Giedriaus AUGLIO nuotr.

Nuomonių telefonas

„Kokią teisę „Ukmergės butų ūkis“ turi reikalauti konfidencialios informacijos?“

Į redakciją kreipėsi vieno Ukmergės daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas. Jis pasakojo, jog neseniai iš UAB „Ukmergės butų ūkis“ sulaukė rašto „Dėl duomenų pateikimo“. Minėtame daugiabutyje yra keli rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys butai. Todėl, pasak laikraščio skaitytojo, UAB „Ukmergės butų ūkis“, administruodamas savivaldybei nuosavybės teise priklausančius butus, nori žinoti ne tik kas to namo bendrijos pirmininkas, bet ir duomenis apie kaupiamąsias lėšas, daugiabučio atnaujinimo planą, techninį prižiūrėtoją, atsakingus už elektros ūkį, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą asmenis. Taip pat neva reikalaujama pateikti kasmetinių apžiūrų ir stebėjimų protokolus, atliktų darbų aktus ir pan. Tačiau labiausiai namo gyventojus pribloškė Butų ūkio įmonės noras gauti bendrijos pirmininko veiklos ataskaitą už paskutinius 3 metus. „Kokią teisę UAB „Ukmergės butų ūkis“ turi iš mūsų reikalauti konfidencialios informacijos? To nenumato joks įstatymas. Apie mūsų bendrijos veiklą mes galime informuoti tik rajono savivaldybę, kurios atstovai kontroliuoja bendrijas“, – kalbėjo ukmergiškis. Jo nuomone, Butų ūkio įmonė tokiais metodais ieško daugiabučių namų bendrijų veikloje spragų, kad vėliau galėtų siūlyti savo paslaugas ir griauti bendrijas iš vidaus. „Mes džiaugiamės prieš keliolika metų atsisakę Butų ūkio bendrovės paslaugų. Savo daugiabučiu rūpinamės puikiai, žymiai geriau nei tai buvo daroma anksčiau. O jei Butų ūkio įmonė, neva atstovaujanti socialinių butų nuomininkams, nori žinoti apie bendrijos veiklą, gali lankytis mūsų susirinkimuose, kurie nėra uždari“, – teigė pašnekovas. Jis dar pridūrė, jog Butų ūkio bendrovė neturėtų daryti meškos paslaugos socialinių būstų nuomininkams. Pastarieji patys privalo būti atsakingi ne tik už butą, kuriame gyvena, bet jausti pareigą rūpintis visu namu, bendro naudojimo patalpomis.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius Giedrius Pocius patikino, jog situacija yra šiek tiek paprastesnė, nei apie ją pasakojo daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas. „Mūsų bendrovė rajono Savivaldybės tarybos sprendimu paskirta savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir jų nuomos administratoriumi. Siekdami tinkamai vykdyti priskirtas funkcijas, manome, kad buto administravimas neapsiriboja paties būsto vidumi, tačiau yra susijęs ir su tais bendrojo naudojimo objektais bei inžinerinėmis sistemomis, kurias prižiūri gyvenamojo namo bendrija. Norėdami įvertinti esamą situaciją ir atitinkamai suplanuoti darbus savo administruojamuose būstuose, prašome bendrijų pateikti informaciją, kurią turi teisę žinoti būsto savininkas ar, šiuo atveju, būsto administratorius. Jokios konfidencialios informacijos pateikti neprašome, o jei, bendrijos nuomone, ir prašome, manau, pirmininkas turėtų atsakyti, kodėl viena ar kita informacija yra konfidenciali ir neprieinama vienam iš bendrijos butų narių bei jų atstovams. Taip pat norėtųsi pabrėžti, kad už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsako ir sprendimus priima savininkas arba jo įgaliotas asmuo, tačiau tikrai ne socialinio būsto nuomininkas, kaip teigia bendrijos pirmininkas“, – kalbėjo G. Pocius. Be to, direktorius pridūrė, kad UAB „Ukmergės butų ūkis“ nori žinoti situaciją daugiabučio namo bendrijoje ir turėti kontaktus asmenų, į kuriuos galėtų kreiptis, jei iškiltų problemų administruojamame būste ar bendrojo naudojimo objektuose. Būtent todėl ir prašoma informacijos apie pirmininką, techninį ir kitus prižiūrėtojus, taikomus kaupiamųjų lėšų tarifus ir pan. „Norime įvertinti, kas jau padaryta šiuose daugiabučiuose ir kas dar planuojama daryti. Tam ir norime gauti bendrijų pirmininkų ataskaitas, atliktų darbų aktus, varžų matavimo protokolus, ilgalaikius planus. Šiuo savo veiksmu tikrai nesiekiame nei griauti, nei kitaip pakenkti daugiabučių namų savininkų bendrijoms, tiesiog norime tinkamai atlikti būsto savininko atstovo pareigas. Manome, kad bendrijos, kurios išties tinkamai vykdo įstatymų numatytus reikalavimus, veikia gerai, tikrai neturėtų kažko bijoti“, – teigė G. Pocius.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ prižiūri 396 rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus. Iš jų 10 yra daugiabučiuose namuose, kurie yra įkūrę 7 bendrijas. „Kiti būstai yra arba mūsų administruojamuose pastatuose, privačiuose gyvenamuosiuose namuose, arba pastatuose, sudariusiuose jungtinę veiklą. Į juos taip pat kreipsimės, kai tik gausime informaciją apie jungtinės veiklos sutartimi paskirtą atsakingą asmenį“, – teigė direktorius.

Situaciją paprašyta pakomentuoti advokatė Regina Šaltinienė „Gimtajai žemei“ teigė, kad taip pat sulaukė vienos bendrijos atstovų, kurie teiravosi, ar UAB „Ukmergės butų ūkis“ prašymas „Dėl duomenų pateikimo“ yra teisėtas. Advokatės nuomone, toks prašymas yra niekinis. Pasak R. Šaltinienės, daugiabučio namo savininkų bendrija yra juridinis asmuo ir tikrinti jo veiklą gali tik Valstybinė mokesčių inspekcija arba rajono savivaldybės paskirtas priežiūros ir kontrolės vykdytojas. „Butų ūkio įmonės funkcijos yra visai kitos. Todėl labai neaišku, kokiu įstatymu remiantis jie kišasi į juridinio asmens reikalus ir vykdo kontrolę. To nenumato nei Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, nei Civilinis kodeksas“, – kalbėjo advokatė. Jos įsitikinimu, jei socialinio būsto nuomininkai turėtų skundų dėl bendrijos veiklos, tuomet būsto administratorius – UAB „Ukmergės butų ūkis“ – gal ir galėtų tarpininkauti sprendžiant iškilusias problemas.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žaidimų aikštelės neliks

2019/09/12

Komentarų (3)

Kas turi prižiūrėti aplinką?

2019/09/10

Komentarų (0)