Nepatenkinamos būklės Sodų gatvė laukia remonto.

Aktualijos, Naujausi

Pritarė Paupio ir Sodų gatvių rekonstrukcijos projektui

Rajono Savivaldybės taryba pritarė projekto „Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste“ įgyvendinimui ir nusprendė teikti paraišką paramai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Vietinių kelių vystymas“. Projekto metu numatoma atlikti Paupio ir Sodų gatvių rekonstrukcijos darbus.

Iš savivaldybės biudžeto šio projekto įgyvendinimui nuspręsta skirti ne mažiau kaip 15 proc. lėšų bei padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir užtikrinti investicijų tęstinumą 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Paupio ir Sodų gatvių būklė šiuo metu yra nepatenkinama. Prasta infrastruktūra mažina eismo dalyvių saugumą, dėl netinkamos važiuojamosios kelio dangos gadinamos transporto priemonės, sumažėja automobilių srauto pralaidumas, išauga oro užterštumas. Vykdant šį projektą numatoma atlikti minėtų gatvių rekonstrukcijos darbus. Ketinama pakeisti paviršinių lietaus nuotekų tinklus, gatvių apšvietimo sistemą, šaligatvius, perkloti važiuojamosios gatvės dalies ir įvažų į kiemus asfalto dangą, taip pat planuojama įdiegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Šiuo metu rengiamas gatvių rekonstrukcijos investicinis projektas.

Bendra projekto vertė – beveik du milijonai eurų. Iš jų apie 1 mln. 656 tūkst. Eur sudarys ES paramos lėšos, o 15 proc. – per 293 tūkst. Eur – prisidės savivaldybė.

Įgyvendinus projektą, bus pagerintas susisiekimas Paupio ir Sodų gatvėse, užtikrintos sąlygos saugiam eismui, sumažės triukšmas ir oro tarša.

Panoro renovuoti savo daugiabučius

Savivaldybės taryba patvirtino daugiabučių modernizavimo III etapo namų sąrašo papildymą. Pirmą kartą šis sąrašas buvo sudarytas ir jam pritarta dar kovo pabaigoje vykusiame posėdyje. Tačiau per tą laiką norą renovuoti savo gyvenamuosius būstus pareiškė dar penkių daugiabučių gyventojai – namų savininkų bendrija „Draugystė“ (Draugystės g. Nr. 62), taip pat UAB „Ukmergės butų ūkis“ administruojami gyvenamieji namai – Vilniaus g. 96 A, Anykščių g. 13, Alyvų g. 1 ir Vytauto g. 61 B.

Svarstant sprendimo dėl sąrašo papildymo projektą rajono Tarybos komitetuose, Savivaldybės ūkio komitete siūlyta į sąrašą įtraukti ir Jaunimo g. 13 daugiabutį. Rajono Tarybos posėdyje šiam siūlymui pritarta.

Prie renovacijos prisijungs ir Jaunimo g. 13 namas.

Prie renovacijos prisijungs ir Jaunimo g. 13 namas.

Vykdant rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, buvo suderinti 73 investicijų planai, 38 projektų įgyvendinimui pritarė gyventojai, 31 daugiabučiui gautas finansų įstaigų pritarimas. Šiuo metu atnaujinami 9 daugiabučiai namai, kuriuos planuojama šiais metais baigti modernizuoti. Ukmergėje jau renovuoti 22 daugiabučiai, renovacijai skirta 6,4 mln. eurų investicija, o valstybės parama gyventojams siekia 2,5 mln. eurų.

Ruošiantis trečiajam daugiabučių namų modernizavimo etapui reikia parengti daugiabučių, kurių gyventojai pritaria renovacijai, pastatų energinio naudingumo sertifikatus ir investicinius planus. Jie taip pat bus parengti ir papildomai prie renovacijos prisijungusiems namams. Tam yra numatytos Savivaldybės biudžeto ir daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšos.

Patvirtintas Darnaus judumo mieste plano komitetas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, Ukmergės rajono savivaldybės taryba pritarė Darnaus judumo Ukmergės mieste plano rengimui.

Jis reikalingas siekiant gauti finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“.

Darnaus judumo mieste planas (DJMP) – savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius papildantis ir detalizuojantis strateginio planavimo dokumentas, rengiamas patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų ir savivaldybės strateginių planų pagrindu. Šiuo dokumentu būtų siekiama atlikti visapusišką transporto ir žmonių judėjimo įpročių analizę mieste, užtikrinti darnaus judumo mieste variantų kūrimą, prioritetą teikiant viešajam keleiviniam ir bevarikliam ar aplinką mažai teršiančiam transportui.

Pagal reikalavimus DJMP komitetą turi sudaryti eismo saugos, architektūros, kultūros paveldo, kraštovaizdžio ar kitų su miesto planavimu susijusių savivaldybės administracijos skyrių, taip pat bendruomenių (viešojo transporto, dviratininkų, senjorų, kt.) organizacijų ir kitų asociacijų, organizacijų ar įmonių atstovai.

Rajono Savivaldybės taryba patvirtino Darnaus judumo Ukmergės mieste plano komitetą, kurį sudarys: Rolandas Janickas, savivaldybės meras; Stasys Jackūnas, savivaldybės administracijos direktorius; Savivaldybės tarybos nariai – Regimantas Baravykas, Vytautas Česnaitis ir Andrius Lyška; Rima Boškevičienė, savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja; Kęstutis Sabaliauskas – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas; Gediminas Narbutas – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas; Zita Pečiulienė, Ukmergės miesto seniūnė; Loreta Vidžiūnienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė; Nerijus Butėnas, Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus kelių policijos poskyrio viršininkas; Darius Vyšniauskas, Vilniaus apskrities PGV Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas; Zigmas Kupčinskas, VĮ „Vilniaus regiono keliai“ Ukmergės kelių tarnybos viršininkas; Elena Mirinavičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus vedėja, rajono Tarybos narė; Alfonsas Prabišas, UAB Ukmergės autobusų parko direktorius.

Pasitvirtino šilumos kainų mažėjimo prognozės

Praėjusią savaitę vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavęs UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys pateikė informaciją apie padėtį šilumos ūkyje, apžvelgdamas pasiruošimo naujajam šildymo sezonui eigą, įmonės finansinį-ekonominį pajėgumą, šilumos kainos pokyčius ir dinamiką, renovacijos įtaką šilumos gamybai bei vartotojams, kitus klausimus. Aptardamas nuveiktus darbus kiekvienoje įmonei priklausančioje katilinėje, direktorius pateikė svarbią informaciją. Jis pranešė, kad vykdant planinius profilaktinius ir hidraulinius šilumos trasų bandymus RK3 katilinės zonoje, aptarnaujančioje Pivonijos mikrorajono vartotojus, magistralėje įvyko keli trūkimai. Nustatyta, jog ypač kritinė padėtis yra 400 metrų ruože, ties UAB „Textilite“ pastatu ir garažais, todėl nuspręsta ten pakloti naujos technologijos vamzdžius. Darbus, kuriuos planuojama atlikti rugsėjo mėnesį, vykdys konkursą laimėjusi UAB „Alvora“. Dėl prasidėsiančios rekonstrukcijos nepatogumų neišvengs ir šio mikrorajono gyventojai, kurie nuo rugsėjo 5 iki 21 dienos neturės karšto vandens. Jo tiekimas bus atnaujinamas etapais, priklausai nuo darbų eigos.

V. Paknys pateikė informaciją apie padėtį šilumos ūkyje.

V. Paknys pateikė informaciją apie padėtį šilumos ūkyje.

Vertindamas įmonės ekonominę padėtį, V. Paknys pasidžiaugė, kad investicijos į šilumos ūkį, įvykdyta rekonstrukcija turėjo įtakos ir įmonės finansiniam stabilumui. Metinė bendrovės apyvarta dabar siekia 4,5 mln. eurų, o pastarųjų metų veiklos rezultatai yra teigiami. Direktorius prisiminė, jog sunkmečio laikotarpiu, 2012-2013 metais, šilumos vartotojų skolos siekė apie 2 mln. litų, o dabar jos yra minimalios – iki 500 tūkst. eurų. Anot V. Paknio, tai įtakojo ir pokyčiai įmonėje, įvesta gan griežta skolų išieškojimo ir tvarkymo sistema. Biudžetinės įstaigos skolų beveik neturi, o Ukmergės gyventojai, lyginant su kitų šalies miestų ir rajonų šilumos vartotojais, visada išskirtinai gerai ir laikus susimokėdavo už paslaugas.

Vertindamas šilumos kainų dinamiką, įmonės direktorius pažymėjo, kad esminis lūžis įvyko praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje, pradėjus naudoti biokurą. Kaina tuomet sumažėjo 15 proc. ir mažėjo kiekvieną mėnesį. Per 10 mėnesių, pasak V. Paknio, kaina krito 25 proc. Žvelgiant į jos pokyčius nuo 2012-ųjų, kai šilumos ūkis buvo atkovotas iš buvusių nuomininkų, matyti, jog kaina vartotojams sumažėjo 37 proc.

UAB „Ukmergės šiluma“ vadovas pripažino, jog buvęs rajono meras Algirdas Kopūstas buvo teisus, tuomet sakydamas, kad perėmę šilumos ūkį į savivaldybės rankas, iškovosime ir 30 proc. mažesnę kainą. Aišku, visa tai lėmė ir sumažėjusi dujų kaina. Šiemet, nuo liepos, dujos atpigo dar 10 proc., todėl atitinkamai krito ir šilumos įkainiai. Vartotojams palankus yra ir kasmet šiltėjantis klimatas.

V. Paknys užsiminė ir apie Šventupės gyvenvietę, kurios šilumos vartotojai moka 10 proc. daugiau nei miestiečiai, tačiau patikino, jog perspektyvoje ir jiems kaina mažės.

Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateiktą centralizuotai tiekiamos šilumos kainos Lietuvoje statistiką, Ukmergė yra sąrašo viduryje. Vidutinė šilumos kaina rugpjūčio mėn. šalyje buvo 4,77 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su liepa, mažėjo 1,85 proc. Per metus centralizuotai tiekiama šiluma visoje Respublikoje vidutiniškai atpigo 7,20 proc. Mūsų miesto gyventojams šiluma ir karštas vanduo rugpjūtį atsiėjo 6,23 ct/kWh (su PVM), o Šventupės gyventojams – 6,81 ct/kWh. Jau patvirtinti rugsėjo mėnesio įkainiai, kurie yra dar labiau sumažinti, todėl už suvartotą šilumą ir karštą vandenį ukmergiškiai mokės 13 proc. mažesnę kainą.

V. Paknys taip pat akcentavo ir renovacijos naudą. Šilumos tiekėjai įsitikino, kad mažiausiai moka atnaujintų, apšiltintų namų gyventojai, jiems šiluma atsieina net 70 proc. pigiau. Daugiausiai už būstų šildymą neva moka gyvenantys „vėjo perpučiamuose“ namuose.

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius informavo ir apie bendrovės atsinaujinusį internetinį puslapį, kuriame visi gali sužinoti, palyginti, kiek, kuris gyvenamasis namas moka brangiau ar pigiau už šilumą bei karštą vandenį, susidaryti bendrą vaizdą.

Šilumos tiekimo įmonės vadovas susilaukė Savivaldybės tarybos narių klausimų. V. Paknio teirautasi, kodėl taip ilgai Ukmergėje trunka kasmetiniai profilaktiniai šilumos trasų patikrinimai bei hidrauliniai bandymai. Taip pat teirautasi, kaip gyventojams bus grąžinami pinigai už nepagrįstai praėjusio sezono pradžioje taikytus didesnius įkainius, apie RK3 katilinės pajėgumus bei nepriklausomą šilumos gamintoją, tiekiantį šilumą daliai Pivonijos mikrorajono gyventojų. Direktorius atsakė į pateiktus klausimus.

Dainiaus VYTO ir AUTORĖS nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį