Eisenoje į Dubysos slėnį – ir ukmergiškiai.

Kultūra

Su Lietuva širdyje

Tamara
REINGARDTIENĖ

Mes, Ukmergės politinių kalinių ir tremtinių sąjungos nariai ir mums prijaučiantys ukmergiškiai, dalyvavome gražiausioje mūsų šventėje, 26-ame buvusių tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“.

Ką mums reiškia žodžiai „Su Lietuva širdy“? Tai įsitikinimas, tai pažadas tiems, kurių jau nėra, kurie esame ir kurie dar bus…

Pirmąjį rugpjūčio šeštadienį Maironio apdainuotame Dubysos slėnyje kasmet susitinkame buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai, Laisvės kovų dalyviai, mūsų vaikai, anūkai, Lietuvos, Latvijos, Estijos partizanų organizacijų vadai, Lietuvos šaulių sąjungos, skautijos, kitų visuomeninių patriotinių organizacijų atstovai, „Misija Sibiras“ ekspedicijos dalyviai, užsienio svečiai. Graži tradicija gyvuoja nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metų ir manau, kad dar ilgai gyvuos.

Nuo Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios, Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestro vedama, sąskrydžio dalyvių eisena leidosi į šventiškai papuoštą Dubysos slėnį. Iš viso į šią Lietuvą mylinčių žmonių šventę susirinko apie 7 tūkstančiai bendro likimo žmonių.

Iškilmingai skambant himnams, pakėlus Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikų vėliavas, susivienijome susikaupimo ir ramybės valandėlėje – šv. Mišiose, kurias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas ir arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Šv. Mišių pamoksle arkivyskupas S. Tamkevičius sveikino buvusius tremtinius ir politinius kalinius, kad šie nepasidavė nevilčiai ir gyveno viltimi sugrįžti namo.

Po šv. Mišių įnešta šventinė ugnis. Sąskrydžio deglą, įžiebtą Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje nuo Amžinosios ugnies bėgikų rankų perėmė ir šventės aukurą uždegė ilgametis LPKTS pirmininkas dr. Povilas Jakučionis.

Kaip ir kasmet sąskrydyje dalyvavo visos šalies politinių kalinių ir tremtinių chorai. Tarp jų buvo ir Ukmergės choras „Tremtinys“, vadovaujamas Julės Juodienės. Mūsų kolektyvas, gyvuojantis 28 metus, nepraleido nė vienos šventės Ariogaloje.

Po gražių ir skambių chorų atliekamų dainų, svečių sveikinimų, sąskrydžio dokumentų priėmimo mūsų laukė puiki koncertinė programa. Šiais metais šventinėje popietėje dainavo Edmundas Kučinskas, grojo Regimantas Šilinskas, pasirodė tautinių šokių ansamblis „Vaiva“.

Norintieji susipažinti su partizanų gyvenimu buvo kviečiami į imitacinį bunkerį, kur vyko pokalbiai apie partizanų ginkluotę, spaudą, apsaugą, įžvalgomis dalijosi istorikai.

Ieškantieji ramybės buvo pakviesti į filmų ir parodų palapinę, kur buvo rodomi filmai „Žaibas – Dzūkijos legenda“, „Choras“, vyko parodos „Tremties vaikai“ atidarymas.

Šviesu ir gera širdyje pabuvus Lietuvą mylinčių žmonių renginyje. Tokioje šventėje geriausiai pajunti, kad visada buvome ir būsime, kol tik pajėgsime, vertybinis valstybės pamatas.

Ukmergės politinių kalinių ir tremtinių sąjungos nariai Ariogaloje vykusiame sąskrydyje dalyvavo 26-tą kartą.

Ukmergės politinių kalinių ir tremtinių sąjungos nariai Ariogaloje vykusiame
sąskrydyje dalyvavo 26-tą kartą.

Palikite komentarą apie straipsnį