Ištuštėjus pastatui, teks spręsti, kaip panaudoti laisvas patalpas.

Aktualijos

Vaikų globos namai turėtų ištuštėti

Trečiadienį dalis rajono Tarybos narių lankėsi Vaikų globos namuose. Kaip sakė savivaldybės administracijos Vaiko teisių ir socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė, tokio pobūdžio įstaigos iki 2020 metų turės būti pertvarkytos, tad Tarybos nariai pakviesti atvykti ir apžiūrėti globos namus, susipažinti su esama situacija. Vykstant pertvarkos procesui, teks priimti sprendimus, kokia linkme toliau vystyti šią veiklą.

16 073 4

Tarybos nariai ir savivaldybės administracijos atstovai tarėsi dėl globos namų pertvarkos.

Iki 2020 metų globos namų neturėtų likti

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino „Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planą“. Jo pagrindinis tikslas  – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.

Viena priemonių įgyvendinant šį planą – pernai taip pat priimtas Civilinio kodekso straipsnių pakeitimo įstatymas, pagal kurį nuo 2017 metų sausio 1 dienos vaiko laikinoji globa valstybinėje institucijoje galės trukti ne ilgiau 12 mėnesių.

Likęs be tėvų globos vaikas valstybinėje arba nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje galės būti apgyvendinamas tik išimtinais atvejais, kai nebus galimybės jo globoti šeimoje arba šeimynoje. Vaiko iki 3 metų globa vaikų globos institucijoje galės būti nustatyta tik išimtinais atvejais ir trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Tvarkosi savo butuose

Šių metų pirmąjį ketvirtį Ukmergės vaikų globos namuose buvo 64 vaikai. Iš jų Siesikų miestelio gyvenamajame korpuse – 24. Pagal pareigybių sąrašą numatyti 67 darbuotojų etatai. Globotiniai gyvena šeimynose, kurių vienoje turi būti ne daugiau kaip 8 vaikai. Jei auklėtiniai yra su negalia arba turintys elgesio ir emocinių sutrikimų, šeimynoje gali gyventi ne daugiau kaip šeši vaikai. Gali būti formuojamos ir didesnės šeimynos, tačiau tik tais atvejais, kai apgyvendinami broliai ir seserys, bet visais atvejais šeimynoje negali gyventi daugiau kaip 10 vaikų.

 „Kiekviena šeimyna turi savo butą, kuriame yra vestibiulis, drabužinė, bendras kambarys, miegamieji kambariai, dušai ir tualetai, virtuvė, pagalbinė patalpa, kur globotiniai patys tvarkosi. Taip stengiamasi juos ruošti gyvenimui, nes išėjus iš globos namų teks patiems viskuo rūpintis“, – teigė A. Leonavičienė.

Siekiama kuo daugiau vaikų apgyvendinti šeimose

16 073 3

Vaikai gyvena butuose.

Šiuo metu Ukmergės vaikų globos namuose vieno vaiko išlaikymas per mėnesį atsieina 870 Eur. Kaip aiškino vedėja, labai brangiai tenka mokėti už patalpų šildymą, nes šeimynos įsikūrusios žymiai didesnėse, negu reikalauja normatyvai, patalpose.

Pašnekovė pabrėžė, kad pagrindinis tikslas – kuo daugiau vaikų apgyvendinti šeimose. Dėl to jau dabar yra lankomasi seniūnijose, bendraujama su gyventojais aiškinant globos esmę, skatinant priimti ir globoti vaikus, teikiant konsultacijas norintiems tapti globėjais bei įtėviais.

Įgyvendinant pertvarką, turėtų būti sukurta profesionalaus globėjo institucija. Socialiniai (profesionalūs) globėjai – tai fiziniai asmenys, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikiantys laikinas ir nuolatines profesionalias socialines paslaugas vaikams, nesusijusiems giminystės ryšiais, likusiems be tėvų globos, specialiai apmokyti, gebantys sukurti vaikui, patyrusiam traumą, saugią aplinką, kurti ilgalaikius santykius. Profesionaliu globėju gali tapti baigusieji  mokymus, neteisti,  įgiję mažiausiai vidurinį išsilavinimą, atitinkantys globėjams valstybės keliamus amžiaus reikalavimus asmenys.

Nuo šių metų kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmoka. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa nustatyta šeimoje, nuo sausio 1 d. yra mokamas 1 bazinės socialinės išmokos dydžio (38 Eur), o nuo 2017 m. sausio 1 dienos bus mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Anot A. Leonavičienės, globėjus planuojama materialiai paremti ir Pagalbos pinigais. Jie būtų skirti apmokėti išlaidas, susijusias su globotinio poreikiais: neformaliam ugdymui,  laisvalaikiui ir poilsiui organizuoti, stovykloms, sveikatos priežiūrai, prekėms ir kitoms paslaugoms teikti.

Vedėja sakė, jog šiam tikslui tikimasi lėšų gauti sutaupius pinigų, skiriamų socialinių pašalpų mokėjimui. „Kai pastaroji sritis buvo perduota savivaldybių žinion, ėmėme griežtai kontroliuoti, ar socialinė pašalpa gyventojui tikrai turėtų būti skiriama. Juk ne paslaptis, kad jas anksčiau gaudavo ir tie, kurie nejautė materialinių nepriteklių. Sugriežtinus priežiūrą, socialinių išmokų žymiai sumažėjo“, – pastebėjo vedėja.

Spręs dėl šeimynų steigimo

Šiuo metu rajone rajone yra 72 šeimose globojami vaikai, vienuolika iš jų – nesusiję giminystės ryšiais.

A. Leonavičienės nuomone, vykdant globos namų pertvarką šeimose apsigyvens tik apie 20–30 procentų vaikų. Tad daugumą teks įkurdinti šeimynose. „Todėl turėsime apsispręsti, kokiu keliu eisime – ar daugiau vaikų apgyvendinsime kaimo vietovėse, ar mieste, pirksime butus ar namus“, – kalbėjo vedėja.

Ištuštėjus Vaikų globos namų pastatui, reikės galvoti ir apie tolesnį šių patalpų naudojimą.

Siekiama mažinti globos namų auklėtinių skaičių

A. Leonavičienė pasakojo, jog jau dabar siekiama, kad į šią įstaigą nepatektų naujų globotinių. Pavyzdžiui, kilus krizinėms situacijoms, kuomet vaikai negali pasilikti su tėvais, juos stengiamasi įkurdinti ne globos namuose, o šeimose.

Šįmet aštuoniems globotiniams sukakus 18 metų, jie paliks įstaigą.

Palikite komentarą apie straipsnį