J. Kazėnas.

Žmonės

Po mėnesio – naujas pirmininkas

Balandžio paskutinį penktadienį vyko Ukmergės rajono sodininkų susivienijimo „Sodai“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Jo dalyviai patenkino ilgamečio susivienijimo pirmininko Antano Perednio, sodininkams vadovavusio nuo 1988 metų, prašymą atleisti jį iš pareigų dėl sveikatos.

Naująja pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta „Mūšos“ sodininkų bendrijos pirmininkė Nijolė Bolšakovienė.

Tuomet naujoji vadovė „Gimtajai žemei“ sakė, kad planuodama būsimus darbus ji pirmiausia susitiks su visų rajono sodininkų bendrijų vadovais ir aptars esamą padėtį, išklausys nuomonių. Pirmininkė teigė, kad kai kurios tradicijos bus tęsiamos, galvojama ir kitaip plėsti veiklą.

N. Bolšakovienės nuomone, bendrijoms reikėtų glaudžiau bendradarbiauti, susitikti ir dalintis patirtimi.

Tačiau praėjus vos mėnesiui ji nutarė atsistatydinti. Paklausus, kodėl priėmė tokį sprendimą, moteris tik tiek atsakė, jog taip pasielgė dėl asmeninių priežasčių ir nenorinti plačiau apie tai kalbėti.

Vėl sušaukus susirinkimą, buvo išrinktas naujas pirmininkas – Julius Kazėnas.

Pasiteiravus, kodėl ėmėsi vadovauti sodininkams, nors pats neturi sodo, jis teigė, kad seniai domisi sodininkų veikla. „Turėjau įvairių idėjų, kurias išsakiau keliems sodininkų bendrijų pirmininkams, tai jie pasiūlė tapti pirmininku ir buvau išrinktas“, – „Gimtajai žemei“ sakė J. Kazėnas.

Paprašytas pasidalinti šiomis idėjomis, naujasis sodininkų vadovas pasakojo, kad reikėtų sukurti internetinį puslapį, kuriame būtų pateikiama informacija apie bendrijų veiklą, skelbiamos gražiausių sodų, kitos nuotraukos.

Jis patikino, jog dės pastangas, kad sodininkams būtų suteikta elementarių žinių apie tai, kaip sodininkauti, kokie yra reikalavimai bendrijų nariams. Dėl to jau tarėsi su Antano Stulginskio universiteto dėstytojais.

„Labai svarbu, kad sodininkai turėtų galimybę realizuoti tą savo išauginto derliaus dalį, kurios patys nesunaudoja“, – kalbėjo J. Kazėnas.

Anot jo, tam labai tiktų patalpos, kuriose jis yra įkūręs turgelį „Skruzdėlynas“. „Sodininkai patys pardavinėtų produkciją, tad nereikėtų samdyti žmogaus, tvarkyti dokumentacijos“, – mano pirmininkas.

Naujasis vadovas taip pat teigė, kad jis jau susitiko su Lietuvos sodininkų draugijos, kuriai priklauso susivienijimas „Sodai“, pirmininku Aloyzu Burba, vyr. buhaltere Zita Kazlovskiene ir aptarė būsimą bendradarbiavimą, veiklą.

Šiuo metu susivienijimas „Sodai“ jungia 19 sodininkų bendrijų, jose yra daugiau kaip 3 000 narių.

Palikite komentarą apie straipsnį