Dukstynos pagrindinėje mokykloje šiais mokslo metais bus daugiausia klasių komplektų. Dainiaus VYTO nuotr.

Aktualijos, Naujausi

Mokinių skaičius rajone mažėja, bet pareigybių daugėja

Tarybos nariai patikslino Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose planuojamą klasių komplektų skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasės komplekte pagal vykdomas programas 2016–2017 mokslo metams. Tai tenka daryti prieš kiekvieną rugsėjo 1-ąją.

Prasidėsiančiais mokslo metais rajono bendro ugdymo mokyklose bus 210 klasių komplektų, dviem mažiau nei buvo planuojama. „Šilo“ pagrindinėje mokykloje, išvykus trims mokiniams, vietoj numatytų trijų šeštų klasių komplektų liks tik du. „Ryto“ specialiojoje mokykloje, sumažėjus mokinių skaičiui 5–10 klasėse, vietoj planuotų 7 komplektų lieka 6. Realus mokinių skaičius paaiškės tik rugsėjo pirmosiomis dienomis, kai bus suvesti duomenys į Mokinių registrą.

Aiškinamajame rašte nurodyta, kad 2016–2017 mokslo metais Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 3 805 mokiniai, t. y. 87 mokiniais (10 komplektų) mažiau negu praėjusiais mokslo metais. 1–4 klasėse mokysis 8 mokiniais mažiau, 5–10 klasės sumažės 58 mokiniais, į 11–12 klases neateis 21 mokinys. Ukmergės rajono savivaldybėje 2009 metais buvo užregistruota 417 naujagimių (361 buvo gimę Lietuvoje), kurie šiemet turėjo tapti pirmokais. Tačiau mokytis prašymus pateikė 323 būsimų pirmokų tėvai. Tai – 16 mokinių mažiau negu praėjusiais mokslo metais.

Taip pat Savivaldybės tarybai teko tikslinti priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse bei rajono ugdymo įstaigose organizuojamo priešmokyklinio ugdymo modelius. Rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus pateiktame projekte nurodyta, kad per vasarą priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai nepakito, tačiau jungtinės grupės pasipildė ikimokyklinio amžiaus vaikais. 2016-2017 m. m. priešmokyklinio ugdymo ir jungtinėse grupėse ugdysis 299 priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 144 ikimokyklinukai.

Posėdyje tvirtintas ir rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų bei bendrojo ugdymo mokyklų pareigybių (etatų) skaičius.

Nuo rugsėjo Siesikų, Taujėnų gimnazijose, Deltuvos, Veprių pagrindinėse mokyklose bei Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių skyriuje mokinių maitinimą organizuos pačios mokyklos. Siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Deltuvos pagrindinės mokyklos, Taujėnų gimnazijos ir Laičių ikimokyklinio ugdymo grupių darbo laikas pratęsiamas nuo 8 iki 10 val. Todėl būtini papildomi val-gyklų darbuotojų ir ikimokyklinio ugdymo grupių darbuotojų etatai.

Pavedus anksčiau minėtoms mokykloms pačioms organizuoti mokinių ir vaikų maitinimą, šiam darbui reikia 12,25 etato. Ikimokyklinio ugdymo grupių darbo laiko pratęsimui – 3,45 etato. Todėl bendrojo ugdymo mokyklose bendras pareigybių skaičius padidės 8,21 etato (buvo – 431,07, planuojama – 442,21). Šių etatų finansavimui iš savivaldybės biudžeto prireiks apie 16,4 tūkst. Eur.

Tačiau 4,06 etato neteks „Šilo“ pagrindinė mokykla, nes uždaromas Šešuolių pradinio ugdymo skyrius, ir 0,75 etato prarandama dėl Želvos gimnazijoje sumažėjusio mokinių skaičiaus.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį