Aktualijos

Nusipelniusiems asmenims teiks Mero padėkos ženklą

Rajono savivaldybės administracija paruošė sprendimo projektą „Dėl Mero padėkos ženklo“ ir teiks jį svarstyti gegužės 26 dieną vyksiančiame Tarybos posėdyje.

Dauguma šalies savivaldybių yra įsteigusios mero padėkos ženklus. Ukmergės rajono savivaldybė iki šiol tokio apdovanojimo neturėjo. Sprendimo projektu numatyta įsteigti savivaldybės apdovanojimą – Mero padėkos ženklą. Toks apdovanojimas reikalingas pagerbti ir padėkoti savivaldybei nusipelniusiems, savivaldybę garsinantiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių, atmintinų dienų, profesinių švenčių bei Ukmergės rajonui reikšmingų sukakčių ar įvykių proga.

Mero padėkos ženklas – tai metalinė, auksuota šešių spindulių žvaigždė su viduryje įkomponuotu Ukmergės rajono savivaldybės herbu. Ženklas, kuriuo pagerbiami vyrai, kabinamas ant apdovanojamojo kaklo, moterims skirtas apdovanojimas segamas ant krūtinės kairėje pusėje.

Šis apdovanojimas gali būti skiriamas Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiams, fiziniams ir juridiniams asmenims už ypatingus nuopelnus Ukmergės rajono savivaldybei mokslo, švietimo, kultūros, sporto, valstybės tarnybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, verslo ir gamybos, tarptautinio bendradarbiavimo ir kitose srityse.

Sprendimo projekte numatyta, kad kandidatus apdovanoti Mero padėkos ženklu savivaldybės merui gali teikti asociacijos; visuomeninės kultūros, meno, mokslo, sporto ar kitos organizacijos; vietos bendruomenės; fiziniai asmenys; įmonės ir įstaigos. Teikimai apdovanoti Mero padėkos ženklu pristatomi savivaldybės mero sudarytai Kandidatų į apdovanojimą Mero padėkos ženklu atrankos ir vertinimo komisijai. Ši nuostata netaikoma, kai apdovanojimai skiriami užsienio fiziniams ar juridiniams asmenims. Vienas asmuo Padėkos ženklu gali būti apdovanotas tik vieną kartą.

Apdovanojimą įteikia savivaldybės meras. Kartu su Padėkos ženklu apdovanojamam asmeniui įteikiama šio ženklo dėžutė, mero potvarkio dėl apdovanojimo išrašas arba nuorašas, mero patvirtinto pavyzdžio apdovanojimo Mero padėkos ženklu pažymėjimas. Šis pažymėjimas turi būti pasirašytas mero ir patvirtintas jo antspaudu.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį