Jono Basanavičiaus gimnazijos abiturientams brandos atestatai įteikti bažnyčioje.

Jaunimas, Naujausi

Į gyvenimo kelią iškilmingai išleista nauja abiturientų karta

Šis liepos mėnuo rajono abiturientams, ko gero, vienas įspūdingiausių gyvenime. Gimnazistai ne tik sužinojo savo dvylikos metų mokymosi vaisius – brandos egzaminų rezultatus, bet ir turėjo progą tai atšvęsti. Pastarąją savaitę Taujėnų, Siesikų, Želvos bei dvi miesto – Antano Smetonos ir Jono Basanavičiaus – gimnazijos rengė brandos atestatų įteikimo iškilmes.

Antano Smetonos gimnazijos abiturientai pasveikinti savo mokykloje

Antano Smetonos gimnazistai pelnė net 11 šimtukų. A. Smetonos gimnazijos nuotr.

Antano Smetonos gimnazistai pelnė net 11 šimtukų. A. Smetonos gimnazijos nuotr.

Pirmieji rajone brandos atestatus į rankas gavo 118 Antano Smetonos gimnazijos abiturientų. Liepos 11-ąją iškilminga ceremonija vyko gimnazijos salėje, o ne Kultūros centre, kaip buvo įprasta, dėl ten šiuo metu vykdomų remonto darbų.

Kaip „Gimtajai žemei“ pasakojo gimnazijos direktorius Adolfas Girdžiūna, atestatų įteikimas mokyklos salėje nesudarė didelių nepatogumų, nepaisant to, kad truputėlį trūko vietos. „Buvo visai neblogai. Tėveliai turėjo progą pasivaikščioti po mokyklą, vaikai – prie jos pasifotografuoti. Tik tiek, kad vietos mažoka – juk ateina labai daug sveikintojų, pažįstamų…“ Pasiteiravus, kur atestatų įteikimo šventę planuojama švęsti ateityje, direktorius papasakojo, kad kurį laiką abiturientus dar ruošiamasi sveikinti Kultūros centre. „Kitąmet, jei jis bus sutvarkytas, tikrai ten. O ateityje, kai sumažės klasių skaičius, gali būti, kad grįšime į savo mokyklą. Brandos atestatų įteikimas gimnazijoje kelia jaukumo jausmą, tuo labiau kad pas mus gana graži mokykla bei aktų salė“, – dalinosi ateities planais A. Girdžiūna.

Spausdinant diplomus – „nuotykis“

Direktorius papasakojo, kad šiais metais spausdinant diplomus teko susidurti su nedideliu nesklandumu. „Tai buvo toks „nuotykis“, aš taip jį pavadinčiau. Mes buvome vieni iš pirmųjų, kurie įteikėme brandos atestatus savo mokiniams – rajone pirmieji, bet ir Respublikoje dar nedaug kas buvo teikę. Atestatai yra spausdinami mokyklose internetu, koordinuojant Registrų centrui. Šiemet, kai šis centras turėjo leisti juos spausdinti, kažkas atsitiko programinei įrangai. Berniukams atspausdinome visiems, o mergaitėms – neleido“, – pasakojo direktorius ir pridūrė, jog šis įvykis pralinksmino gimnazistus, kurie pradėjo juoktis sužinoję šią naujieną. A. Girdžiūna teigė, kad, nepaisant šio atsitikimo, visi abiturientai buvo pasveikinti, jiems įteikti mokyklos aplankai su tikrais diplomais arba jų kopijomis. Didžioji dauguma per šventę originalių atestatų negavusių abiturienčių juos pasiėmė jau kitą dieną.

Vakarinėje dalyje – visus įtraukę šokiai

Direktoriaus pasiteiravus apie šventės vakarinę dalį, jis papasakojo, kad ji tradiciškai vyko Taujėnų dvare. „Aš visada ten nuvažiuoju, kad su abiturientais atsisveikinčiau. Jie nori su direktoriumi pašnekėti, pasidalinti savo įspūdžiais, pasipasakoti.“ Vakarinę programą vedė muzikos grupė „16Hz“, kuri visus sužavėjo organizuotais įspūdingais šokiais ir vaikams, ir tėvams. „Ši grupė – tėvų pageidavimas, kadangi jų svarbiausias tikslas – kad vaikams būtų smagu. Ir jiems buvo smagu“, – šypsodamasis pridūrė A. Girdžiūna.

Mintis atestatus įteikti bažnyčioje patiko ne visiems

Jono Basanavičiaus gimnazija į platųjį pasaulį trečiadienį išleido taip pat 118 abiturientų. Oficialioji šventės dalis šiemet vyko netradicinėje erdvėje – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. „Šiais metais taip susidėliojo situacija: Kultūros centre – remontas, gimnazijoje – remontas, mes tiesiog neturėjome kitos išeities, reikėjo ieškoti alternatyvų. Dekanato centras maloniai priėmė mus, labai jiems už tai esame dėkingi“, – „Gimtajai žemei“ pasakojo direktoriaus pavaduotoja papildomajam ugdymui Kristina Krivickienė.

Tuo tarpu viena iš gimnazijos Organizacinio tėvelių komiteto atstovių atskleidė, jog idėja sveikinti abiturientus bažnyčioje įtiko ne visiems. Moteris apmaudžiai papasakojo, jog organizatoriai buvo sulaukę ir lygių galimybių kontrolierės skambučio. „Jai kilo labai keistas klausimas – ar bus šventos Mišios. Kontrolierei mus apskundęs žmogus akcentavo, kad šv. Mišių neturėtų būti“, – stebėjosi moteris. Vis dėlto nuspręsta šv. Mišių per atestatų įteikimo šventę neaukoti. „Kadangi mus labai ribojo laikas, klebonas Šarūnas Petrauskas labai dėmesingai išklausė, suprato ir pasakė, kad vaikams tars tik gražius sveikinimo ir palydėjimo žodžius. Mums to ir užteko“, – pasakojo mama ir pridūrė, jog paminėti gražią progą bažnyčioje buvo daugumos sprendimas. „Žmogus, kuris mus apskundė, nesilankė nė viename tėvelių susitikime. Vaikams buvo išdalinta anketa, kurioje buvo trys variantai – bažnyčia, nuomotis Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos salę arba švęsti mokyklos salėje, kurioje šiuo metu vyksta remonto darbai, pilna dulkių. Dar buvo siūlymas brandos atestatus teikti mokyklos kiemelyje, bet šis variantas atmestas dėl nenuspėjamų gamtos sąlygų. Kai susumavome rezultatus, paaiškėjo, kad šventimui bažnyčioje prieštaravo tik 5 procentai apklaustųjų“, – teigė moteris ir pridūrė, jog už gražią šventę yra dėkinga pavaduotojai K. Krivickienei, kuri buvo scenarijaus sumanytoja ir įgyvendintoja.

Po oficialios dalies šventė persikėlė į Taujėnų dvarą

Vakarinė šventės dalis vyko moksleivių pamėgtoje vietoje – Taujėnų dvare. Pokylyje dalyvavo 204 žmonės, trečius metus iš eilės renginį vedė grupė „Dvyniai“. Direktoriaus pavaduotoja negailėjo gerų žodžių šiems renginio vedėjams: „Jaunimui labai patinka šios grupės stilius, jų jaunatviškas užsidegimas, neapsakomas organizuotumas. Jie puikiai valdo publiką ir veda vakarą, to ir reikia per išleistuves vaikams bei tėvams.“ Organizacinio tėvelių komiteto atstovė papasakojo, kad šventėje dalyvavo toli gražu ne visi abiturientai – didelė dalis jų jau buvo išvykę padirbėti į užsienį. Tuo tarpu dvi merginas, kurioms finansinė našta dalyvauti šventėje buvo kiek per sunki, draugiškai parėmė geros širdies žmonės. „Buvo dvi gimnazistės, kurias mes patys, Ukmergės bendrovių darbuotojai bei privačių įmonių savininkai parėmėme finansiškai. Dėkingi esame ir grožio specialistėms, kurios tas mergaites papuošė“, – pasakojo moteris.

Vedėjai – buvę gimnazijos mokiniai

Taujėnų gimnaziją šiemet baigė 18 abiturientų. Mokymo įstaigos direktorius Darius Kaplūnas „Gimtajai žemei“ papasakojo, jog kol nėra patvirtintos apeliacijos, brandos atestatai trims mokinėms šventės metu nebuvo įteikti. „Apeliacijų tvirtinimas baigiasi liepos 18 dieną. Iki šios dienos jos turi būti galutinai išnagrinėtos ir tik tada bus galima atspausdinti brandos atestatus tiems gimnazistams, kurie buvo nepatenkinti tam tikrų dalykų egzaminų rezultatais. Mes joms įteikėme pažymėjimus, kad merginos yra baigę vidurinį mokslą, kadangi jos yra išlaikiusios egzaminus, kiek jų yra reikalaujama brandos atestatui gauti“, – pasakojo direktorius.

D. Kaplūnas sakė, jog oficialioji šventės dalis tradiciškai vyko gimnazijos patalpose, o vakarinės dalies organizavimas kasmet priklauso nuo tėvų ir mokinių norų. Šiais metais mokytojai, abiturientai ir tėveliai išleistuvių valsą šoko sodyboje Pamūšio kaime. Jaukus vakarinės šventės dalies akcentas buvo tai, kad ją vedė du praėjusiais metais gimnaziją baigę mokiniai – Agnė ir Ignas. Gražiais žodžiais šventę ir jos vedėjus minėjo ir vienas iš abiturientų tėvelių Vidmantas Krikštaponis: „Renginys buvo orientuotas į visas sritis, nevengta ir tradicijų. Man labai patiko tėvelių ir mamyčių šokis su vaikais dvyliktą valandą, dangaus žibintų leidimas, minčių, kaip atrodysime po dešimties metų, užrašymas. Pradžiai susėdome grupelėmis, o po to visi susiėjome į būrį. Pabendrauji su vienais, kitais, trečiais… Labai geri prisiminimai“, – kupinas įspūdžių pasakojo tėvelis. Jis minėjo, kad šventėje iš viso dalyvavo 44 svečiai, tarp jų – 14 iš 18 abiturientų, ir pasidžiaugė, jog tiek daug jų išreiškė norą dalyvauti išleistuvių vakare.

Siesikų išleistuvių akcentas – iškilminga ceremonija bažnyčioje

Siesikų gimnaziją šiais metais baigė 26 abiturientai: viena klasė (17 mokinių) – Siesikuose ir kita (9 mokiniai) – Vepriuose. Taip yra todėl, kad šiais mokslo metais Veprių pagrindinėje mokykloje veikė Siesikų gimnazijos klasė. Kai Veprių mokykla iš vidurinės tapo pagrindine (dešimtmete), 11 klasių baigusiems mokiniams buvo sudarytos sąlygos baigti mokslus savame miestelyje. Siesikuose besimokiusiems gimnazistams brandos atestatai įteikti ketvirtadienį Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje, o vepriškiai juos gavo savo miestelyje – Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje. Iškilmingą nuotaiką Vepriuose sukūrė profesionalus akordeonistas Edvardas Ratautas. Išleistuvių vakaro nei Siesikuose, nei Vepriuose nebuvo. Pagrindinė to priežastis – finansinė šventės našta.

Kaip „Gimtajai žemei“ pasakojo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Savilionienė, atestatų įteikimo šventė Siesikų bažnyčioje buvo rengiama pirmą kartą. Ji prasidėjo šv. Mišiomis, po jų sekė iškilminga ceremonija, kurią lydėjo smuiko melodija. Šiuo instrumentu bažnyčioje griežė gimnazistės Meda Stankevičiūtė ir Gunda Savilionytė. Per šv. Mišias vargonais grojo muzikos mokytoja Daiva Kuisienė. Pasiteiravus, kaip abiturientų išleistuvės gimnazijoje buvo švenčiamos anksčiau, pavaduotoja papasakojo, jog „paprastai prasidėdavo taip pat šv. Mišiomis, tik po to visi keliaudavo į mokyklos kiemelį. Turime gražią erdvę prie mokyklos paradinių laiptų, tik papuošimas būdavo kitoks, skambėdavo kitokios dainos“. G. Savilionienė taip pat pridūrė, kad ir ateityje, jei abiturientai išreikš norą, brandos atestatų įteikimo šventė bus švenčiama bažnyčioje, kadangi visiems šventės iškilmingumas paliko labai didelį įspūdį.

Želvoje brandos atestatus pristatė „Šrekas“

Šiemet Želvos gimnaziją baigė 17 abiturientų. Želvos gimnazijos nuotr.

Šiemet Želvos gimnaziją baigė 17 abiturientų. Želvos gimnazijos nuotr.

Abiturientų išleistuvių diena Želvos gimnazijoje prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Želvos šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Po jų šventė persikėlė į Želvos gimnazijos aktų salę, kur mokyklą baigiantiems moksleiviams buvo įteikti brandos atestatai. Iš viso vidurinio išsilavinimo įgijimą įrodantį dokumentą Želvoje gavo 17 abiturientų. Kaip „Gimtajai žemei“ pasakojo abiturientų auklėtoja Dalia Auglienė, mokinius, mokytojus ir svečius pralinksmino atestatus į salę atnešęs animacinio filmo herojus „Šrekas“.

Tiek iškilmingą ceremoniją gimnazijoje, tiek vakarinę dalį Želvos kultūros namuose vedė vieno iš abiturientų krikšto mama, Kiauklių (Širvintų r.) kultūros namų vadovė, bendruomenės pirmininkė Asta Amankavičienė. Ji buvo pagrindinė visos šventės organizatorė – atsakinga už papuošimus, scenarijų ir jo įgyvendinimą. Muzika renginio metu rūpinosi vedėjos sūnus Daumantas Amankavičius. „Šventė prasidėjo lėtu valsu – vaikinai šoko su mamomis, o dukros – su tėvais. Po to vyko įvairūs žaidimai, dainos, šokiai. Dvyliktą valandą į dangų leidome balionus su svajonėmis, vakarą vainikavo fejerverkai“, – pasakojo auklėtoja.

Palikite komentarą apie straipsnį