Asociatyvinė nuotrauka. Pixabay.com nuotr.

Jaunimas

Konferencijoje – apie jaunimo nedarbą ir jo priežastis

Rugsėjo 20 dieną vyko konferencija, skirta projekto „Atrask save“ įgyvendinimo Ukmergės rajone pristatymui rajono seniūnijų seniūnams ir socialiniams darbuotojams. Konferenciją inicijavo savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Sandra Dirsytė ir vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) koordinatorė Vaida Šimkienė.

Projekto „Atrask save“ tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 metų jaunimo skaičių. Projekto veiklomis siekiama padidinti galimybes neaktyviam jaunam asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje, įgyvendinant socialinių, pedagoginių, psichologinių ir motyvavimo paslaugų teikimą, organizuojant savanorystės veiklas, įgyvendinti papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemones 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams.

Konferencijos metu kalbėta apie paslaugas neaktyviems, niekur nedirbantiems, nesimokantiems jauniems žmonėms, pasakota apie jaunimo savanorišką veiklą, savanorystės organizavimo principus ir galimybes.

Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyriaus jaunimo darbo centro vyr. specialistė Angelė Jokubynienė pristatė darbo rinkos situaciją ir jaunimo įsidarbinimo galimybes Ukmergės rajone. Ji supažindino su paklausiausiomis profesijomis, jaunimo nedarbo priežastimis. Specialistės teigimu, pagrindinės jaunimo nedarbo priežastys yra nepakankamas išsilavinimas, profesinio pasirengimo ir atkaklumo, darbo paieškos įgūdžių stoka.

Konferencijos baigiamąjį žodį tarė VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro direktorė Daiva Pranskevičienė, kuri ragino seniūnus ir socialinius darbuotojus bendradarbiauti, draugauti ir dalintis informacija, siūlė savo pagalbą organizuojant rajono jaunimo užimtumą.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį