo kolegų Ukmergėje? Ko norėtumėte jiems palinkėti?

– Savo buvusių kolegų tikrai nepamiršau. Iki šiol važiuojant pro Ukmergės policijos komisariato pastatą, kūnu nubėga šiurpuliukai. Juk 14 metų dirbau su Ukmergės kolegomis. Per tą laiką tikrai nemažai gerų darbų nudirbome, šimtus nusikaltimų išaiškinome ir ne vieną gyvybę išgelbėjome. Esu dėkingas tiek dabar dirbantiems, tiek jau išėjusiems į atsargą – už praleistą laiką kartu, už buvimą šalia ne tik kai būdavo linksma ir gera, bet ir tada, kada tikrai buvo sunku...

Ukmergės policijos pareigūnams noriu palinkėti kelių, mano manymu, svarbių dalykų. Pirmiausia, tikėkite tuo, ką darote, turėkite tikslą ir jo garbingai siekite, nebijokite keistis ir klysti, pasitikėkite savimi, pasitikėkite ir gerbkite savo kolegas, būkite komanda, nes tik kartu galite įveikti visus gyvenimo iššūkius. Būkite tvirti, drąsūs, ryžtingi ir, kas ne mažiau svarbu, nestokokite humoro jausmo… Taip pat visiems linkiu artimųjų palaikymo ir supratingumo.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Nijolė STUNDŽIENĖ

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Psicologobelo Horizonte :
  Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it ;) I may return once again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people. https://images.google.co.id/url?q=https://www.psicologobelohorizonte.com.br/
 • Sandiego Plumber :
  Excellent blog post. I definitely appreciate this website. Stick with it! https://images.google.cat/url?q=https://www.sandiegoplumbersv.com/
 • Serious Tile Works :
  After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Is there a means you are able to remove me from that service? Thank you! https://maps.google.cf/url?q=https://serioustileworks.com/
 • Debelov :
  Can I just say what a comfort to uncover a person that truly knows what they're talking about on the internet. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. More people have to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular given that you definitely possess the gift. https://www.forumdaily.com/en/prodavec-klikov-kak-stat-millionerom-za-neskolko-let/
 • jonathan manzi :
  You're so interesting! I do not suppose I've read anything like this before. So wonderful to discover someone with unique thoughts on this topic. Seriously.. thanks for starting this up. This site is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality! https://www.epf-uanlogin.co.in/how-to-become-a-successful-entrepreneur-jon-manzi/
 • Wonder Workers :
  Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site. https://maps.google.cn/url?q=https://wonderwalkers.co.nz/
 • Halina Shauger :
  This is a topic which is close to my heart... Best wishes! Where are your contact details though? https://www.feedster.com/tech-and-gadgets/top-tech-magazines-to-follow-in-2019/
 • write for us :
  May I just say what a comfort to uncover an individual who really understands what they are talking about online. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to look at this and understand this side of your story. It's surprising you are not more popular since you certainly possess the gift. https://seosmmsem.com/digital-marketing-guest-post-seo-smm-sem-write-for-us/
 • Filtra :
  Next time I read a blog, I hope that it won't fail me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, however I truly thought you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly fix if you were not too busy looking for attention. https://www.google.co.uk/url?q=https://www.filtra.nerou.gr/
 • Scwelding Academy :
  Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It's always useful to read articles from other authors and use a little something from other websites. https://images.google.co.bw/url?q=https://scweldingacademy.com/
 • Student Loan Forgiveness :
  This page definitely has all the information and facts I needed concerning this subject and didn’t know who to ask. https://www.google.co.vi/url?q=https://www.studentloanforgiveness.services/
 • Precise Business Solutions :
  Hello there! I could have sworn I’ve been to this website before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly! https://maps.google.co.id/url?q=https://precisebusinesssolutions.net/
 • 1800 Granola :
  I couldn’t resist commenting. Exceptionally well written! http://www.bam.ssru.ac.th/setlanguage.php?setlang=eng&action=setlanguage&&url=https://1800granola.com/
 • SEO UK :
  It’s hard to come by experienced people for this topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks http://www.taxibestellung24.de/php/redirect.php?url=https://seouk.com/
 • Arba Pro :
  I like reading through an article that can make people think. Also, thanks for permitting me to comment! https://maps.google.rw/url?q=https://arbapro.com/
 • Good Cheap Services :
  Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying this info. https://maps.google.cm/url?q=https://goodandcheapservices.com/
 • SEO Uk :
  Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back often! https://www.google.me/url?q=https://seouk.com/
 • Golden Talon Construction :
  Everything is very open with a very clear explanation of the issues. It was definitely informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing! http://www.fashionbiz.co.kr/redirect.asp?url=https://goldentalonconstruction.com/
 • Harling Security :
  Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read articles from other writers and use a little something from their websites. https://uhr.rutgers.edu/download/135?url=https://www.harlingsecurity.com/
 • sim so dep :
  This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me. Many thanks! https://simdeponline.vn
 • Scams Reviews :
  Hi there! I just wish to offer you a huge thumbs up for the excellent information you have here on this post. I will be returning to your website for more soon. http://old2.mtp.pl/out/www.duchi.net/
 • dark techno :
  Great article. I am going through a few of these issues as well.. https://peachydamsels.tumblr.com/post/621327182650884096/httpsyoutubefipdrrm0wpm
 • Scams Reviews :
  Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this blog. http://www.worldlingo.com/S4698.0/translation?wl_url=https://scams.reviews/
 • sur cet article :
  This is a topic that is near to my heart... Thank you! Exactly where are your contact details though? https://maps.google.sm/url?q=https://cle-choc-pneumatique.info/
 • Branch Right :
  I like it when individuals get together and share ideas. Great blog, keep it up! https://maps.google.dj/url?q=https://branchright.com/
 • South Building Inspections :
  Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I'm going to return yet again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people. https://maps.google.com.pg/url?q=https://www.southbuildinginspections.com.au/
 • Joana Vaiou :
  I blog frequently and I genuinely thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I'm going to take a note of your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed as well. https://google.mk/url?q=https://www.joannavaiou.com/
 • Bomme Studio :
  I'm more than happy to find this great site. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely loved every part of it and i also have you bookmarked to see new stuff on your site. https://maps.google.vu/url?q=https://www.bommestudio.com/
 • Webs Noogie :
  This website was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something that helped me. Cheers! https://maps.google.ie/url?q=https://websnoogie.com/
 • reverse phone :
  It’s hard to come by knowledgeable people on this subject, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks https://cewison.xyz/
 • Aid Pharmacy :
  Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it ;) I am going to return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others. http://www.scba.gov.ar/informacion/redir.asp?donde=https://www.mcdaidpharmacy.ie/
 • E Backers :
  A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to publish more on this subject, it might not be a taboo subject but generally folks don't talk about these issues. To the next! Kind regards!! https://www.google.co.il/url?q=https://ebackers.com/
 • Server Pro North :
  You need to take part in a contest for one of the most useful blogs on the net. I most certainly will highly recommend this web site! https://l-www.sitepal.com/affiliates/entry/?spdirect=1&affId=75895&promotionId=17691&link=https://www.servpronorthcentralmesa.com/
 • Memorial Cremation :
  Hi there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through many of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently! https://www.google.co.vi/url?q=https://www.memorialcremations.com/
 • Wes Stephco :
  I really like it whenever people come together and share thoughts. Great blog, stick with it! http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/grock-slasher-seo-2020
 • White Maeng Da :
  Good site you have got here.. It’s hard to find good quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you! Take care!! http://sitdowntime.com/2020/06/25/kratom-capsules/
 • Umut Alpaslan :
  You're so awesome! I don't believe I've truly read through a single thing like that before. So nice to find another person with unique thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with a little originality! https://www.xing.com/profile/umut_alpaslan2/cv
 • cbd oil :
  I am the owner of JustCBD Store company (justcbdstore.com) and I'm presently looking to develop my wholesale side of business. It would be great if anybody at targetdomain is able to provide some guidance . I considered that the very best way to accomplish this would be to reach out to vape companies and cbd retail stores. I was hoping if someone could suggest a qualified site where I can get CBD Shops B2B Leads I am already taking a look at creativebeartech.com, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.com. On the fence which one would be the very best choice and would appreciate any assistance on this. Or would it be simpler for me to scrape my own leads? Suggestions? https://polycon18.com/2020/04/06/maintain-your-ideal-weight-and-improve-your-appetite-with-cbd-oil/

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas