Iškilmėse dalyvavo rajono vadovai, Lietuvos kariuomenės kariai.

Aktualijos

Pagerbti vokiečių ir lietuvių kariai

Trečiadienį Vaižganto kapinėse buvo surengtos iškilmės, kurių metu pagerbti Pirmajame pasauliniame kare žuvę vokiečių kariai ir 1920 metais kovose kritę Lietuvos savanoriai. Renginyje dalyvavo rajono meras Rolandas Janickas, administracijos direktorius Stasys Jackūnas ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė.

Šis renginys organizuotas Vokietijos Šlesvigo-Holšteino žemės Taktinių oro pajėgų eskadrono 51 kariams baigus tvarkyti čia palaidotų Pirmajame pasauliniame kare žuvusių vokiečių kapavietes.

Lakūnai, skraidantys „Tornado“ lėktuvais, šiuos darbus atliko savanoriškai, laisvu nuo tarnybos laiku. Kartu dirbo ir Antano Smetonos bei Jono Basanavičiaus gimnazijų moksleivės.

Darbai buvo atliekami Vokiečių karių kapų globos tautinės sąjungos, kuriai Lietuvos Respublikoje atstovauja ukmergiškis Kazimieras Arlauskas, iniciatyva. Kariškiai dirbo liepos 6-13 dienomis. Vaižganto kapinėse yra palaidoti 196 vokiečių kareiviai.

Kartu dirbusios gimnazistės vokiečių lakūnus taip pat apdovanojo.

Kartu dirbusios gimnazistės vokiečių lakūnus taip pat apdovanojo.

Žuvusių karių pagerbimo iškilmės prasidėjo Lietuvos kariuomenės trimitininko atliekamais Vokietijos ir Lietuvos himnais. Po to vokiečių karių stovyklos vadovas, štabo vyriausiasis puskarininkis Bjorn Hansen sakė: „Šiandien mes prisimename visų tautų karų ir prievartos aukas: vaikus, moteris ir vyrus. Mes minime karius, žuvusius pasauliniuose karuose, žmones, kurie prarado gyvybes karo veiksmuose ar po to nelaisvėje, kaip ištremtieji ar pabėgėliai. Minime ir tuos, kurie buvo persekiojami ir nužudyti, nes priklausė kitai tautai ar rasei, kurie buvo apkaltinti, ar kurių gyvenimas buvo suluošintas dėl sužeidimų ar ligų. Prisimename tuos, kurie žuvo, nes pasipriešino prievartai ir tuos, kuriuos ištiko mirtis, nes jie tvirtai laikėsi savo įsitikinimų ar tikėjimo.

Mes gedime šiandieninių karų ir pilietinių susirėmimų aukų, taip pat terorizmo ir politinio susidorojimo aukų, Vokietijos ginkluotųjų pajėgų karių bei kitų tautybių karių, kaip ir kitų tarptautinių misijų dalyvių, kurie prarado gyvybes užsienio misijose. Prisimename ir tuos, kurie šalia mūsų dėl neapykantos ir smurto prieš kitataučius tapo aukomis.

Mes liūdime su visais, kurie liūdi dėl mirusiųjų ir užjaučiame juos. Bet mūsų gyvenime pasilieka viltis dėl žmonių ir tautų broliško tarpusavio supratimo. Ir tegu pasitarnauja šis atsakomybės jausmas taikai tarp žmonių namuose ir visame pasaulyje.“

Jis paprašė tylos minute pagerbti visus žuvusius karuose.

Rajono meras R. Janickas padėkojo vokiečių kariams už atliktą darbą, už tai, kad jie gerbia savo tautiečių atminimą ir siekia jį išsaugoti.

Prie paminklų žuvusiems vokiečių kariams ir lietuviams savanoriams padėti Lietuvos ir Vokietijos vėliavų juostomis puošti gėlių vainikai.

Dėkodamas už bendradarbiavimą B. Hansen įteikė suvenyrus rajono vadovams, Ukmergės miesto seniūnei Zitai Pečiulienei, Technologijų ir verslo mokyklos, kurioje tomis dienomis buvo įsikūrę vokiečiai, direktoriui Jonui Cesevičiui.

Dainiaus VYTO nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį