Susitikime auditorijai kalbėjo ir R. Janickas.

Aktualijos, Naujausi

Nauji mokslo metai – nauji iššūkiai

Rugsėjo 1-oji į mokyklas vėl sukvietė moksleivius. Ši diena pradeda naują ciklą, kuriam ruošiasi tiek mokytojai, tiek mokyklų vadovai. Mokymo įstaigos susiduria su kasmetiniais ir naujais iššūkiais.

Pirmadienį, kaip ir kasmet vasaros pabaigoje, rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius organizavo mokyklų vadovų, jų pavaduotojų, rajono valdžios bei Švietimo ir sporto skyriaus specialistų susirinkimą. Meno mokyklos muzikos skyriaus salė, kur vyko renginys, buvo beveik pilna.

Mokinių skaičius mažėja

Nors šalies didieji miestai gali pasigirti didėjančiu mokinių skaičiumi, mažesniuose rajonuose tokių tendencijų nėra. Ukmergės rajono mokyklų duris šiais metais varstys 3 805 mokiniai, tai yra 87 mažiau nei pernai. Pirmokų šiemet sumažėjo 16. Iš viso rajone pirmą kartą į mokyklos suolą atsisės 323 vaikai.

Mažėjimas, nors ir nedidelis, jaučiamas beveik visose mokinių amžiaus grupėse. Mažiau bus tiek pačių vyriausių 11 ir 12 klasių, tiek 9-10 klasių mokinių bei pradinukų. Vienintelis minimalus prieaugis – nuo penktos iki aštuntos klasės mokinių bus 1 311, tai yra šešiais daugiau nei buvo pernai.

Mokytojų skaičius ir šiais metais nebus tolygus mokinių skaičiui. Mažėjant vaikų, proporcingo mokytojų skaičiaus mažėjimo nėra. Kaip aiškino Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė, kai kuriems jų sumažės darbo krūvis. Rajone dirba 685 pedagogai. Iš jų – 7 ekspertai, 242 metodininkai, 346 vyr. mokytojai, 28 mokytojai ir 62 neatestuoti.

Mažėja ir ugdymo paslaugas teikiančių skyrių skaičius. Nors bendrojo ugdymo įstaigų išlieka tiek pat – 17, nuo šių mokslo metų nebelieka pradinių mokyklų skyrių Šešuoliuose ir Žemaitkiemyje. Abu jie uždaryti dėl tos pačios priežasties – per mažo vaikų skaičiaus. Žemaitkiemyje vaikams dar vis bus teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Šešuoliuose šios galimybės nebelikus, ikimokyklinukai ir priešmokyklinuikai bus vežiojami į Želvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių.

Iš viso rajone 2016-2017 mokslo metus pradeda 29 švietimo įstaigos. Be jau minėtų 17 bendrojo ugdymo mokyklų, auklėtinius pasitiks 6 lopšeliai-darželiai, 2 universalūs daugiafunkciai centrai, 2 švietimo pagalbos įstaigos bei Meno mokykla ir Sporto centras.

Dėmesys pažangai

D. Steponavičienė atkreipė dėmesį, kad svarbu užtikrinti mokinių tobulėjimą. Anot jos, mokytojai turi siekti ne tik to, kad geriausiai besimokantys tobulėtų ir parodytų geriausius rezultatus, tačiau svarbu bendras progresas. Mokinys turi nuosekliai gerinti savo pasiekimus, o mokytojas – jam padėti. Šiuos aspektus akcentuoja ir Švietimo ir mokslo ministerija.

Norima, kad mokytojai būsimas naujoves, kaip pavyzdžiui, standartizuotus gebėjimų testus, kuriuos dabar privalomai jau keleriuss metus laiko 4, 6, ir 8 klasės moksleiviai, priimtų ne kaip papildomą darbų krūvį, o kaip galimybę tobulėti. Standartizuoti testai suteikia progą įvertinti tiek savo mokinius, tiek savo darbą, palyginti rezultatus su kitų mo-kyklų pasiekimais.

Mokyklų vadovams buvo akcentuota ir tai, kad mokytojai turi aktyviau dirbti su pažangiausiais moksleiviais. Nors pasiekimai įvairių mokomųjų dalykų olimpiadose nėra blogi, mokinys olimpiadai turi būti ruošiamas ne tik likus savaitei ar dviem iki jos pradžios, o ištisus metus.

D. Steponavičienė pabrėžė, kad vienas iš svarbiausių dalykų, norint pasiekti gerų rezultatų, yra ne priekaištauti ir ieškoti kaltų, o galvoti, kaip galima padėti vieni kitiems.

Džiaugiasi vadovų požiūriu

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja pasidžiaugė dėl to, kad rajono vadovai skiria didelį dėmesį švietimui. Meno mokykloje vykusiame pasitarime dalyvavo ir rajono meras Rolandas Janickas, ir mero pavaduotoja Klavdija Stepanova bei administracijos direktorius Stasys Jackūnas.

Dėl švietimo reikalų svarbos buvo pakeista ir paprastai paskutinį mėnesio ketvirtadienį vykstančio Tarybos posėdžio data. Ketvirtadienį Lietuvos Respublikos Seime vyko Švietimo ir mokslo ministerijos organizuota konferencija „2016-2017 mokslo metai: pamokos kitaip“. Kadangi šiame svarbiame renginyje kviečiami dalyvauti tiek šalies rajonų vadovai, tiek švietimų skyrių vedėjai, nuspręsta Tarybos posėdį perkelti į penktadienį. Taip su esama situacija šalyje iš arčiau galėjo susipažinti svarbiausi šias sritis kuruojantys asmenys. Vedėja sakė, kad ne visi rajonai, susidūrę su ta pačia problema, pasirinko sudaryti sąlygas suderinti šiuos du svarbius dalykus.

Privalomas ikimokyklinis ugdymas

D. Steponavičienė pristatė švietimo aktualijas.

D. Steponavičienė pristatė švietimo aktualijas.

Mokslo metus visa Lietuva pasitinka su naujove. Šalyje tapo privalomas ikimokyklinis ugdymas. Pagrindinis priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti mokytis mokykloje. Ši praktika priverstinai imta taikyti todėl, kad pastebėtos tendencijos, jog dauguma priešmokyklinę grupę lankiusių vaikų, atėję į pirmą klasę, pasiekimais lenkia tuos, kurie ikimokyklinės grupės nelankė.

Iš viso šiais metais mūsų rajone turėsime 299 priešmokyklinukus. Rajone esančiuose šešiuose darželiuose-lopšeliuose savo laiką leis ir pasaulį pažins per tūkstantį ikimokyklinukų. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja taip pat pabrėžė, kad ir toliau stengiamasi, jog ikimokyklinis ugdymas būtų pasiekiamas visiems pagal poreikius. Lyginant su šalies vidurkiu, mūsų rajone yra gana didelis procentas nuo 4 iki 6 metų vaikų, lankančių ikimokyklinius užsiėmimus. Vis dėlto šiais metais susidarė tokia situacija, kad kol kas 11 vaikų į norimas įstaigas patekti negali. Šią problemą siekiama kuo skubiau išspręsti.

Tarp dešimties geriausių šalyje

Praėjusiais mokslo metais rajone sulaukta net 45 neformaliojo ugdymo programų. Jas pasirinko beveik 1 000 moksleivių. Ukmergės rajonas pagal procentinę dalį mokinių, užsiimančių neformaliuoju ugdymu, šalyje užėmė aštuntąją vietą.

Ypatingo moksleivių dėmesio sulaukė tik pernai atsiradusios Neformaliojo vaikų švietimo veiklų sritys: jūrų skautų veikla, robotika, techninis modeliavimas, lego žaidimai. Rajone ir toliau sėkmingai veikia Meno mokykla bei Sporto centras. Šiose įstaigose šiemet laukiama atitinkamai apie 600 ir 700 vaikų.

Nauja Lietuvių kalbos ir literatūros programa

Rugsėjis mokinius pasitiks ir atsinaujinusia Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo programa 1-10 klasių moksleiviams. Ji bus orientuota į šiandieninius poreikius.

Pradinių klasių moksleiviai daugiau dėmesio skirs skaitymo įgūdžiams lavinti bei rašymo praktikai. Pirmą kartą pradinukams į mokymo programą įtrauktas privalomos literatūros sąrašas.

5-10 klasių mokiniams daug dėmesio teks skirti raštingumo įgūdžiams formuoti. Mokyklose vėl bus grįžtama prie laiko patikrintų praktikų – diktantų ir atpasakojimų rašymo. Vaikai bus mokomi modernių komunikacijos formų – rašyti elektroninius laiškus, žinutes, dirbti su įvairiais šaltiniais internete. Kūrybiškumui skatinti mokiniams teks daugiau padirbėti su įvairaus skirtingo žanro tipo tekstų rašymu – interviu, esė ir panašiomis.
Visa ši programa Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo kuriama trejus metus.

AUTORIAUS nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį