G. Karaliūtė (antra iš kairės) kartu su kitais dalyviais sužinojo daug nauja apie toleranciją.

Jaunimas

Mokymuose – ir savanorė iš Ukmergės

Liepos viduryje Všį „Lyderių karta“ savanorė, moksleivė Gabija Karaliūtė dalyvavo Klaipėdoje vykusiuose mokymuose „Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos vienas kitam ugdymas“. Į renginį atvyko įvairaus amžiaus, profesijų atstovai bei organizacijų savanoriai iš visos Lietuvos.

Dalyviai buvo mokomi formuoti geranorišką elgesį, lavinti tolerantiško ir pagarbaus bendravimo būdą, gerinti gebėjimą atsisakyti išankstinės nuostatos. Įgytos praktinės ir teorinės žinios padės atpažinti diskriminacijos, patyčių apraiškas ir tinkamai reaguoti esant konkrečioms situacijoms. Atlikdami praktines užduotis dalyviai taip pat galėjo pajusti, ką jaučia kitatautis mūsų šalyje, kaip į jį yra žiūrima kitų akimis.

G. Karaliūtė džiaugėsi turėjusi galimybę dalyvauti mokymuose, iš kurių grįžo pilna gerų įspūdžių, įgijusi daugiau patirties ir žinių tolerancijos, diskriminacijos, patyčių temomis, susipažinusi su naujais žmonėmis ir įgytomis žiniomis ketina dalintis su Ukmergės rajone esančiomis bendruomenėmis.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį